Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

XIV. třída – domácí úkoly:  15. 6. –  19. 6.

ČjLi
opakování učiva – pouze ústně z předešlých pracovních listů
telefonování - zkuste nejprve mezi sebou s rodiči a pokud budeš chtít, zavolej mi
 
VkZ
opakování učiva – pouze ústně z předešlých pracovních listů
 
Rov
modelové situace a praktická cvičení – pomáhej rodičům při práci v domácnosti a při práci na zahradě
 
Pcv
nakreslete nebo napište, které činnosti vám šli nejlépe a měli jste z nich vy a nebo vaši rodiče největší radost
 
Inf
Opakování znalostí během celého školního roku
Internet – vyhledávání informací dle svého zájmu
Výukové programy a hry
 
 Každý individuálně podle svých schopností a možností.Hlavně buďte zdraví, choďte na sluníčko a pomáhejte rodičům!
 

OV - POTRAVNÍ ŘETĚZEC, VZTAHY MEZI NIMI
MA - JEDNODUCHÉ SLOVNÍ ÚLOHY Z PRAKTICKÉHO ŽIVOTA
         PROCVIČOVÁNÍ PRÁCE S KALKULÁTOREM