Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

X. třída
Domácí úkoly 15. – 19. 6. 2020
Milí rodiče, milé tety, děkuji Vám velice za výbornou spolupráci. 
 
6. ročník (Matěj Frajvald) - prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB) Čtení 

 1. Hůlková čítanka – opakování
 2. Zelenina – četba obrázků globálního čtení, skládání slov z písmen podle vzoru (email na PC)
 3. Zvířátka z lesa – hádanky (opakování) Shlédnutí viz. odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=jq0ifYqQyz8&list=PLa_q7_yN20H57Yn0MifhQ6lZFGP2ZUmy
 
           

Psaní 

 1. GRAFOMOTORIKA – email tisk
 2. Hůlková písanka individuální procvičování psaní – využít dříve zaslané zdroje dle potřeby
 3. Trénuj tiskací písmena na linkovaný vzor (zaslán již dříve) podle předpisu rodičů dle potřeby např. – B, P, M, N, T, L, S, Š, Z, Ž, F, CH, K, G, V, C, Č
 4. Opis slov zelenina – velký pracovní sešit psaní (dodělat do 24. 6. 2020)
 5. Opis slov a vět navazující na čtení z Hůlkové čítanky – malý pracovní sešit psaní (dodělat do 24. 6. 2020) Počty
 6. Shlédnutí odkazu  https://www.matika.in/cs/#1– pokus se řešit jednoduché příklady sčítání a odečítání s počítadlem pro 1. ročník, pokud chceš můžeš vyzkoušet nějakou hru. 
 7. Shlédnutí odkazu https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
Matematika pro první ročník, počítat všechny až do úrovně
0 – 8, dle možností Matěje
Geometrie – procvičování tvarů

 1. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte) – fixace číslic, množství,  číselné řady
 2. Početní operace + a – v oboru 0 – 8, porovnávání čísel, číselná řada, přiřazování správného počtu prvků k číslicím, rýsování přímek, porovnávání předmětů měřením, … postupné doplňování úkolů ve velkém a malém sešitě počty dle domluvy (do 24. 6. 2020)

Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme

 • sdělování poznatků a zážitků z výletů a cest
 • okolní krajina
Vypracování úkolu do sešitu Člověk a jeho svět

Řečová výchova 

Pohádka 
7. ročník (Dominik Jurčík, Natálie Ranná) -prosím o zakládání
vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB) Čtení 

 1. Hůlková čítanka – opakování
 2. Zelenina – četba obrázků globálního čtení, skládání slov z písmen podle vzoru (email na PC)
 3. Pohádka Vrána a liška pracovní list - opakování
 

Psaní

 1. GRAFOMOTORIKA – email tisk
 2. Hůlková písanka individuální procvičování psaní – využít dříve zaslané zdroje dle potřeby
 3. Trénuj tiskací písmena na linkovaný vzor (zaslán již dříve) podle předpisu rodičů dle potřeby např. – B, P, M, N, T, L, S, Š, Z, Ž, F, CH, K, G, V, C, Č
 4. Opis slov zelenina – velký pracovní sešit psaní (dodělat do 24. 6. 2020)
 5. Opis slov a vět navazující na čtení z Hůlkové čítanky – malý pracovní sešit psaní (dodělat do 24. 6. 2020)
 
Počty – úkoly jsou určeny na 2 týdny

 1. https://www.matika.in/cs/#1– pokus se řešit jednoduché příklady sčítání a odečítání s počítadlem pro 1. ročník, pokud chceš můžeš vyzkoušet nějakou hru. 
 2. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
Matematika pro první ročník, počítat všechny až do úrovně
0 – 10, zkoušet různé příklady Geometrie – procvičování tvarů

 1. Stále manipulace s předměty, počítadlem a s čísly a puntíky
 2. Početní operace +, - v oboru 0 - 16, porovnávání číslic, přiřazování správného počtu prvků k číslicím, číselná řada, rýsování přímky, úsečky, porovnávání úseček, … - postupné doplňování do velkého a malého sešitu matematiky (dodělat do 24. 6. 2020)
Člověk a příroda 1.Základní poznatky z fyziky
Spotřebiče, dodržování pravidel bezpečnosti práce s elektrickými přístroji

2.  Základní poznatky z přírodopisu

Poznávání běžných druhů a vybraných zástupců rostlin
+ vypracování úkolu v sešitu Člověk a příroda

Řečová výchova 

Pohádka
 
8. ročník (Lukáš Vobořil) - prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)

Čtení

 1. Hůlková čítanka – opakování
 2. Zelenina – četba obrázků globálního čtení, skládání slov z písmen podle vzoru (email na PC)
 3. Pohádka vrána a liška – opakování

Psaní

 1. GRAFOMOTORIKA – email tisk
 2. Hůlková písanka individuální procvičování psaní – využít dříve zaslané zdroje dle potřeby
 3. Trénuj tiskací písmena na linkovaný vzor (zaslán již dříve) podle předpisu rodičů dle potřeby např. – B, P, M, N, T, L, S, Š, Z, Ž, F, CH, K, G, V, C, Č
 4. Opis slov zelenina – velký pracovní sešit psaní (do 24. 6. 2020)
 5. Opis slov a vět navazující na čtení z Hůlkové čítanky – malý pracovní sešit psaní (do 24. 6. 2020)
 
Počty – dodělání úkolů z minulého týdne + nové pracovní listy

 1. https://www.matika.in/cs/#1– pokus se řešit jednoduché příklady sčítání a odečítání s počítadlem pro 1. ročník, pokud chceš můžeš vyzkoušet nějakou hru. Pracuj dle svých možností.
 2. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.phpMatematika pro první ročník, počítat všechny až do úrovně  0 – 20. Pracuj dle svých možností. Geometrie – procvičování tvarů
 3. Manipulace s počítadlem, číselná řada 1 – 20, přiřazování puntíků, orientace na hodinách (celé hodiny a půlhodiny), manipulace s mincemi. Porovnávání čísel, číselná řada 0 - 20, početní operace + a -, rýsování přímky, úsečky, porovnávání úseček, rozlišení přímka, úsečka, kružnice  vypracování úkolů do malého a velkého sešitu Počty (do 24. června)
Člověk a příroda

1. Základní poznatky z fyziky

Dodržování pravidel bezpečné práce s elektrickými přístroji
(práce v sešitu Člověk a příroda)

2. Základní poznatky z přírodopisu

Význam rostlin a jejich ochrana
Hospodářsky významné druhy rostlin
(práce v sešitu Člověk a příroda)
Řečová výchova  Pohádka

10. ročník (Daniela Slaninová, Eliška Šárová) - prosím o zakládání

vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB) Čtení 

 1. Hůlková čítanka – opakování
 2. Zelenina – četba obrázků globálního čtení, skládání slov z písmen podle vzoru (email na PC)
 3. Zvířátka z lesa – hádanky (opakování) Shlédnutí viz. odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=jq0ifYqQyz8&list=PLa_q7_yN20H57Yn0MifhQ6lZFGP2ZUmy

Psaní 

 1. GRAFOMOTORIKA – email tisk
 2. Hůlková písanka individuální procvičování psaní – využít dříve zaslané zdroje dle potřeby
 3. Trénuj tiskací písmena na linkovaný vzor (zaslán již dříve) podle předpisu rodičů dle potřeby např. – B, P, M, N, T, L, S, Š, Z, Ž, F, CH, K, G, V, C, Č
 4. Opis slov zelenina – velký pracovní sešit psaní (do 24. 6. 2020)
 5. Opis slov a vět navazující na čtení z Hůlkové písanky – malý pracovní sešit psaní (do 24. 6. 2020)
 

Počty 

 1. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte).
 2. Odkaz:,
 https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
Matematika pro první ročník, počítat všechny až do úrovně 0 – 8, 10 dle možností žákyň.
          Geometrie – procvičování tvarů

 1. Početní operace + a – v oboru 0 – 9, číselná řada, porovnávání čísel, přiřazování správného počtu prvků k číslici, přímky, porovnávání úseček, plošné a prostorové tvary… - postupné vypracovávání úkolů do velkého a malého sešitu Počty (vypracovat do 24. 6. 2020)

Člověk a příroda 1. Základní poznatky z chemie

Hořlaviny, zásady zacházení, první pomoc při popálení nebo poleptání
(vypracovat úkoly v sešitu Člověk a příroda)

2. Základní poznatky ze zeměpisu

Chování a jednání při nebezpečí živelných pohrom
(vypracovat úkoly v sešitu Člověk a příroda)

Řečová výchova

Pohádka