Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

ÚKOLY 18. – 22. 5.
Zatím není jasné, zda naše škola zůstane uzavřena. Platí stále stejný režim – každý týden úkoly na webu, jednou za 14 dní (ve středu?) předávám úkoly vytisknuté. Pokud někdo z vás něčemu nerozumí, jsem od června ve škole k dispozici každé dopoledne. Můžete kdykoli přijít. Na rozdání vysvědčení a rozloučení s deváťáky se ještě dohodneme – dle okolností.
p. uč. Eva


Český jazyk  8. , 9. ročník – 18. – 22. 5.
Moc vás zdravím a jsem tu opět s novými úkoly. V minulém týdnu jste si procvičili shodu podmětu s přísudkem, protože to nyní budete velmi potřebovat pro novou látku. Pro osmáky je to učivo nové, pro deváťáky je to opakování -  několikanásobný podmět ve shodě s přísudkem v příčestí minulém. Zní to složitě, ale je to velice jednoduché.
Pokud této látce přece jenom neporozumíte, moc vás prosím, abyste mě kontaktovali na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně vaši třídní paní učitelku. Určitě najdeme cestu, jak si tuto látku vysvětlit, abyste ji pochopili.
Stále platí opakování vyjmenovaných slov na doporučených webových stránkách.
Moc na vás myslím a těším se na shledání s některými z vás ve středu 20. 5. , nezapomeňte přinést vypracované pracovní listy.
                                                                                                                  Eva Kučerová
 
Český jazyk – mluvnice –úkoly jsou pro oba ročníky společné

 1. PL Vyjmenovaná slova – spoj správně dvojice – jsou to ty tzv. chytáky
 2. Několikanásobný podmět – vysvětlení nové látky, platí stejné pravidlo jako u shody přísudku v příčestí minulém s jedním podmětem (pokud jsou všechny podměty jednoho rodu)
- vystřihněte si shrnutí (v dolní části PL a nalepte do školního sešitu – nezapomeňte na datum)
      3.  PL Několikanásobný podmět – praktické procvičení nově probírané látky .
          
Psaní– máte u jednotlivých cvičení vyznačeno barevně
Do školního sešitu:
PL Vyjmenovaná slova – 8 vět
PL Několikanásobný podmět -  cv. 1 – 5 vět  - řiďte se pokyny a uvedeným vzorem
Do domácího sešitu:
PL Několikanásobný podmět – cv. 2 – řiďte se pokyny – od každého rodu vyber 2 věty, celkem napíšeš 8 vět.
 
Literární výchova
Věřím, že všichni čtete ze svých knížek, možná někdo z vás už nějakou knížku přečetl celou. To bych měla obrovskou radost.
8. ročník
Čítanka str. 70 -72
Zápis: Strašidelná historie – dokončení
Od onoho večera nezazářilo již nikdy záhadné světlo u skalní věže. Také nikdy již nespatřili pod lesem tajemná světla, ani se neobjevily na nádvoří jako stíny tři kočáry.
9.ročník
Pokud jste poctivě četli, máme dnešním dnem přečteny všechny články letošního školního roku. Vždycky jsme zvládli přečíst alespoň dvě knížky z mimočítankové četby. Vaším dnešním úkolem bude přečíst si z nějaké své knížky ukázku a napsat z ní zápis do literárního sešitu. 


ANGLIČTINA 8 + 9
Pokračujeme v „Daily routine“. Minulý týden jste doplňovali slovesa, dnes hodiny. Nedávno jste opakovali celé hodiny, dnes přidáme půlky. Už jsme dělali ve škole, snad si vzpomenete. Tak jak na to? Nápověda (nemusíte nikam opisovat):
CELÉ HODINY:
v sedm hodin……… at seven o´clock (ET SEVN OU KLOK)
v pět hodin…………. at five o´clock (ET FAJF OU KLOK)
vedvě hodiny……….at two o´clock (ET TŮ OU KLOK)
PŮL:
vpůl osmé (= půl po sedmé) ……………… at half past seven (ET HALF PAST SEVN)
v půl páté (= půl po čtvrté)……………………at half past four (ET HALF PAST FOR)
v půl desáté (= půl po deváté)……………… at half past nine (ET HALF PAST NAJN)
 
VŠIMĚTE SI:pokud jde o hodiny – používám předložku V, VE = anglicky AT (= není tam IN).
V příloze najdete pracovní list– potřebná slovíčka jste doplňovali minulý týden – na tuto doplňovačku nejsou důležitá, tentokrát doplňujete hodiny (nápověda výše – musíte poznat jaký je na hodinách čas a na linku pod obrázek doplníte). Číslovky umíte, najdete v sešitě nebo na internetovém překladači. Klidně pište, jak slyšíte. PL vyplňte a dodejte ke kontrole. Děkuji!MATEMATIKA 8
Tak tento týden opakování – zaokrouhlování, sčítání a trochu odčítání (pozor na desetinné čárky).
Slovní úlohy – uč. str. 47/cv. 5 a str. 48/cv. 6,7,8
Postup:

 • přečíst úlohu, uvědomit si, co je důležité (úlohu neopisujte!)
 • zkrácený zápis
 • výpočet (používáme x)
 • odpověď
NÁPOVĚDY:
47/5
1. přítok……….....485,6 l
2. přítok……….302,274 l
celkem………………...x l
x = 485,6 + 302,274                                              výpočet:
x = (doplnit výpočet)                                              485,6
                                                                              302,274
                                                                               výpočet + zaokrouhlit na desetiny
Do nádrže nateklo celkem….. l vody.
 
48/6
1. den………………….
2. den………o………více
2 den……………x
 
48/7

 1. keř…………………..
 2. keř………………….
 3. keř………………….
      dohromady (všechny keře)……….x

Odhad výsledku: zaokrouhlím sebrané kilogramy na celá čísla a sečtu (6,75  .  …. , 7,60.  ….. Pak teprve počítám s desetinnými čísly slovní úlohu, jak jsme zvyklí.
Nezapomeňte se nakonec podívat, jak byl váš odhad přesný.
 
 48/8
Tato slovní úloha je dvojitá! Nejprve spočítejte a) pak b). Bude mít i dvě odpovědi.
 
Tak jak Vám to šlo? Přineste/pošlete ukázat😊. Děkuji.
 
GEOMETRIE
Do sešitu geometrie:
OBVOD A OBSAH KRUHU
Narýsuj kruh k, se středem S a poloměrem 5 cm (r = 5 cm). Vypočítej jeho obvod o a obsah S.
Náčrt:                                                                         Konstrukce:
 
Výpočty:
obvod:                                                                        obsah:
o = 2 . π. r                                                                 S = π. r . r
o = (doplnit do vzorce)                                              S = (doplnit do vzorce)
o = (výpočet + jednotky!)                                          S = (výpočet + jednotky)
 
Nezapomeňte: obvod = čára kolem, obsah = plocha, co je uvnitř.
Prosím, prosím, ukažte mi, jak Vám to jde😊.
 

ZEMĚPIS 8
Tak, poslední stát východní Evropy – Rusko.

Rusko – Moskva
 • hranice Evropy a Asie (Ural)
 • velký + vyspělý stát
 • S – jehličnaté lesy – dřevo
 • J – stepi – zemědělství (obilí)
 • ropa, zemní plyn
 • kosmický výzkum (Gagarin)
 
DĚJEPIS 8

Zbraně v 1. světové válce
Němci začali používat jako první otravné plyny, ponorky a letadla.
Angličané vynalezli pancéřový tank.
Dále se používaly pistole, brokovnice, kulomety a torpéda.


PŘÍRODOPIS 8
dědičnost – uč. Obecný přírodopis str. 16 – 19

DĚDIČNOST
 • věda - genetika
 • potomek získává vlastnosti rodičů
 • dědičnost je zajištěna přenosem genetické informace (DNA)
 • proměnlivost druhu= všichni jedinci téhož druhu nejsou stejní
 • dědičné choroby (barvoslepost)
 • význam – kriminalistika, šlechtění rostlin, klonování, umělé oplodnění
 
Další hodina:

 • mikroorganismy – uč. Obecný přírodopis str. 21 – 27 (podívejte se na obrázky, více budeme probírat příští rok)
 • do sešitu:
MIKROORGANISMY
 • drobné organismy, nevidíme okem (mikroskop)
Viry– nejmenší, jednobuněčné
 • poškozují tkáně (chřipka, Covid)
Bakterie– jednobuněčné
 • prospěšné i škodlivé
Plísně(houby, kvasinky)
 • mnohobuněčné, rozkládají organismy
 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 8

 • do sešitu (jistě některé z těchto organizací znáte):
Pomáhající organizace v RK
 • Centrum Orion
 • OD5K10
 • Charita
 • Emauzy
 • Péče o duševní zdraví…
 
Fyzika 8. ročník
Zápis:
ELEKTŘINA V AUTĚ
Auto potřebuje elektřinu na startování (=startérem)

 • V motoru jsou svíčky (elektrická jiskra)
 • Svícení (reflektory)
 • Stěrače
 • Foukání vzduchu ventilátorem (teplý vzduch, studený vzduch)
 • Kontrolky (olej, brzdová kapalina)
Zdrojem elektrického napětí je dynamo a baterie 12V = akumulátor
 
Úkoly:   1. V učebnici pročíst stranu 68 - 71
2. Vypracujte pracovní list 26 a 27, učebnice vám zajisté pomůže ;)
3. Pokud se vám podaří vaše díla nafotit a zaslat mi na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Budu moc ráda.
4. Teď je ideální čas na prolezení a prozkoumání celého auta, poproste taťku, dědu, mamku, kohokoli, kdo bude ochotný a ukáže vám, co vše se v autě nachází a k čemu to slouží.
 
Buďte na sebe opatrní.
Kateřina Brandejsová 
MATEMATIKA 9
Opakujeme zlomky a smíšená čísla – uč. str. 53 – 54 – vypočítejte z každého cvičení 6 příkladů (jiných než já v nápovědě) a dodejte ke kontrole.
NÁPOVĚDA:
53/1
Přečti si desetinné číslo a převeď na zlomek/smíšené číslo.
0,5 = 5     (pět desetin)                      3,65 = 365     (tři celé, 65 setin)
        10                                                         100
 
53/2
Pokud se zlomek rovná jedné, musí být v čitateli i jmenovateli stejné číslo!
2= 1                                10 = 1
2                                     10
 
53/3
Sčítáme a odčítáme zlomky. V čitateli (dole) musím mít stejné číslo v obou sčítancích i v součtu (výsledku). Jmenovatel (nahoře) – sčítání a odčítání do 10.
+ 1 = 1 (protože 1 = 3)                           64 = 2
3    3                            3                            3    3    3
V některých případech po vás chtějí převést výsledný zlomek na smíšené číslo – pokud si nevzpomínáte, nedělejte.
Návod: 10 = 2  2         (10: 4 = 2 – napíšu velké 2 celé; zbytek 2 napíšu do
             4         4             čitatele zlomku dvě čtvrtiny)
 
 
54/4
Sčítání a odčítání zlomků – čitatele (nahoře) sečtu, jmenovatele (dole) opíšu.
+ 7 = 12
2    2      2
 
54/5 – vynechte museli byste sčítat i převádět – bez pomoci těžké
 
54/6 – počítejte 6 příkladů po řádkách, ne po sloupcích – od druhého řádku
z 20 = 10   (20 : 2 jmenovatel, krát 1 čitatel = výsledné číslo)
2
 
z 60 = 40     (60 : 3 = 20; 20 . 2 = 40)
3
 
Dodejte prosím ke kontrole.
 
 
GEOMETRIE
Do sešitu geometrie – opakování - kruh:
OBVOD A OBSAH KRUHU
Narýsuj kruh k, se středem S a poloměrem 5 cm (r = 5 cm). Vypočítej jeho obvod o a obsah S.
Náčrt:                                                                         Konstrukce:
 
Výpočty:
obvod:                                                                        obsah:
o = 2 . π. r                                                                 S = π. r . r
o = (doplnit do vzorce)                                              S = (doplnit do vzorce)
o = (výpočet + jednotky!)                                           S = (výpočet + jednotky)
 
Nezapomeňte: obvod = čára kolem, obsah = plocha, co je uvnitř.
Prosím, prosím, ukažte mi, jak Vám to jde😊.
 

ZEMĚPIS 9

 
Oceánie

 • asi 40 tisíc ostrovů
 • tropické podnebí
 • rybolov
 • tvoří 3 velká seskupení ostrovů – Melanézie                                           
 •                                                      Mikronézie                                         
 •                                                      Polynézie
Nová Guinea– pralesy
 
Nový Zéland- Welington

 • samostatný ostrovní stát
 • činné sopky, gejzíry
 • minerální prameny
 
Havaj (USA)
 

DĚJEPIS 9

 • uč. str. 62 – prohlédněte obrázky!
 • písničky z protikomunistických demonstrací
https://www.youtube.com/watch?v=npMZ7UxwVgU – všimněte si gesta rukou demonstrujících lidí – i v učebnici str. 61 – písmeno V = viktory = vítězství
https://www.youtube.com/watch?v=p7Yv1hEwlsE
a jedna z pozdějších: https://www.youtube.com/watch?v=BxNuLoJVYSQ

 • v příloze máte PL – křížovku – vyplnit - dodat – jednička – pomůže učebnice, sešit
 • do sešitu:
Po sametové revoluci
(SAMETOVÁ = něžná = bez krveprolití)
Bylo založeno Občanské fórum OF.
K lidem promlouvali Havel, Dubček, herci, zpěváci.
Uskutečnila se generální stávka za odstoupení komunistů.
Novým prezidentem byl zvolen Václav Havel.
Nastalo období demokracie.
 

PŘÍRODOPIS 9

 • uč. Země, naše planeta str. 87 – 89 – obrázky
 • v příloze máte doplňující PL – vyplnit, dodat – odpovědi najdete v učebnici na uvedených stranách
 • do sešitu:
 
Ochrana rostlin a živočichů
Člověk ničí přírodu. Mnoho rostlin a živočichů vyhynulo.
Zákon na ochranu přírodya krajiny má přírodu chránit.
 
Chráněné rostliny

 • nesmí být trhány ani ničeny
 

CHEMIE

 • uč. str. 44
 • do sešitu:
 
Pesticidy

 • ochrana rostlin proti škůdcům(plevel, hmyz, plísně…)
 • jedy!→nutné dodržovat návod!
→ochranné prostředky
(Mohou způsobit i změny v dědičném vybavení buněk!)
 

 • výhody:větší výnosy plodin
  • menší kazivost
 • nevýhody:  ničí přírodu a zdraví
 • BIO
 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 9

 • do sešitu:
FINANČNÍ PRODUKTY
Pojištění– vozidel, domácnosti, úrazové, nemovitosti (něco se stane, pojišťovna mi uhradí část škody)
Spoření– spořící účty, stavební spoření (na něco šetřím – příspěvek od státu)
Investice– akcie, podílové fondy (půjčím své peníze podniku, který vydělává a on mi dává podíl ze zisku)
Úvěry– spotřebitelské, hypotéky (půjčím si peníze, vrátím víc)
 


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 9

 • do sešitu:
 
MORÁLNÍ ROZVOJ

 • rozvíjení rozhodovacích dovedností
Rozhodování
= výběr nebo volba z několika možností

 • důležité je vybrat to, co je pro nás v danou chvíli nejlepší
2 složky rozhodování– uvažování
 • porovnávání
Příklad – výběr oběda, auta, budoucí školy, zastanu se kamaráda nebo ne?… (různá obtížnost)


Fyzika 9. ročník
Zápis:
JAK SE MĚNÍ MĚSÍC
Tentokrát by byl zápis opravdu dlouhý, proto jsem vám ho připravila a máte ho k vyzvednutí u paní učitelky třídní, stačí nalepit do sešitu J
Úkoly:  1. o co méně máte psaní, o to více vás čeká čtení v učebnici na stranách 74 - 77
 2. podívejte se na zajímavé video o Měsíci:
https://www.youtube.com/watch?v=C3CoOgHxsAk
3. Vyhledejte a napište do sešitu datum, kdy nás čeká další úplněk.
 
Buďte na sebe opatrní.
Kateřina Brandejsová