Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

X. třída
Domácí úkoly 20. - 24. 4.2020
 
6. ročník (Matěj Frajvald) - prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)
Čtení
1. DÍLNA – prezentace v PowerPointu opakování
2. DÍLNA – globální čtení opakování
3. HŮLKOVÁ ČÍTANKA opakování, stále procvičovat
4. ZAHRADA – pracovní list, slovo číst po písmenech, pak pokoušet slabikovat, vypracovat (email tisk)
5. JAK VZNIKÁ KOMPOST – četba po písmenech, zkoušet slabikovat, vypracovat úkol dle zadání (email tisk)
6. Spoj slovo a obrázek pracovní list (email tisk)
7. Stavění slov podle předlohy, podle diktátu (email tisk)
 
Psaní

 1. GRAFOMOTORIKA  pracovní list (email tisk)
 2. Písmeno S shlédnout viz. odkaz:
https://edu.ceskatelevize.cz/pismeno-s-5e4424f22773dc4ee4139f9f
 1. S  – pracovní list (email tisk)
 2. K, L, M, H, B, Z – předepsat do linkované podložky + slova dílna (email tisk)
 3. Psaní na PC – pracovní list v programu Word (email netisknout)
Počty
 1. POČTY +, - (0 – 8) Prezentace PowerPoint (pracovat s PC, email) opakování
 2. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte).
 3. 0 – 8 psaní číslic, počítání množství prvků, spojování číslo množství, číselná řada pracovní list (email tisk)
 4. Úkoly na vybarvování a počítání pracovní listy (email tisk )
 5. Geometrie – vybarvování geometrických tvarů + manipulace s pravítkem - rýsovat přímky tužkou (2x email tisk)
Člověk a jeho svět
 1. Rozmanitost přírody – Znalost keřů, stromů, ovoce
https://edu.ceskatelevize.cz/moje-zahradka-bobulovite-ovoce-5e4418fd17fa7870610ed29a
 
https://edu.ceskatelevize.cz/stromy-jablon-od-zimy-do-podzimu-5e44192017fa7870610ed40c
 

 1. Ovocné stromy (3x prezentace PowerPoint, práce na PC)
 2. Pracovní list (email tisk) 
Řečová výchova
Pojmenování obrázků a vyhledávání počátečního písmene - pracovní list 2x  (email tisk)
 
 
 7. ročník (Dominik Jurčík, Natálie Ranná) – prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes FB a email, se zástupcem ÚSP přes email
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)
 
Čtení
1. DÍLNA – prezentace v PowerPointu opakování
2. DÍLNA – globální čtení opakování
3. HŮLKOVÁ ČÍTANKA stále opakování čtení
5. ZAHRADA– pracovní list (email tisk)
6. JAK UDĚLAT KOMPOST – pracovní list (email tisk)
7. SPOJ SLOVO A OBRÁZEK – pracovní list (email tisk)
Psaní

 1. GRAFOMOTORIKA -pracovní list (email tisk)
 2. N - hůlkové písanka - (email tisk)
 3. Opiš slova do křížovky - pracovní list (email tisk)
 4. Pracovní list linky na procvičování slov dílna (tisk email)
 5. Doplň písmena do slov (email tisk)
 6. Psaní hůlkových slov na PC (email)
 
Počty

 1. Číselná řada – 0 – 10 Prezentace PowerPoint - opakování
 2. POČTY + (0 – 15) Prezentace PowerPoint - opakování
 3. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte).
 4. Psaní číslic – pracovní list (email tisk)
 5. Určování hodin – pracovní list (email tisk)
 6. Sčítání domino – pracovní list (email tisk)
 7. Rýsování přímek podle pravítka – pracovní list (email tisk)
 
Člověk a společnost–Školství Česká republika - struktura
Prezentace PowerPoint – shlédnutí na počítači – (email)
+ pracovní list (email tisk)
 
Řečová výchova

 1. Odpovědi na otázky - pracovní list (email tisk)
 2. Pojmenování obrázků a vybarvení – pracovní list (email tisk)
 
 
 8. ročník (Lukáš Vobořil) prosím o zakládání pracovních listů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)
 
Čtení
1. DÍLNA – prezentace v PowerPointu - opakování
2. DÍLNA – globální čtení na PC - opakování
4. HŮLKOVÁ ČÍTANKA – opakování, stále číst
5. ZAHRADA- pracovní list (email tisk)
6. JAK VZNIKÁ KOMPOST – pracovní list (email tisk)
7. Spojování slov a obrázků – pracovní list (email tisk)
Psaní

 1. GRAFOMOTORIKA - pracovní list (email tisk)
 2. Písmeno Ž – pracovní list (email tisk)
 3. Doplňování písmen - pracovní list (email tisk)
 4. Tajenka - pracovní list (email tisk)
 5. Pracovní list linky – slova z oblasti dílna (email tisk)
 
Počty

 1. Číselná řada – 0 – 20 Prezentace PowerPoint opakování opakování PC
 2. POČTY + (0 – 15) Prezentace PowerPoint opakování PC
 3. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte).
 4. Číselná řada – pracovní list (email tisk)
 5. Určování celých hodin (email tisk)
 6. Vybarvování čtverečků k číslici (email tisk)
 
Člověk a společnost
Právo na vzdělání, význam vzdělání

 1. Shlédnutí nové prezentace v PowerPointu (email, PC)
 2. Pracovní list (email tisk)
Řečová výchova
 1. Vybarvení obrázků a přiřazení správného počátečního slova podle sluchu Pracovní list (email tisk)
 2. Vybarvení obrázků podle významu (email tisk)
 
 
 10. ročník (Daniela Slaninová, Eliška Šárová) - prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči  přes email a FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)
 
Čtení
1. DÍLNA – prezentace v PowerPointu na PC- opakování
2. DÍLNA – globální čtení (dokument Word, číst na PC) - opakování
4. HŮLKOVÁ ČÍTANKA  - opakování
5. JARO – pracovní list (email tisk)
6. ZAHRADA – pracovní list (email tisk)
Psaní

 1. GRAFOMOTORIKA -pracovní list (email tisk)
 2. Pracovní list psanÍ Z z hůlkové písanky + s obrázky (email tisk)
 3. OPIS SLOV NA PC – dokument Word (email)
 4. Pracovní list linky na procvičování slov z okruhu DÍLNA (email tisk)
Počty
 1. Sčítání do 8 Prezentace PowerPoint (pracovat s PC, zaslána emailem) - opakování
 2. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte).
 3. Psaní číslic 0 - 9- pracovní list (email tisk)
 4. Vybarvení čtverečků – pracovní list (email tisk)
 5. Sčítání puntíky domino – pracovní list (email tisk)
 6. Rýsování přímky – pracovní list (email tisk)
Člověk a společnost
ŠIKANA

 1. Shlédnutí videa na YouTube viz. odkaz:
https://edu.ceskatelevize.cz/nebezpecne-situace-sikana-5e4425462773dc4ee413a161
https://www.youtube.com/watch?v=xaBjACZTNLQ

 1. Pracovní list po shlédnutí videa (email tisk).
 
Řečová výchova

 1. Odpovědi na otázky - pracovní list (email tisk)
 2. Vybarvení obrázků podle zadání (email tisk)