Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Domácí úkoly 14. - 17. 4.2020
 
6. ročník (Matěj Frajvald) - prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)
Čtení
1. DÍLNA – prezentace v PowerPointu (zaslána emailem)
2. DÍLNA – globální čtení (dokument Word, číst na PC)
3. + Pracovní list čtení dílna (email tisk)
4. + HŮLKOVÁ ČÍTANKA  (email tisk)
Psaní

 1. GRAFOMOTORIKA  pracovní list (email tisk)
 2. Písmeno K shlédnout viz. odkaz:
https://edu.ceskatelevize.cz/pismeno-k-5e4424e72773dc4ee4139f49
 1. K a další písmena – pracovní list (email tisk) + podívat se na návod jak psát K (pdf list čtení pouze v počítači)
 2. Pracovní list psaní slov z hůlkové čítanky - psát vždy po přečtení hůlkové čítanky (email tisk).
Počty
 1. POČTY +, - (0 – 8) Prezentace PowerPoint (pracovat s PC, email)
 2. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte).
 3. 0 – 8 psaní číslic, počítání množství prvků, spojování číslo množství, číselná řada pracovní list (email tisk)
 4. Úkoly na vybarvování pracovní list (email tisk )
 5. Praktická manipulace s měřidly, provázky, … v domácnosti, v dílně (určování délky předmětů).
 6. Praktické určování celých hodin na ručičkových hodinách v oboru 1 – 8
Člověk a jeho svět
 1. Rozmanitost přírody – Sezónní práce na zahradě nebo na poli (shlédnutí viz. odkaz)
https://edu.ceskatelevize.cz/zemedelska-krajina-pole-ii-5e441a37f2ae77328d0a693d
 1. Práce na poli a v sadu (prezentace PowerPoint, práce na PC)
 2. Pracovní list (email tisk) 
Tělesná výchova
Hry s míčem, pobyt a vycházky v přírodě, jízda na koloběžce, …,  přirozený běh a chůze, prolézačky, honička se sourozenci.
Pracovní výchova
Mytí a utírání nádobí, pomáhání s vařením (kakao, vaření brambor, příprava stolu na stolování.)
Klíčení rostlin (hrášek, květiny) – pozorování a péče o zalévání na zahradě, v truhlíku (foto)
Manipulace se stavebnicemi – šroubování, skládání. Pomoc tatínkovi v dílně, na zahradě.
Výtvarná výchova
Namaluj zvířátko podle vzoru (email, dívat se v PC)
Řečová výchova
Pracovní list (email tisk)
 
 
 7. ročník (Dominik Jurčík, Natálie Ranná) – prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes FB a email, se zástupcem ÚSP přes email
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)
 
Čtení
1. DÍLNA – prezentace v PowerPointu (zaslána emailem)
2. DÍLNA – globální čtení (dokument Word, číst na PC)
3. + Pracovní list čtení Dílna (email tisk)
4. + HŮLKOVÁ ČÍTANKA (email tisk)
5. Slabiky DY, TY, NY – pracovní list (email tisk)
Psaní

 1.  GRAFOMOTORIKA -pracovní list (email tisk)
 2. Písmeno N shlédnout viz. odkaz:
https://edu.ceskatelevize.cz/abeceda-pismeno-n-5e4418c717fa7870610ecfda
 1. Pracovní list psaní slov z hůlkové čítanky - psát vždy po přečtení hůlkové čítanky (email tisk)
 2. Tajenka doplňování písmen - pracovní list (email tisk)
 3. Pracovní list linky na procvičování libovolných písmen (tisk email)
 
Počty

 1. Číselná řada – 0 – 10 Prezentace PowerPoint (pracovat s PC, zaslána emailem)
 2. POČTY + (0 – 15) Prezentace PowerPoint (pracovat s PC, zaslána emailem)
 3. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte).
 4. 0 – 15,16, násobky čísla 2, určování času, psaní číslic, počítání množství prvků, spojování číslo množství, porovnání čísel, číselná řada, posloupnost, číselná osa - pracovní list (email tisk)
 
Člověk a společnost– Stát – název, státní symboly, prezident republiky, viz. shlédnutí odkazů:
https://edu.ceskatelevize.cz/statni-vlajka-ceske-republiky-5e4421dbe173fa6cb524a8df
https://edu.ceskatelevize.cz/statni-znak-ceske-republiky-5e4421dbe173fa6cb524a8e5
https://edu.ceskatelevize.cz/nase-zeme-ceska-republika-5e44194c17fa7870610ed5d9
Po shlédnutí videí vypracovat pracovní list (email tisk)
Tělesná výchova
Hry s míčem, pobyt a vycházky v přírodě, jízda na koloběžce, …,  přirozený běh a chůze, prolézačky, švihadlo, … (dle možností).
 
Pracovní výchova

Jarní práce na zahradě – dle možností (vysetí truhlíku semínky -hrášek, …)
Domácí práce - mytí a utírání nádobí, příprava stolování
Úklidové práce – utírání prachu, zametání, vytírání podlahy, popř. používání vysavače
 
 
Výtvarná výchova
Namaluj zvířátko podle vzoru (vzory poslány emailem).
Řečová výchova
Pracovní list (email tisk)
 
 
 8. ročník (Lukáš Vobořil) prosím o zakládání pracovních listů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)
 
Čtení
1. DÍLNA – prezentace v PowerPointu (zaslána emailem)
2. DÍLNA – globální čtení (dokument Word, číst na PC)
3. + Pracovní list čtení Dílna (email tisk)
4. + HŮLKOVÁ ČÍTANKA - další listy (email tisk)
5. CO MALUJE SLUNCE - pracovní list (email tisk)
 
Psaní

 1. GRAFOMOTORIKA (pracovní list email tisk)
 2. Písmeno Ž shlédnutí viz. odkaz:
https://edu.ceskatelevize.cz/pismeno-z-5e4424ea2773dc4ee4139f54
 1. Písmena Ž, L - pracovní list (email tisk)
 2. Pracovní list psaní slov z hůlkové čítanky - psát vždy po přečtení hůlkové čítanky (email tisk).
 3. Tajenka doplňování písmen - pracovní list (email tisk)
 4. Pracovní list linky na procvičování libovolných písmen (email tisk).
 
Počty

 1. Číselná řada – 0 – 20 Prezentace PowerPoint (pracovat s PC, zaslána emailem)
 2. POČTY + (0 – 15) Prezentace PowerPoint (pracovat s PC, zaslána emailem)
 3. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte).
 4. Pojem ¼, manipulace s mincemi, rozklad čísel, číselná osa a řada.
 5. pracovní list (email tisk)
 
Člověk a společnost
Právní základy státu, prezident republiky, složky státní moci, jejich orgány a instituce.

 1. Shlédnutí prezentace v PowerPointu (email, PC)
 2. Shlédnutí odkazů na YouTube  viz:
 3. ČESKÁ REPUBLIKA
https://edu.ceskatelevize.cz/nase-zeme-ceska-republika-5e44194c17fa7870610ed5d9
 1. POLICIE
    https://www.youtube.com/watch?v=2Z5JxyQli_A
 1. Pracovní list (email tisk).
Tělesná výchova
Hry s míčem, pobyt a vycházky v přírodě, jízda na koloběžce, …,  přirozený běh a chůze, prolézačky, švihadlo, … (dle možností).
Pracovní výchova
Práce na zahradě, sázení a pěstování květin, setí semen.
Manipulace s elektrickými přístroji – vysavač, práce s mixérem při vaření, vaření polévky.
Úklid domácnosti, mytí a utírání nádobí.
Výtvarná výchova
Namaluj zvířátko podle vzoru (vzory poslány emailem).
 
Řečová výchova
Pracovní list email tisk.
 
  
10. ročník (Daniela Slaninová, Eliška Šárová) - prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči  přes email a FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)
 
Čtení
1. DÍLNA – prezentace v PowerPointu (zaslána emailem)
2. DÍLNA – globální čtení (dokument Word, číst na PC)
3. + Pracovní list čtení Dílna (email tisk)
4. + HŮLKOVÁ ČÍTANKA (tisk další listy)
5. Shlédnutí filmu Princezna a půl královstí viz. odkaz:
https://decko.ceskatelevize.cz/velikonoce#princezna-a-pul-kralovstvi
5. Pracovní list literatura (film Princezna a půl království, herec) - (email tisk)
 
Psaní

 1. GRAFOMOTORIKA -pracovní list (email tisk)
 2. Pracovní list psaní slov z hůlkové čítanky - psát vždy po přečtení hůlkové čítanky (email tisk).
 3. Dotazník - pracovní list (email tisk)
 4. Pracovní list linky na procvičování libovolných písmen (email tisk)
Počty
 1. Sčítání do 8 Prezentace PowerPoint (pracovat s PC, zaslána emailem)
Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte).
 1. 0 – 8, zápis číslic, číselná osa, manipulace s penězi, doplňování číselné řady, rýsování přímek podle pravítka, určování celých hodin v oboru 1 – 8, rozklad čísel - pracovní list (email tisk)
Člověk a společnost
Práva a povinnosti občana, policie, soudy, právní dokumenty občana, druhy postihu protiprávního jednání, trestná činnost

 1. Shlédnutí prezentace v PowerPointu (email, PC)
 2. Pracovní list (email tisk).
 
Pracovní výchova

Práce na zahradě, příprava půdy, příprava sadby, setí semen, …
Příprava studených jídel dle zásad správných výživy, stolování

 
 
Výtvarná výchova
Namaluj zvířátko podle vzoru (vzory poslány emailem).
Řečová výchova
Pracovní list (email tisk)