Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

XI. třída – 18.5.-22.5.

1. ročník
Počty
Poznávání čísel do 7, řazení vzestupně i sestupně, zařazování čísel na správné místo. Utváření množin prvků o daném počtu. Utváření stejně početných skupin. Mince 1, 2, 3. Sčítání korun. Základní geometrické tvary

Čtení
Dále procvičujeme písmena velké a malé hůlkové abecedy.  Práce se slabikářem.  Pracovní listy a okopírované texty v mailu. 

Psaní
Vlnovky. Hůlková písanka A, O

Člověk a jeho svět
Téma: Bezpečnost v silničním provozu  - semafor, bezpečnost v autě, dopravní prostředky

2. ročník

Počty
Poznávání číslic 1-4, utváření množin prvků o daném počtu. Počítejte vše kolem sebe (kolik schodů, podej dvě vidličky, nachystej 4 talíře, kolik rohlíků apod.) Ptejte se, kde je víc, kde je míň. 

Čtení
Hlasité čtení písmen, hledání zadaného písmene mezi ostatními. Pracovní listy. Poznávání vlastního jména, skládání jména z písmen.

Psaní
Dále procvičujte vlnovku. Zkoušejte psát P – větší formát.

Člověk a jeho svět
Téma: Bezpečnost v silničním provozu – semafor, bezpečnost při cestování v autě, dopravní prostředky.

3. ročník

Počty
Práce s krabičkami, kartičkami.

Čtení
Přikládání písmenek, vyhledávání písmenek při prohlížení knížek, Ábécédé s Michalem

Psaní
Všechny grafické projevy jsou dobré. Koordinace oko-ruka. Cviky jemné motoriky.

4. ročník

Počty
Poznávání číslic 1-6/7, utváření množin prvků o daném počtu, utváření stejně početných množin. Práce s číselnou osou. Mince 1, 2, 5. Sčítání mincí.  Základní geometrické tvary.

Čtení
Dále procvičujte písmenka a slabiky.  Analýza první slabiky ve slově. Čtení jednoduchých slov po slabikách.

Psaní
Hůlková písanka 

Člověk a jeho svět
Téma: Bezpečnost v silničním provozu  - semafor, bezpečnost v autě, dopravní prostředky
 

5. ročník

Počty
Poznávání číslic 1-7. Utváření číselných řad. Zařazování čísel na místo v číselné řadě. Tvoření množin prvků o daném počtu. Základní geometrické tvary.

Čtení
Procvičování probraných písmen. Pexeso. Diktát – skládání písmen zleva doprava, pak přečíst. Analýza prvního písmene ve slově.  

Psaní
Procvičujte hůlková písmenka