Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Vážení rodiče, milé děti,
neskutečně nám ten čas utíká, začínáme už třetí květnový týden. Ve středu 20. května se opět uvidíme ve škole, kde vám předám další úkoly. Přineste mi, prosím, vyplněné pracovní listy a sešity k nahlédnutí. Pokud budete mít s čímkoli problém, ozvěte se, ráda vám poradím. Mějte se krásně. Děkuji rodičům za spolupráci a trpělivost!
 
4. ročník – úkoly:
ČJ – stále opakujeme tvrdé slabiky
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/v-cirkuse/TSH2.htm
 
Nové – doplňování měkkých slabik (každý den udělejte jedno cvičení!)
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/letecky-den/diktaty%C5%BD1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/letecky-den/diktaty%C5%A01.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/letecky-den/diktaty%C4%8C1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/letecky-den/diktaty%C5%981.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/letecky-den/diktatyC1.htm
 
Pište do školního sešitu: Český jazyk (pracovní listy máte u sebe, u každého cvičení máte napsaný datum, kdy budete psát do sešitu! 18. 5. – 22. 5.)
 Pondělí – pracovní list JI x JÍ (2 řádky)
Úterý – pracovní list DI x DÍ (2 řádky)
Středa – pracovní list TI x TÍ (2 řádky)
Čtvrtek – pracovní list NI x NÍ (2 řádky)
Pátek – pracovní list NI x NÍ (3. a 4.  řádek)
 
Čtení – čítanka strana 39 O lišce a vlku – nutné číst každý den!
Úkol: zápis do sešitu literární výchova – nadpis, autor – opiš si jednu jakoukoliv větu a nakresli obrázek!
Písmo:napiš v pondělí – Z (5 řádků)
               pátek – Ž (5 řádků)
                  
M   - stále procvičujeme násobení a dělení
 
 
Tento týden začínáme písemně sčítat jednotky s přechodem desítek!
Např. 37        (nejdříve sčítáme jednotky: 6 + 7 = 13…..   3 jednotky zapíšeme.
             6         1 destíku přičteme k  desítkám1 + 3 = 4)
           43
 
Pište do školního sešitu: Matematika
Pondělí – učebnice M str. 43/cv. 1 – 5 příkladů dle podložky
Úterý – učebnice M str. 43/cv. 1 – 2. řádek – 5 příkladů
Středa – učebnice M str. 45/cv. 1 – 5 příkladů
Čtvrtek – učebnice 5 str. 45/cv. 1. – 2. řádek 5 příkladů + zkouška (zkoušku provádíme záměnou sčítanců– ukázka v učebnici strana 45 červený rámeček)
Pátek – učebnice M str. 45/cv.10 – slovní úloha
Zápis do sešitu:
4. A…………………………………….. 52 zvířat
4. B……………………………………… o 8 zvířat více
4. B ……………………………………… x zvířat
X =
X =
Žáci 4. B napočítali v zoo               zvířat.
 
Geometrie – pracovní list – geometrické útvary (obrázek)
https://www.youtube.com/watch?v=XL3zsdYhEMI
               
Vlastivěda – stále platí opakování učiva
Zápis do sešitu
Pověsti

 • vyprávějí o řadě míst (část je pravdivá, část vymyšlená)
 • Rychnov nad Kněžnou - Pověst o panně na jelenu
 • Potštejn – O pokladu
 • A. Jirásek – Staré pověsti české (O Čechovi)
            https://www.youtube.com/watch?v=hsgIEnEmz7A
 
 
Přírodověda– stále platí opakování učiva
Zápis do sešitu
Léto na poli
Obilí: pšenice, ječmen, žito, oves
Žně: sklizeň obilí
Plevel: bere živiny, vláhu, světlo (pýr, svlačec)
Ptáci: koroptev
Škůdci: hraboši
 
Pracovní list (Léto na louce a na poli – 3. cvičení  -  popiš obilí a  nalep do sešitu pod zápis)
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto1.htm
Čtvrtek – opakování: doplň do pracovního listu – OPAKOVÁNÍ LÉTO
5. ročník – úkoly:
ČJ -  nadále platí procvičování vyjmenovaných slov B, L, M (opět nové internetové stránky – VYZKOUŠEJTE!)
http://v.vasiljevicova.sweb.cz/TESTY/TESTY%20-%20VYJMENOVANA%20SLOVA%20PO%20B.htm
http://v.vasiljevicova.sweb.cz/TESTY/TESTY%20-%20VYJMENOVANA%20SLOVA%20PO%20L.htm
http://v.vasiljevicova.sweb.cz/TESTY/TESTY%20-%20VYJMENOVANA%20SLOVA%20PO%20M.htm
 
Podstatná jména – cvičení PJ určování RODU!
https://www.mojecestina.cz/article/2016071803-test-rod-podstatnych-jmen-7
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/rod-podstatnych-jmen/cviceni2.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/cviceni1.htm
 
Pište do školního sešitu: Český jazyk (pracovní listy máte u sebe, u každého cvičení máte napsaný datum, kdy budete psát do sešitu! 18. 5. –22. 5.)
Pondělí – vystřihni 2. domeček, vlep do sešitu a vypiš názvy osob
Úterý – vystřihni 3. domeček, vlep do sešitu a vypiš názvy věcí
Středa – vystřihni rod mužský, vlep do sešitu a vypiš PJ
Čtvrtek – vystřihni rod ženský, vlep do sešitu a vypiš PJ
Pátek – vystřihni rod střední, vlep do sešitu a vypiš PJ
Každý den doplníte jedno cviční přímo do pracovního listu!
 
Čtení – čítanka strana 16 Rozdělovací znaménka
Zápis do sešitu literární výchova: Nadpis, autor – opiš 1. větu – pastelkou nakresli všechna rozdělovací znaménka, která jsou v textu (?, :, …..)
 
Písmo: napiš další stránku za tento týden
 
Matematika – stále opakujeme a procvičujeme násobení a dělení
 
 

 • dále procvičujeme pamětné a písemné sčítání a odčítání do 1 000
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyB1.htm
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b/tajne-obrazky-2/maluj1.htm
 
Pište do školního sešitu: Matematika
Pondělí – pracovní sešit M str.8/cv. 7 – napiš pouze čísla a seřaď je od nejmenšího po největší
Úterý – pracovní sešit M str.8/cv. 6 – ( 1. a 2. sloupeček)
Středa – zaokrouhli čísla na desítky (Pozor: řídíme se jednotkami!)
 53 =                    156 =                   272 =                 79 = 
381 =                    85 =                   594 =               357 =               
 
Čtvrtek – zaokrouhli na stovky (Pozor: řídíme se desítkami!)
253 =                    846 =                   372 =                908 = 
526 =                    140=                    699 =                415 = 
Pátek – zapiš slovní úlohu (nápověda: vypisuj to zvýrazněné!)
Eva navlékala korálky. Bílých korálků navlékla 134 a červených 26. Kolik korálků Eva navlékla celkem?
…………………                            …………….
…………………                            …………….
…………………                            …x………….
X =
X =________________________
Odpověď:…………………………………………………………………………
 
Geometrie – pracovní list (vybarvi tělesa podle barev)
https://www.youtube.com/watch?v=7mXcezUdh3U
 
Přírodověda – opakování učiva ze sešitu
Zápis do sešitu
Ropa – vznikla rozpadem těl pravěkých živočichů.
Z ropy se vyrábí: benzín, nafta, asfalt, umělá vlákna, plasty, léky…
 
Zemní plyn – nachází se u úložiště ropy

 • je výbušný
 • slouží k topení a vaření
 
Vlastivěda – opakování učiva ze sešitu
Zápis do sešitu
Pověsti

 • vyprávějí o řadě míst (část je pravdivá, část vymyšlená)
 • Rychnov nad Kněžnou - Pověst o panně na jelenu
 • Potštejn – O pokladu
 • A. Jirásek – Staré pověsti české (O Čechovi)
            https://www.youtube.com/watch?v=hsgIEnEmz7A