Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Všichni:

Jaro

Haló, všichni vstvejte! (voláme, ruce u úst)

Jaro opět vítejte. ( máváme)

Celou zimu jste jen spali, (ruce pod hlavou, jako když se spí)

protáhněte svoje svaly. ( ruce zvedáme nad hlavu, jako když se protahujem)

Raz a dva a levá, pravá, ( pochodujeme)

rozvička je vždycky zdravá ( upažujeme)

Tak už všichni vstávejte, (voláme, ruce u úst)

jaro opět vítejte. ( máváme)

 

1. ročník

Čtení

Čtení probraných písmen – velké i malé znaky, práce s tabulkou, slabikář. Čtení slabik s M a L. Analýza prvního písmene ve slově. Globální čtení – skládání a čtení vět se slovesy JÍ, SPÍ, JEDE, PIJE. Soustředění na čtený text, práce s obrázkovou osnovou. Prohlížení knížek a leporel

Psaní

Cvičení jemné motoriky – přebírání drobného materiálu. Koordinace oko-ruka – ježdění autíčkem po silnici, posunování magnetu po předepsané linii apod. Vlnovky. Obtahování tiskacích písmen A, I, O, L, P na větší formát.

Počty

Poznávání číslic 1 -7. Tvoření množin prvků o daném počtu. Hra ČLOVĚČE NEZLOB SE. Aplikace na procvičování počítání do 7. Prezentace (Počty pro šikovné děti). Základní geometrické tvary.

Člověk a jeho svět

Téma: Hygiena, zvládání sebeobsluhy

Logopedie dle plánu od paní Sahulové + pracovní list

2. ročník

Čtení

Čtení probraných písmen, řazení dle diktátu, vyhledávání v řadě, pexeso. Zavedení písmene P – napsat na velký formát, obtahovat prstem, vyskládat víčky, utvořit písmenko z provázku nebo z modelíny. Dbát na správnou výslovnost.

Psaní

Cvičení jemné motoriky – přebírání drobného materiálu. Koordinace oko-ruka – ježdění autíčkem po silnici, posunování magnetu po předepsané linii apod. Vlnovky. Obtahování tiskacích písmen A, I, O, L, P na větší formát.

Počty

Poznávání číslic 1-4. Tvoření množin prvků o daném počtu. Aplikace na počítání do 4. Základní geometrické tvary. Psaní číslic.

Člověk a jeho svět

Téma: dny v týdnu, roční období – jaro – povídejte si , co se děje v přírodě na jaře, jaké bývá počasí, jak pracujeme na zahrádce.

Logopedie dle plánu a pracovních listů od paní doktorky Sahulové + pracovní list

3. ročník

Čtení

Přikládání písmen, vybírání z řady. Práce s „krabicí“. Prohlížení knih a leporel. Poslech čteného textu nebo sledování pořadů České televize – Čítanka, Čtení do ouška….

Psaní

Přebírání drobného materiálu. Opakovaný oblouk, Psaní písmen v šablonách.

Počty

Poznávání a vybírání číslic 1-4. Utváření množin prvků o daném počtu. Základní geometrické tvary.

Člověk a jeho svět

Téma: Stravování a poznávání potravin

Logopedie dle plánu a pracovních listů od paní doktorky Sahulové

4. ročník

Čtení

Práce s tabulkou. Pracovní listy. Prezentace z minulého týdne. Poslech čteného textu nebo poslech pořadů České televize – Čítanka, Čtení do ouška… Dále můžete procvičovat písmena na počítači. Hra s písmeny – popis v mailu. Analýza prvního písmene ve slově.

Psaní

Grafomotorika – vlnovky. Psaní K, P – pracovní list.

Počty

Prezentace. Sčítání s názorem (proužek papíru viz video). Hra na obchod. Aplikace na počítání.

Člověk a jeho svět

Téma: Sezonní práce na zahradě – povídejte si o tom, co je na jaře třeba. Kdo má zahrádku, pracujte.

A samozřejmě LOGOPEDIE + pracovní listopad

5. ročník

Čtení

Čtení probraných písmen, řazení dle diktátu, vyhledávání v řadě, pexeso.

Počty

Poznávání číslic 1 – 7. Tvoření množin prvků o daném počtu. Porovnávání množin prvků (víc-míň). Hra Člověče nezlob se. Základní geometrické tvary.

Člověk a jeho svět

Téma: Sezonní práce na zahradě – povídejte si o tom, co je na jaře třeba. Kdo má zahrádku, pracujte.