Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

ČjLi
  • Vypravování (příloha)
 
Aj

  • Opakování učiva
 
ČaS

  • Kriticky ohrožené druhy, ochrana živočichů
  • Základní zásady chování v přírodě
 
Ov
Opakování učiva
 
VkZ

  • Opakování učiva
 
 
Rov

  • Pomozte rodičům na zahrádce. Můžete zalévat, okopávat, plet rostlinky.
 
Pcv

  • Napište nebo nakreslete, které činnosti vám šly nejlépe a měli jste z nich vy a vaši rodiče největší radost.
 
MA - PROCVIČOVÁNÍ JEDNOTKY DÉLKY, HMOTNOSTI, OBJEMU A ČASU
          PŘÍKLADY Z PRAKTICKÉHO ŽIVOTA