Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Dobrý den, vážení!
Zdravím vás všechny. Tento týden se ve středu 20.května uvidíme. Připomínám tedy čas mezi 9.-11h. Vaši dosavadní práci mám všechnu opravenou, proto se tento týden zaměříme na chyby a na učivo, které vám dělalo potíže (ačkoli vás mohu hodně pochválit, s novým učivem jste se poprali velmi dobře!).
Všem vám děkuji, že doma pracujete. Rodičům děkuji za podporu a za čas, který svým dětem věnujete.
 

Český jazyk

 1. Vyjmenovaná slova B – Z – opakování a procvičování složitých výrazů (opylovat rostlinu – opilovat pilníkem). Pracovní list dostanete ve středu
 2. Určování vzorů rodu mužského – určování životnosti podstatných jmen rodu mužského, skloňování PJ. Uč. str. 46-47
 3. Stále procvičujeme koncovky rodu středního a ženského
 
Čtení
          Minulý týden jsme vůbec nečetli z čítanky, ale z vlastní knížky. Tento týden nás čeká příběh Dingové v čítance str. 70-76. Je to dlouhý článek. Opět dostanete otázky k textu, odpovědi napíšete do sešitu. A jako vždy – zápis do sešitu, obrázek.
 

Angličtina
          Procvičujeme téma My body – Moje tělo

 1. Učte se všechna slovíčka z předchozího týdne, zkoušejte správnou výslovnost - dostanete ji nahranou
 2. Vyplňujte pracovní listy, které vám zbyly. Tento týden dostanete další
 3. Poslechněte si písničku Head, shoulders knees and toes: https://www.youtube.com/watch?v=QA48wTGbU7A. Zatančete si. Kdo to zvládne až do konce? cool
 
Matematika
Procvičování násobilky 2-9 je nutná ! ! !
V rámci upevnění učiva nezapomínejte na tyto příklady, ačkoli je už aktuálně neprobíráme:

 1. Písemné násobení dvojciferným číslem (uč. str. 33 – 39)
 2. Dělení jednociferným číslem se zbytkem (uč. str. 40 – 48)
 3. Obtížnější slovní úlohy (uč. str. 45/38, 39, 40, 41)
 4. Násobíme dvojciferným číslem s nulou na konci (uč. str. 36/22, 37/28)
 5. Písemné dělení dvojciferným číslem – uč. str. 49 – video návod je zde na webu. Procvičujeme příklady str. 49/cv. 2, 3, 50/cv. 7
 
Dějepis
          Stále probíráme bitvu u Lipan – uč. str. 52-53. Přečtěte si ještě jednou text v učebnici, odpovězte na otázky za textem. V pracovním sešitu pracujte na str. 30. Na youtube se podíváme na video, jak to vypadalo v Čechách po husitských bitvách https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o&t=5s.
 

Zeměpis
          Začínáme s novým krajem, s krajem Jihomoravským. Zapište zápis, pracujte na mapy.cz, kde pozorujte povrch – řeky, hory, nížiny. Dále si všímejte měst, památek, významných míst. V učebnici str. 50-51 si přečteme o kraji a na internetu se podíváme na obrázky s tímto krajem spojené. Na Školákově zkusíme skládat kraje v ČR https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/nase-vlast-ceska-republika/skladacka-kraju/puzzle1.htm.

 1. V modré učebnici str. 50-51
 2. V učebnici Česká republika str. 26-27
 3. Pracujeme v pracovním sešitu str. 38-39 
 
Přírodopis
          V rozdělení ptáků jedeme dál. Tento týden se podíváme na ptáky hrabavé a vrubozobé. Opět budeme vyhledávat jejich zástupce na internetu. Uč. str. 53. V pracovním sešitě pracujeme na str. 17-18. Příští týden nás čeká závěrečné souhrnné opakování ptáků a začneme novou kapitolu. Podařilo se mi natočit další zajímavé video. 
 

Fyzika
          Min týden jsme neměli fyziku, proto stále probíráme spalovací motor zážehový (benzínový) a fáze čtyřdobého motoru. Probereme ještě jednou, co je to svíčka, ventily, kliková hřídel, písty, válce. V uč. jsme na str. 49-50, v pracovních listech str. 37.


Paní učitelka Eva Čižinská:

Moc chválím ty, kteří mi dodali vypracované úkoly (MD a AZ). Takhle jsem si to představovala. Máte u mě velkou podtrženou jedničku s hvězdičkou a vysvědčení je jasné 😊.
p. uč. Eva

OBČANSKÁ VÝCHOVA 7

 • do sešitu:
Důležitá telefonní čísla
150 – hasiči (rybníček)
155 – záchranka (vozík)
158 – policie (pouta)
156 – městská policie
112– integrovaný záchranný systém (pošlou toho, kdo je potřeba)
116 111 – linka bezpečí
Zavolám, řeknu jméno a co a kde se stalo, počkám na instrukce, NEZAVĚŠUJU.
 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 7

 • ÚKOL: napište mi, co děláte, když jste nemocní (návod v zápisu do sešitu) – krátce! – stačí 1 věta, body… jak chcete
 • do sešitu:
Jak rozumět a pomáhat nemocným
Co pomáhá?

 • klidné prostředí
 • vhodná strava
 • předepsané léky
 • dobrá nálada
 • nebýt sám
 • zájmy