Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

M
Vypočítat do sešitu (možno na kalkulačce):
Učebnice strana 51/13
 

Chemie

Zápis do sešitu:

Čím si člověk škodí

Drogy jsou látky, které dodávají krátkodobý příjemný pocit. K běžně podávaným drogám patří ethanol (alkohol), nikotin (tabák), kofein (v kávě), opium (z nezralých makovic) a z něho vyrobený morfin, heroin (uměle vyrobený). Nebezpečí trvalého poškození zdraví i smrt. Doping jsou látky podávané na zvýšení fyzického výkonu.
 
Zeměpis
Zápis do sešitu:

Antarktida

Světadíl představuje pustou krajinu pokrytou silnou vrstvou ledu a sněhu. Nejnižší naměřená teplota dosáhla -89,2°C. Není trvale osídlena, pouze je zde 70 výzkumných stanic. Žijí zde tuleni a tučňáci. První dosáhl jižního pólu norský polárník Roald Amundsen.
 
Přírodopis Zápis do sešitu:

Ochrana životního prostředí

Povinnost pečovat o životní prostředí je dána Ústavou ČR. Patří sem péče o vzduch, půdu, rostliny a živočichy.  
Problémy:

  • Odpadní vody
  • Nadměrné hnojení a postřiky
  • Snižování lesních ploch  
  • Jednodruhové lesy (smrkové – kůrovec)
  • Kouřové plyny (továrny, auta)
  • Emise, smog, kyselý déšť, skleníkový efekt
  • Snižování koncentrace ozónu
 
OV
Přečíst v učebnici na straně 68 Život kolem nás mizí …
 

Aj

Zopakovat slovíčka z průběhu školního roku ze sešitu
 
Český jazyk mluvnice  Zapiš do sešitu:

SOUVĚTÍ

SOUVĚTÍ je spojení dvou nebo více vět ve větný celek.
Věty v souvětí bývají spojovány spojkami a, ale, i, že, když, protože, jakmile, neboť.
 
Opiš do sešitu ze strany 58 cvičení 3. a). Ve větě podtrhni spojky a urči, z kolika vět se skládá souvětí.
Vypracuj do sešitu cvičení 5. ze strany 58. Spoj vždy dvě věty v souvětí a užij vhodné spojky.
 
Čtení
Z čítanky máme vše přečteno. Vezměte si nějakou knížku nebo časopis a hlavně čtěte!!!!
 

Dějepis

Zápis do sešitu:

Rozpad Sovětského svazu

V letech 1990 – 1991 došlo k postupnému rozpadu SSSR. Na konci roku 1991 odstoupil ze své funkce poslední prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov. SSSR přestal existovat.
 

Michail Gorbačov

Sovětský politik, který se zasloužil o počátek dobrých vztahů mezi socialistickými a kapitalistickými státy. Ve své době nejoblíbenější politik na světě.