Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

XI. – 15.6.-19.6.
1. ročník
Čtení – závěrečné opakování malých a velkých znaků probraných písmen. Čtení A,a, I, i jako spojky. Sloveso Má. Opakování ve slabikáři.
Psaní – nácvik podpisu, psaní E
Počty – numerace v číselném oboru do 7, jednoduché slovní úlohy, porovnávání množin prvků.
Téma: Co se děje v přírodě v létě

2. ročník

Čtení – závěrečné opakování probraných písmen velké hůlkové abecedy, čtení A, I jako spojky. Sloveso MÁ.  
Psaní – cviky jemné motoriky, přebírání drobného materiálu, psaní v šabloně
Počty – poznávání číslic 1-4, utváření množin o daném počtu, přiřazování číslic k danému počtu.
Téma: Co se děje v přírodě v létě

3. ročník

Čtení – opakování písmen A, I, O, M, P. Čtení písmen A, I jako spojky.  Práce s globální čítankou – sestavování vlastního jména, slova MÁMA, TÁTA.  
Psaní – cviky jemné motoriky. Psaní v šabloně.
Počty – opakování, práce se zaslanými pomůckami – krabičky, kolíčky.
Téma: Co se děje v přírodě v létě.

4. ročník
Všichni žáci prezenční výuka.

5. ročník 

Čtení – čtení A, I jako spojky. Obrázkové čtení. Slabikář – sloveso MÁ.
Psaní – psaní E v šabloně
Počty – numerace v číselném oboru do 7, jednoduché slovní úlohy. Porovnávání množin prvků.
Téma: Co se děje v přírodě v létě.