Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Znovu a stále PŘEJI VŠEM DĚTEM I RODIČŮM ZDRAVÍ, POHODU A TRPĚLIVOST…..

žení rodiče, milé děti,
děkuji za nevšední ochotu při spolupráci a posílám další tabulku. Opět budu volat na WTSP.


1.ročník ČTENÍ PSANÍ MATEMATIKA PRAC.SEŠIT MATEMATIKA ŠKOLNÍ
PONDĚLÍ
20. 4.
Číst str. 80 – modrá a oranžová slova
II. kniha – 70/3
Papír …5. řádek
Kostky s písmenky – 5 minut
Tabulka cvičit sy a ČJŠ celou stranu sy 109/1 Na tabulku píší děti diktované číslice:
1, 3, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 1
Do MŠ nic nepište
ÚTERÝ
21. 4.
Číst str. 80 – 3 černé věty
II. kniha – 71/1
Papír …6. řádek
Kostky s písmenky – 5 minut
Písanka celou stranu sy
 
109/2 Na tabulku píší děti diktované číslice:
1, 3, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 1
Do MŠ nic nepište
STŘEDA
22. 4.
Číst str. 80 – všechny černé věty
II. kniha – 71/2
Papír …7. řádek
Kostky s písmenky – 5 minut
Tabulka…cvičit …so…a písanka celou stranu …se…
 
110/1..první sloupek…(2 plus kolik je 5?..5 prstíků rozložíme na 2 a kolik?..zjistí, že zbývají 3 a dopíší) 110/1…pouze 1. sloupek
ČTVRTEK
23. 4.
Číst str. 81 – modrá a zelená slova
II. kniha – 71/3
Papír …8. řádek
Kostky s písmenky – 5 minut
Tabulka cvičit slabiku si
ČJŠ…so…celou stranu
110/1…druhý sloupek…(2 minus kolik je 1? …na prstíkách 2..rozložíme na 1 a zjistí, že 1 a napíší 110/1…pouze 2. sloupek
PÁTEK
24. 4.
Číst str. 80 – 3 černé věty
II. kniha – 71/4
Papír …9. řádek
Kostky s písmenky – 5 minut
Tabulka cvičit… si
Písanka… so…celou stranu
110/2 Píší číselnou řadu od 1 do 5 a na další řádek od 5 do 1.
Sledujte výukový pořad pro děti na ČT 2 každý den v 9,00 hodin UčíTelka… spolupracujte s pedagogy na obrazovce
 
 

2.ročník ČTENÍ PSANÍ MATEMATIKA PRAC.SEŠIT MATEMATIKA ŠKOLNÍ
PONDĚLÍ
20. 4.
83…3 věty a slova dole
Skládat skládačku ze slabik
Tabulka a písanka hou, jou, kou 45/2 7+3     9+1
3+7     1+9
8+2      6+4
2+8      4+6
ÚTERÝ
21. 4.
83…celou stranu
Skládat skládačku ze slabik
Tabulka a písanka kou, lou nou
 
45/3…podobně jako na str. 37 45/4…1. sloupeček
STŘEDA
22. 4.
84/ slova dole a 3 věty
Skládat skládačku ze slabik
Tabulka a písanka pou, rou řou 45/4 45/4…2. sloupeček
ČTVRTEK
23. 4.
84/ celou stranu
Skládat skládačku ze slabik
Tabulka a písanka  tou, vou šou, zou 46/1
 
45/4….3. sloupeček
PÁTEK
24. 4.
85/3 věty a slova dole
Skládat skládačku ze slabik
ČJŠ..boule, bouda,…celou stranu 46/2  46/2…1. sloupeček
 
  
 
 

3.ročník ČTENÍ PSANÍ MATEMATIKA PRAC.SEŠIT MATEMATIKA ŠKOLNÍ
PONDĚLÍ
20. 4.
82/3 Písanka Ši, Šo
Doplňky pe - pě
35/7 Napsat číselnou řadu od 0 do 20 a od 20 do 0
ÚTERÝ
21. 4.
Str. 84/ 6 řádků nacvičit, prosím, přečtěte dětem celou pohádku Písanka Šu, Šou
Doplňky v desce…be - bě

 
35/8…pozor…děti musí vypočítat příklady…výsledky vždy zapíší nad znaménka + nebo -…..a potom porovnávají právě tyto zapsané výsledky, co je menší  - větší. 35/8  … 1. sloupeček
STŘEDA
22. 4.
Str. 83/ 7 řádků Nácvik na čtvrtce…10x obtáhnout …L…dále tabulka fixa..cvičit nakonec Písanka  L 36/1…podobně, jako na str. 32
36/2
36/2
ČTVRTEK
23. 4.
Str. 83/ celou stranu Písanka  La
ČJŠ – 83/ opsat slova dole
36/3, 37/4 37/5…2 sloupečky
PÁTEK
24. 4.
Str. 85/ 1, 2, 3 Písanka    Le
ČJŠ – 85/1…vedro – vědro, vědro  a modře podtrhnout ve…červeně podtrhnout vě
37/5 37/5…3. + 4. sloupek
 
Sledujte výukový pořad pro děti na ČT 2 každý den v 9,00 hodin UčíTelka… spolupracujte s pedagogy na obrazovceANGLIČTINA 3. ROČ.
Výsledky testíku z minula (takže barevné tužky do ruky a opravujeme – můžete mít napsáno i jak se čte):
  1. T – shitrt (TÝ ŠRT)
  2. head (HED)
  3. red (RED)
  4. berad (BRED)
  5. šaty
  6. oči
  7. zelená
  8. sýr
Tak co, máte jedničky? Doufám, že ano 😊.
 
Do sešitu NAPSAT A NAKRESLIT/NALEPIT (v příloze si poslechněte výslovnost):

FRUITS (FRUTS) = OVOCE
apple (EPL) - JABLKO                                   pear (PÉR) - HRUŠKA  
plum (PLAM) - ŠVESTKA                              banana (BANANA) - BANÁN
lemon (LEMON) - CITRÓN                            orange (ORINDŽ) – POMERANČ

 
Můžete si pustit písničku (jsou tam i jiné druhy ovoce!):
https://www.youtube.com/watch?v=5tB9ZZBUcv4