Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

III. třída 15. června – 19. června
Český jazyk – 6. ročník  - Pokyny
Milé děti, vy „vzdálené“.
Pouze s jednou vaší spolužačkou se potkávám nyní každý den ve škole a učíme se spolu slovesa. S vámi ostatními budeme ve spojení na dálku až do konce školního roku.
Tento týden budeme na dvou pracovních listech opakovat všechno učivo, které jsme se letos učili a které jsme procvičovali. Nezapomeňte na vyjmenovaná slova na Školákově. Hodně jste polevili v plnění úkolů, tak vás prosím, ještě to 14 dní vydržte, čekají vás prázdniny.
Na čtení máte nakopírovaný článek a vaším úkolem bude odpovědět na otázku. Odpověď napište do literárních sešitů.
Zdraví  vás                                                                                                                 Eva Kučerová
 
Český jazyk - mluvnice                                                                                                   
   Psaní:

Do školního sešitu:
PL – Opakování 6. roč.  – cv. 1
PL – Opakování 2 – cv. 1
Do domácího sešitu:
PL – Opakování – 6. roč. - cv. 2, doplň pravopis vlastních jmen (podle abecedy seřaď vlastní jména jen na pracovní list)
 
Literární výchova:
Zápis:                   Václav
                             Daisy Mrázková
Odpověz na otázku:
Co řekl tatínek svému synovi, když se chtěl stát letcem?
 
Nastal čas, kdy naposledy usedám k počítači, abych vás pozdravila a zaslala poslední úkoly k práci. Prosím, jak vám budu postupně vracet opravené písemné práce a pracovní listy, procházejte si je a podívejte se na látku, ve které jste chybovali. Také se blíží čas, kdy bude potřeba vrátit všechny učebnici, prosím vás, ať je důkladně prohlédnete, případné nedostatky opravíte (vygumujete, zalepíte). A pak už se budu těšit na společné setkáni při předání vysvědčení a odměnění usilovné snahy při domácí práci.

Matematika
 
Ve složce máte připravené pracovní listy na procvičování násobilky, zaokrouhlování, číselných řad, písemného sčítání a odčítání, slovních úloh atd. Na vypracování vám ponechám čas do 24. 6. V tomto týdnu zapište do školního sešitu 3 libovolná cvičení z pracovních listů, a do domácího sešitu 2 libovolná cvičení. Sešity mi doneste ke kontrole 17. června.
Dle potřeby si průběžně opakujte učivo na stránkách www.skolakov.eu
 
Přírodopis                      
 
Úkol: ve složce máte pracovní list, celý jej vyplňte. Pouze poslední úkol pod označením EKO je dobrovolný, pokud jej splníte, čeká vás speciální odměna.
 
Fyzika
 
Úkol: Na Školákově prosím opakujte převody jednotek (hmotnosti, délky, objemu a času). Budete-li mít zájem, ve škole vám mohu předat další pracovní listy na převody jednotek.
 
V rámci opakování se můžete podívat na další díly Rande s fyzikou:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/dily/
 
a nebo Nezkreslená věda:
http://www.otevrenaveda.cz/cs/pro-verejnost/nezkreslena-veda/
 
Dějepis

Úkol: zopakujte si, jak to u nás vypadalo v době lovců mamutů:
https://www.youtube.com/watch?v=s4P12GnNCb4
 
 
Občanská výchova
 
Úkol: Zamyslete se, jak vypadá hospodaření rodiny. Rozdělte papír na dvě půlky s názvy – PŘIJMY X VÝDAJE. Do každé časti vepište vše, co vás napadne (např. příjmy – výplata, výdaje – ošacení….)
 
Zeměpis
 
Úkol: podívejte se na video rozloha Evropy – video stopujte, ať si stihnete jednotlivé informace přečíst. Na papír mi zapište odpovědi na tyto otázky (vše najdete ve videu):
 
https://www.youtube.com/watch?v=WZdKPMaQ7lU
 

  1. Nejdelší řeka Evropy
  2. Největší ostrov Evropy
  3. Největší poloostrov Evropy
 
Informatika
 
Opakování učiva českého jazyka, matematiky a fyziky pomocí vzdělávacích programů a www stránek, videa do fyziky (Rande s fyzikou, Nezkreslená věda) a dějepisu (Lovci mamutů – Dějiny udatného českého národa), zeměpis – video rozloha Evropy.
 
I nadále budeme v telefonickém a písemném kontaktu, stále jsem vám ráda k dispozici.
Prosím, pokud ještě nemáte zaplacený příspěvek na školní potřeby, peníze mi doneste na další setkání, děkuji.
 
Kateřina Brandejsová