Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

1.ročník:
Čtení:

  1. kniha…..str. 118 až 121…..pozor každý den pouze 5 řádků
Zároveň přepisujte těchto 5 řádků do domácího sešitu nebo na papír, nebo na tabulku s fixou, pokud ji máte.
  1. Kniha…..str. 65 a 66…každý den 3 řádky
  2. Číst slabiky z papíru …6. řádek
Matematika: Děti:
Ukazují na prstech číselnou řadu 1 2 3 4 5 a zpět  5 4 3 2 1
Dále piší samostatně číselnou řadu 1  2  3  4  5   a  zpět   5  4  3  2  1
Nadiktujte dětem číslice: 1,  3,  5,  2,  4 a děti je zapisují
Dále napíší číslici 3 = a zde nakreslí daný počet kroužků (postupně další číslice do 5)
Sčítají a odčítají do 4:
Příklady:
1+1    1+2    1+3    2+1    2+2    3+1
4-1     4-2     4-3     3-1     3-2     2-1,,,každý den tyto příklady děti zapisují, ovšem pořadí příkladů měňte
Zapisujte do domácího sešitu, na papír, na tabulku
Prvouka:
Každý den ujděte v přírodě alespoň 2 km, sledujte rostliny (květiny, stromy, keře), zkuste nakreslit.
Zpívejte písničky: Pec nám spadla, Prší, prší
Děti mohou vymalovávat různé obrázky
Sledujte výukový pořad pro děti na ČT 2 každý den v 9,00 hodin UčíTelka… spolupracujte s pedagogy na obrazovce
Hrajte s dětmi Člověče, nezlob se a Pexeso
 
 
 
 
2. ročník
Čtení:
Čtěte str. 118 – 120, každý den půl strany 5x, to samé též opište do domácího sešitu nebo na papír, na tabulku s fixou – pokud máte.
Dále čtěte str. 71 a 72…každý den polovinu strany 6x. Pište slova dole str. 71 – každý den 2 slova, každé slovo 3x (pište vždy do domácího sešitu nebo na papír nebo na tabulku)…hlavně stále pište….

Matematika:
Na prstech ukazujte postupně číselnou řadu od 0 do 10 a zpět od 10 do 0.
Sčítejte a odčítejte do 9.
Příklady:
1+8    1+6    1+4    1+2    1+0    2+7    2+5    2+3    2+1    3+6    3+4    3+2          3+0
4+5    4+3    4+1    5+4    5+2    5+0    6+3    6+1    7+2    7+0    8+1    1+7          1+5
9-9     9-7     9-5     9-3     9-1     8-8     8-6     8-4     8-2     8-0     7-5     7-3          7-1
6-4     6-2     6-0     6-6     5-3     5-1     4-2     4-4     4-0     3-2     2-1     2-2          9-0
Zapisujte každý den 8 příkladů…do domácího sešitu, na papír, na tabulku.

Prvouka:
Každý den ujděte v přírodě alespoň 2 km, sledujte rostliny (květiny, stromy, keře), zkuste nakreslit.
Zpívejte písničky: Pec nám spadla, Prší, prší, a další
Děti mohou vymalovávat různé obrázky
Sledujte výukový pořad pro děti na ČT 2 každý den v 9,00 hodin UčíTelka… spolupracujte s pedagogy na obrazovce
Hrajte s dětmi Člověče, nezlob se a Pexeso
 
 
 
 3. 
ročník
Čtení:
Čtěte str. 70 a 71…každý den a rozdělte čtení na oddíly: dnes str. 70 – 1. článek, středa str. 70 – 2. článek ,  čtvrtek str. 71 / 1. a  2. cvičení a slova přepisujte do domácího sešitu nebo na papír nebo na tabulku s fixou.
Pátek str. 71 / 3 a přepsat doplňovaná slova…každé slovo 3x, v pondělí dočtěte celou stranu a opište slova dole. Čtěte celou stranu.  Čtěte vždy alespoň 5x.
Dále čtěte str. 117/ 63, 67, 71,73…slova přepisujte vždy 2x každé slovo

Matematika:
Zapisujte každý den 8 příkladů na sčítání a odčítání:
9+9         8+8    7+7    17+2            11-5   12-6   13-7   9-5    
9+3         8+4    7+5    13+5            12-7   13-8   11-9   15-3
7+4         9+7    8+6    11+5            13-6   12-9   11-4   17-7
8+5         7+9    9+5    12+8            11-7   13-5   12-8   19-5
9+9         8+3    7+8    14+4            12-8   13-7   11-6   18-6

8+.=15   7+.=14        9+.=16        7+.=15        8+.=12        9+.=17       
10+.=18           11+.=15      13+.=19      5+.=7          15+.=17
13-.=7              12-.=5         11-.=6         13-.=4         12-.=4         11-.=4
10-.=6              13-.=8         12-.=6         16-.=12       18-.=11       20-.=15

Prvouka:
Každý den ujděte v přírodě alespoň 2 km, sledujte rostliny (květiny, stromy, keře), zkuste nakreslit. Opakujte hodiny čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá,  roční doby, měsíce v roce

Zpívejte písničky: Pec nám spadla, Prší, prší, a další
Děti mohou vymalovávat různé obrázky
Sledujte výukový pořad pro děti na ČT 2 každý den v 9,00 hodin UčíTelka… spolupracujte s pedagogy na obrazovce
Hrajte s dětmi Člověče, nezlob se a Pexeso

Angličtina

  • procvičování slovíček (vyberte jen to, co zvládnete):
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida
https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-4-trida