Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Společné pro 3., 6., 7, ročník ZŠS
RV
Stálé a pravidelné opakování a  procvičování grafomotorických prvků - volné čmárání (myšičko myš, pojď ke mně blíž),  svislá čára (prší prší, jen se leje), vodorovná čára (autíčko se unavilo do garáže zamířilo), klubíčko (vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku), kroužení oběma směry (koulelo se koulelo, červené jablíčko). Nově přidáme opakování prvku horní oblouk(žába skáče po blátě…).
Procvičování  komunikačních symbolů – režim dne znázorněn v obrázcích, fotografiích, nebo v piktogramech (piktogramy- Maruška, ostatní spíše fotografie) Pojmenovávání potravin- obalů ve kterých jsou a které žáci pravidelně konzumují a mají je rádi. Možno také přiřazovat stejné x stejné (např. jogurt x jogurt, pitíčko x pitíčko, čokoláda x čokoláda). Při výuce takto pravidelně pracujeme. U potravin a pochutin to všem žákům jde nejlépe. J
Po Zvířátkách navazujeme tématem  - Velikonoce. Prosím, kdo může, zhlédne jednoduchou prezentaci. Je krátká a opakujeme ji již po několikátý školní  rok J. Poté pracujte s přiloženou omalovánkou (buď vybarvit pastelkami, prstovými barvami, nebo polepit kousky natrhaného papíru).
Velikonoce- https://www.youtube.com/watch?v=kjFqVlk5XTY
                       https://www.youtube.com/watch?v=vyphUDAF0FI
 
SV
Opakování - nácvik sluchového soustředění na zvuky – tleskání, dupání, cinkání, šustění igelitem, nebo papírem. V oblibě všichni mají cinkání zvonečkem a rolničkou (Maruška).
Reakce na vyslovení, zavolání vlastního jména. Reakce na negaci -NE, NEDĚLEJ TO!!! Poslech zvukových hraček (Terezka) a poslech velikonočních koled, básniček a říkadel pro děti (všichni).
Orofaciální stimulace, dotyková terapie, stimulace konečků prstů, masáže prstů a dlaně, automasáž.
Trénování chuti- sladké (čokoláda, bonbon…..) a slané (vajíčka)
 
PV
Montáž a demontáž jednoduchých stavebnic. Navlékání korálů, trhání papíru, novin, igelitu….. Práce s dřevěnými vkládačkami a kostkami (Matyáš, Maruška).Stavění komínu z kostek. Barvení vajíček (polystyrenové makety), sbírání vajíček do košíčku apod.
 
Všem mým žákům, jejich rodičům, babičkám , tetám  a prostě všem kteří se o ně starají, přeji krásné velikonoční svátky, které nejen přežijete, ale které si spolu i užijete.