Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

PŘÍPRAVY ZŠS TMP 20. 4. – 24. 4. 2020
 
1.roč.(Jirsa Radek) 
Rozumová výchova, Řečová výchova:
Pokračovat v poznávání a přiřazování obrázků domácích zvířat (e-mailem zašlu pracovní listy)

 • prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou
 • zůstává - orientace v čase poznávání piktogramů – domácí režim
 • zapamatování si jednoduchých pobídek a pokynů
 •  reakce na oslovení  (vlastní jméno, členové rodiny, příbuzní…),  na  zavolání, ukázat na osobu dle vysloveného jména (pošlu fotky spolužáků)
 • pochopení pojmu: JÁ – TY, CHCI – NECHCI, ANO -NE
 •  snaha o koncentraci pozornosti, cvičení pozornosti na určitou činnost – vždy dbát na dokončení činnosti
 •  vnímání mluveného slova, oční kontakt s druhou osobou,
 • cvičení rtů a jazyka, cvičení mluvidel před zrcadlem, zavírání a otevírání úst
 • motivace ke komunikaci
 • manipulační činnosti doprovázená pojmenováním
Graf. schopnosti
 • rozvíjení hrubé motoriky: nápodoba pohybů, pobyt venku – jak je to jen možné, hra na písku, práce na zahradě atd.
 • rozvíjení  jemné motoriky: čmárání: prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli křídou, na chodník (prostě jakýkoliv písemný projev) – pošlu prac.  list na opakování grafomotoriky                                                                                                                      
Smyslová výchova:
 • zůstává - poznávání hlasů zvířat (odkaz byl poslán e-mailem), zvukové programy na PC                                                                                                                                        
- poslech hudby, sledování „UČÍTELKA“ – vybrat vhodné programy 
- nápodoba hlasů zvířat          

 •  cvičení očních pohybů – sledování a poznávání pohybujícího se předmětu          
- třídění barev zrakem, (barvy oblečení, hraček atd) zkuste barvu pojmenovat zda to Radek pozná
 • foukání - bublifuk                                                                                            
 
 7. roč. (Patrný William)
Rozumová výchova, Řečová výchova:

 • pokračovat v poznávání domácích zvířat  - čtení globální metodou (obrázek- obrázek) (e-mailem zašlu pracovní listy) – zkuste alespoň aby vám je William ukázal dle pojmenování
 • prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
 • orientace v čase poznávání piktogramů – domácí režim (myslím, že piktogramy máte okopírované)
 • poznávání spolužáků na fotce (pošlu e-mailem)
 • cvičení pozornosti na určitou činnost, vnímání mluveného slova, oční kontakt
 • manipulační činnosti doprovázená pojmenováním – vždy dbát na dokončení činnosti
 
 • sestavování obrázků z polovin (domácí zvířata)                                                                                                    
Graf. schopnosti
 • rozvíjení hrubé motoriky: cvičení paže, lokte zápěstí, nápodoba pohybů, pobyt venku – jak je to jen možné, hra na písku, práce na zahradě, vycházky atd.
 • rozvíjení jemné motoriky: cvičení dlaně, prstů obou rukou
 • prstová gymnastika
 • hygiena psaní -správné držení psacího náčiní a správné sezení při psaní
 • spontánní malba (úchop štětce, voskovky, pastelky, fixy, houby apod.).
 • opakování grafomotorických prvků  - pošlu prac. list jako inspiraci
 • zůstává - čmárání: prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli, na chodník atd. křídou – prostě jakýkoliv písemný projev                                                                                                                      
Smyslová výchova:

sluchové soustředění na zvuky – poznávání hlasů zvířat (odkaz byl poslán e-mailem)                                                    - zvukové programy na PC        
- poslech hudby, sledování „UČÍTELKA“ – vybrat vhodné programy     
- nápodoba hlasů zvířat – zkuste napodobovat VY a Wilda pouze ukazování                                                                    - foukání - bublifuk     třídění předmětů dle barvy – výběr dle pojmenování (žlutá, modrá atd.)

 •  navlékání korálků , těstovin na špejli 
 • třídění drobných přírodnin (fazole, hrách, těstoviny, kaštany – to, co doma nejdete)
 • snaha o zrakovou koncentraci při práci s PC - trénink vizuální paměti – pexesa, myslím, že jste říkala že to William hraje doma na I-PAD                                                                                             -
8.roč.: (Kovářová Eliška)
Rozumová výchova, Řečová výchova:
-pokračovat v poznávání domácích zvířat a jejich mláďat(e-mailem jsem poslala  pracovní listy)
-poznávání a přiřazování obrázků dom. zvířat, prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
-orientace v čase poznávání piktogramů – domácí režim
-cvičení pozornosti na určitou činnost, vnímání mluveného slova
-třídění předmětů dle barvy a tvarů (geotvary) – výběr dle pojmenování (žlutý kruh, modrý trojúhelník atd.)
-sestavování obrázků z polovin (domácí zvířata)
- skládání slov z písmen (domácí zvířata)
 
- poznávání spolužáků na fotce – pošlu e-mailem
- poznávání písmen svého jména a příjmení)skládání zleva doprava
- poznávání druhů rostlin  - to co zrovna kvete (až půjdete na zahradu)
- posloupnost čísel  (1-3), přiřazování číslic k danému počtu a obráceně
Graf. schopnosti
-rozvíjení hrubé motoriky: nápodoba pohybů, pobyt venku – jak je to jen možné, hra na písku, práce na zahradě, vycházky, jízda na koloběžce, házení míčem – to Eli baví atd.
-rozvíjení jemné motoriky: cvičení dlaně, prstů obou rukou, prstová gymnastika
 -správné držení psacího náčiní a správné sezení při psaní
-spontánní malba (úchop štětce, voskovky, pastelky, fixy, houby apod.).
-opakování grafomotorických prvků  - pošlu prac. list jako inspiraci
- zůstává - čmárání: prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli, na chodník křídou –prostě jakýkoliv písemný projev                                                                                                                      
-  vybarvování omalovánek
- zůstává - psát tvarové prvky tiskacích písmen a číslic, popř. psaní tiskacích písmen  - Eliška se zvládne podepsat = ELI, popřípadě ji předepište A, E, I, O, U, M, L na A4 a ona to může obtahovat a číslice 1, 2, 3
Smyslová výchova:
-sluchové soustředění na zvuky – poznávání hlasů zvířat ( odkaz byl poslán e-mailem)                                               
- zvukové programy na PC            
- poslech hudby, sledování „UČÍTELKA“ – vybrat vhodné programy 
- nápodoba hlasů zvířat – ať to Eli zkusí a pokud to nepůjde, tak pouze poznávání a ukazování (VY napodobujete)                                                                                                                        
- foukání - bublifuk                                                                                           
- řazení barev podle vzoru - střídání barev  - navlékání korálků , těstovin na špejli 
 
- upevňování vizuomotorické koordinace: napodobování různých pohybů,  pexesa, puzzle  
- orientace na ploše: nahoře, dole
- rozlišování chutí potravin (sladký, slaný, kyselý) - chutný, nechutný (dobrý – nedobrý), vyjádření gestem, obrázkem                                                                              
- vpravo – vlevo, pravá a levá ruka, noha                                                                                                                        
 
 
 
 PŘÍPRAVY ZŠS STMP 20.4. – 24.4. 2020

 1. ročník (Černý Filip)
Čtení:
- zůstává téma: DOMÁCÍ ZVÍŘATA a jejich mláďata poznávání obrázků a nápisů- obrázky z knížek, letáků, encyklopedie.
- čtení slov, vytleskávání slov na slabiky    
- posílám e-mailem pracovní listy 
- tvoření jednoduchých vět  PES MÁ ŠTĚŇATA, KOZA MÁ KŮZLATA atd. 
Jak dělají zvířátka: kočka umí MŇAU, PES UMÍ HAF atd.
-sociální čtení – nápisy na potravinových obalech  + nápisy na hygienických obalech   
- stále opakovat        
- čtení tiskacích písmen a slabiks naučenými písmeny + nově písmeno „S“  a slabiky s touto hláskou   (SA, SE, SI SO, SU)
- poznávání první hlásky slova 
- čtení a skládání dvouslabičných slov s naučenými písmeny (A,E,I,O,U,M,L,V,T,J) + S      
– MÁMA, VOLÁ, JÁMA,MÁME, + SOVA, SELE, VOSA, SAMA…      
- čtení krátkých vět doplněných obrázkem    
- poslech a recitace veršů a říkadel        
- poslech pohádek a vyprávění        
                                                                                                      
Řečová výchova:
- stále opakovat – správná výslovnost
- artikulační cvičení, gymnastika mluvidel
- opakování zvuků, slov, krátkých vět
- cvičení schopnosti koncentrovat se na poslech pohádek a krátkých příběhů
- vyprávění krátkého textu dle otázek
- cvičení pravidel dialogu
- říkanky: JARO
Pohádka: BOUDO, BUDKO (vyjmenuje zvířátka, která jsou v pohádce) - “ – posílám e-mailem
- odpovídat na otázky celou větou
- písnička „KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTO“ – vyjmenovat zvířátka          
-písnička „JAK SI POVÍDAJÍ ZVÍŘÁTKA“ – „KRÁVY, KRÁVY JAK SI VLASTNĚ POVÍDÁTE, JAKOU MÁTE ŘEČ: bů, bů, bů, bů, bůbůbů atd. Najdete na youtube

Počty:
- orientace v prostoru a na ploše -praktické úkoly + umísťování předmětů dle diktátu
- třídění předmětů  - velikost, barva, tvar, obsah
- označování počtu prvků  1- 6, spojování číslo - množství a naopak
- sčítání a odčítání s názorem v oboru do 6
 - psaní číslic podle diktátu v oboru do 6, zápis matematických znamének +, -, =
- porovnávání množství a čísel v oboru do 6 – psaní znamének VÍCE, MÉNĚ, STEJNĚ
- číselná řada 1 - 6
- doplňování jednoduché tabulky
- orientace v čase - pojmy: den vyjmenovat dny v týdnu, roční období a měsíc DUBEN
- manipulace s mincemi 1, 2, 5Kč
- křivé a přímé čáry
- náčrt – lépe asi jen obtahovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník  obdélník, čtverec - zkuste

Psaní:
- opakování dosud osvojených písmen a číslic
- zápis příkladů v oboru do 6 (s názorem – puntíky)

Člověk a jeho svět:
- pojem o čase -  celé hodiny – zkusit ukázat kdy ráno vstává, obědvá, svačí atd.
- upevňování orientace v čase, denní činnosti, dny v týdnu, pojmy týden, měsíc, roč. období,         - zopakovat - svátky (VELIKONOCE), zvyky (KOLEDA, MALOVÁNÍ VAJÍČEK)
- pojem: včera, dnes a zítra
- zůstává upozornění na zdravotní potíže, bolest, zdraví a nemoc, u lékaře, v nemocnici
- jarní rostliny – pojmenovat, najít v přírodě na vycházce
- domov a jeho nejbližší okolí, můj dům (byt) pojmenovat místnosti – může i nakreslit 
- domácí zvířata – prohlížet knížky a poznávat „KDE ZVÍŘÁTKA BYDLÍ“
Sledujte „UČÍTELKA“

10. ročník (Ďuráčová Veronika)
Čtení:
- NOVĚ písmeno „Ř“- obrázky ŘEPA, ŘÍJEN, ŘEŘICHA, ŘEMEN a další co vás napadne
- čtení textu s porozuměním (krátké tematické články – zopakovat roční období – JARO, VELIKONOCE - symboly)
- čtení obrázkovýchknížek s jednoduchým textem pro děti ( jarní básničky)
- čtení kalendářů, časopisů, prohlížení encyklopedie,
- prohlížení mapy (vy cestujete), receptů na vaření, návodů k užívání léků, návodů s obrázky k použití výrobků a činnostem
- využití PC (pokud je to možné)
- vyvozování první hlásky slova
- recitace básní s pohybovým doprovodem
vytleskávání slov na slabiky
- označení krátkých a dlouhých slabik
- hlasité čtení
 
Řečová výchova:
- vyprávění nad obrázky - kultura mluveného projevu
- správná výslovnost hlásek + „Ř“
- zdokonalování komunikačních schopností – vyjádření se celou větou + odpověď na otázky
- dramatizace pohádky „BOUDO, BUDKO“ – posílám e-mailem
- recitace básní (dle vlastního výběru z knížek)
- domácí zvířata a jejich mláďata – pojmenování + písnička „KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTO“ – vyjmenovat zvířátka + písnička „JAK SI POVÍDAJÍ ZVÍŘÁTKA“ – „KRÁVY, KRÁVY JAK SI VLASTNĚ POVÍDÁTE, JAKOU MÁTE ŘEČ: bů, bů, bů, bů, bůbůbů atd. Najdete na youtube
 
Sledujte „UČÍTELKA“
 
Počty:
zůstává
- sčítání a odčítání v oboru do 16, číselná řada, doplňování tabulek v oboru do 16 - psaní číslic
- manipulace s penězi – mince: 1, 2, 5, 10Kč + zkusit si doma nakoupit kolik zaplatila Kč
- bankovky 100, 200, 500, 1000kč – pozná vizuálně
- orientace v čase – hodina, půlhodina
- režim dne – ukáže na hodinách (vstávání, svačina, oběd……….)
- jednotky délky 1cm – umí naměřit do 16cm - změřit jednotlivé předměty a zapsat (tužka, pohled, guma……)                                                                                                                                      
- kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník – nakreslí
- úsečky AB= 6cm, 10cm – diktát
- porovnávání úseček

Psaní:
- upevňování psaní jednotlivých tiskacích písmen abecedy - nově Ř (kromě F, G, CH, Q, X)
- psaní na počítači
- opis textu – zašlu e-mailem
- diktát slabik a jednoduchých slov (obrázek ke slovu)
- označení krátkých a dlouhých slabik (krátká slabika = ●, dlouhá slabika = ▬ )

Člověk a příroda:
Základní poznatky z chemie
- hořlaviny, zásady zacházení, první pomoc při popálení nebo poleptání
Základní poznatky z přírodopisu
- ochrana přírody a životního prostředí, chráněná území – stačí ukázat na youtobe
 
- ochrana člověka při ohrožení zdraví a života - současná situace – nošení roušek, hygiena.atd)
- živelné pohromy – požár, povodeň, a teď momentální situace - karanténa
 
Člověk a společnost:
Poznatky o společnosti
- upevňování poznatků - práva a povinnosti občana, policie, soudy, právní dokumenty občana, druhy postihu protiprávního jednání, trestná činnost