Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

III. třída 18. května – 22. května
Český jazyk 6. ročník – 18.-22. 5.
Po týdnu vás zdravím u nových úkolů. Co jsou slovesa jste snad všichni pochopili. Tento týden nás čeká nová látka - je to časování sloves. Vysvětlení máte na jednom listě a na druhém pak praktická cvičení.
Pokud této látce neporozumíte, moc vás prosím, abyste mě kontaktovali na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně vaši třídní paní učitelku. Určitě najdeme cestu, jak si tuto látku vysvětlit, abyste časování sloves pochopili. Vysvětlení této látky najdete také v učebnici str. 39-40.
Stále využívejte Školákov, případně jiné webové stránky k procvičování vyjmenovaných slov.
Moc na vás myslím.                                                                            Eva Kučerová
 
Český jazyk – mluvnice

 1. Opakování vyjmenovaných slov – Školákov
 2. Učebnice str. 38, cv. 3 – tvořte věty s danými slovesy – toto cvičení si udělejte
jenom ústně, psát nic nemusíte.
 1. PL – Nová látka – Časování sloves
Několikrát si přečtěte vysvětlení této látky, podívejte se také do učebnice na str. 39 dole a str. 40. Do školního sešitu si pak z pracovního listu vystřihněte zápis – podle znázorněných nůžek, složte papír tak, aby se vám vešel do sešitu a do sešitu ho nelepte.
 1. PL - Časování sloves
V tomto pracovním listě jsou připravená cvičení na procvičení nové látky
Psaní:
Do školního sešitu:


19.5. Učebnice str. 38, cv. 2 – doplňte vhodné sloveso z nabídky pod cvičením.
           Napiš 7 vět.

21.5.  Nalepte z pracovního listu novou látku: Časování sloves
Do domácího sešitu:

20.5.  Učebnice str. 38, cv. 5 – Vyměň ve větách slovesa tak, aby byly věty správně  
           a slovesa podtrhni vlnovkou. Napiš 6 vět.
 
Literární výchova
Stále pokračujte ve čtení z vlastních knížek, moc dobře víte, jak je čtení důležité.
Čítanka str. 42
Zápis:    Červená Karkulka – dokončení
Karkulka říká vlkovi: „Přece bys mě nesežral?“ A vlk odpoví: „Cožpak bych mohl sníst svou kamarádku?“
Napiš odpověď na tuto otázku: Jak naše pohádka nakonec dopadla?
 
Tento týden ve středu 20. května se opět uvidíme a už se na vás moc těším. Snad vám ještě zbývají síly do další práce a učení, už se nám blíží konec školního roku, tak nám nezbývá než vydržet. Já vím, že jste moje šikulky a určitě to zvládnete.

Matematika
 

 • K opakování numerace do 10 000 vám poslouží dva pracovní listy s názvem Jarní počítání
 • I nadále trénujte dělení se zbytkem, číselné řady, zápisy čísel, převody jednotek délky, hmotnosti a objemu, zaokrouhlování (desítky, stovky, tisíce)
 • Vypracujte pracovní list z názvem Fyzikální měření – měření délky, příklady z cvičení 3 zapiš do domácího sešitu
 • Vypracujte pracovní list z názvem Fyzikální měření – měření hmotnosti, příklady z cvičení 5 a 6 zapiš do školního sešitu
 
Využívejte i ostatní pracovní listy, které vám chystám. Pokud budete potřebovat další, nebo se budete chtít zaměřit i na jiné učivo, stačí dát vědět, ráda připravím.
 
Připomínám, že zábavně můžete procvičovat i na www.skolakov.eu
 
 
Přírodopis                      
 
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
SALÁTOVÁ ZELENINA
 
 

 • SALÁT HLÁVKOVÝ
 • ŠPENÁT ZAHRADNÍ
 
 
KOŘENOVÁ ZELENINA
 

 • MRKEV
 • PETRŽEL (kadeřavá, kořenová)
 • CELER
 • ČERVENÁ ŘEPA
 • ŘEDKVIČKA
 
Úkol:                                1. do sešitu nakreslete kořenovou zeleninu, kterou máterádi
                                                                                                                                                   
 
Fyzika
 
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
ŠÍŘENÍ A RYCHLOST ZVUKU
 
Zvuk se šíří rychlostí asi 1 kilometr za 3 sekundy.
Když je doba mezi bleskem a hromem 9 sekund – pak 9 : 3 = 3 – bouřka je 3 kilometry daleko.
 
Zvuk se šíří pružnými a pevnými látkami lépe než vzduchem.
 
Odraz zvuku je ozvěna.
 
Úkol:     1. pročíst str. 58
               2. nakreslit (nalepit) obrázek jeskyně, tunelu, jak se v něm odráží zvuk
               3. vypracovat pracovní listy str. 45 - 47
 
 
Dějepis
 
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
ŘÍM – REPUBLIKA – OD ROKU 510 PŘ. N. L.
 

 • V čele 2 konzulové (úředníci)
 • Bezzemci
 • Otroci (gladiátoři – SPARTACUS)
 
Patricijové a plebejci měli spory – byly sepsány zákony zaručující stejná práva ( X otroci)
 
- války proti Kartágu a Keltům
 
CÍSAŘSTVÍ
 
Po vzpourách otroků převzal moc jeden vládce– císař Julius César (45. př. n. l.)
 
KOLOSEUM = amfiteátr (gladiátorské zápasy)
 
Úkol:     1. V učebnici si projděte strany 36 – 45, přečtěte si poutavé vyprávění o Římě a prohlédněte si obrázky (nikdy mě nepřestane fascinovat, co vše dokázali ve starověku lidé vybudovat)
              
 
Občanská výchova
 
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
NÁVYKOVÉ LÁTKY
 
Jsou látky, které poškozují zdraví a vyvolávají závislost.
 

 • DROGY
 • TABÁK – nikotin, cigarety
 • ALKOHOL
 
DUŠEVNÍ A TĚLESNÉ ZDRAVÍ
Zdraví je stav, kdy se cítíme dobře.
Potřebujeme: dostatek pohybu, zdravou stravu (pyramida potravin), správná hygiena, otužování, odpočinek, kamarády, zájmy, rodinu, dobrý školní prospěch.
 
Úkol:     1. nalepte si do sešitu potravinovou pyramidu, prohlédněte si ji a pokuste se jíst co nejvíce potravin, které tvoří její základnu
 
 
Zeměpis
 
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
POVRCH EVROPY
 

 • Ostrovy = pevnina obklopená vodou
 • Island
 • Britské ostrovy
 • Korsika
 • Sardinie
 • Sicílie
 • Kréta
 • Kypr
 
 • Poloostrovy = pevnina vybíhající do moře
 • Skandinávský
 • Pyrenejský
 • Apeninský
 • Balkánský
 
Úkol:     1. Zde si můžete pohrát se slepou mapou ostrovy a poloostrovy: http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_ostrovy_poloostrovy.htm
               2. Do sešitů si nalepte mapy, které jsem vám vytiskla.
 
 
 
Informatika
 
- opakování učiva českého jazyka a matematiky pomocí vzdělávacích programů a www stránek
 
 
 
 

Kateřina BrandejsováANGLIČTINA 6
V příloze najdete další slovesa a jejich výslovnost (už je znáte). Také tam máte na poslech básničku, tak trénujte 😊. Můžete k ní vymyslet nějaké pohyby a až se uvidíme, vyzkoušíme všichni.
p. uč. Eva