Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

9. ročník
M
https://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-deleni
učebnice strana 47/cvičení 25 – první sloupeček (komu by to nešlo, tak se pokuste každé číslo vydělit číslem 5)
učebnice strana 49/cvičení 2 – zapíšete správně pod sebe a vypočítáte, ptáte se KOLIK CHYBÍ DO
pozor: při zápisu musí být čárka pod čárkou   3,9
                                                                              - 2,6       zkontrolujte na kalkulačce
 
Přírodopis
Zopakovat obilniny z minulého týdne. Kdo ještě neodeslal, tak poslat 10 věcí, které se vyrábí z mouky
 
Aj opakovat dny v týdnu
 https://www.youtube.com/watch?v=h4NldXzuvho
dny v písničce
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
dny s Hurvínkem
https://www.youtube.com/watch?v=sCNhEY1vd9s
 
Chemie
(co je zapsané silně, to byste si měli pamatovat)
Zápis:  
ORGANICKÉ LÁTKY
- jsou látky vznikající činností rostlin a živočichů
- všechny obsahují vázaný uhlík
- jsou základní složky těl živočichů a rostlin
Ethanol
- nazývaný líh
- vonící, bezbarvá a hořlavá kapalina
- vzniká kvašením cukrů
- používá se v průmyslu jako rozpouštědlo a jako palivo
- v lékařství jako dezinfekční prostředek 
Pivo
- alkoholický nápoj
- vyrábí se ze sladu, vody a chmele, s použitím vhodných kvasinek
Methanol
- bezbarvá, hořlavá a prudce jedovatá kapalina
- používá se jako rozpouštědlo a při výrobě plastů
Kyselina octová
- štiplavě páchnoucí kapalina, leptá pokožku
- používá se při konzervaci potravin, k výrobě barviv a plastů
- hodně zředěnou znáte jako ocet
 
Fyzika
Přečíst a prohlédnout obrázky, nepsat
Jak se mění měsíc
Země s Měsícem společně obíhají okolo Slunce. Oběhnou jednou za rok.


Ze Země vidíme z Měsíce jen část, která je osvětlená Sluncem. Část, která není osvětlená Sluncem, nevidíme. Proto se nám může zdát, že se Měsíc zmenšuje či zvětšuje.

Když vidíme polovinu měsíce, vypadá jako písmeno D. Říkáme, že Měsíc je v první čtvrti. Tvar písmene D napovídá, že Měsíc „dorůstá“, osvětlená plocha se zvětšuje. O týden později nastává úplněk. Vidíme celou jeho osvětlenou stranu. Poté, začne viditelné části ubývat, říkáme, že Měsíc „couvá“, má tvar písmene C (nastává třetí čtvrť).  Nakonec se Měsíc dostane mezi Zemi a Slunce. K Zemi míří jeho neosvětlená strana, proto ho nevidíme. Říkáme, že Měsíc je v novu.Jestliže se Měsíc dostane do stínu Země, nesvítí na něj Slunce a my jej nevidíme. Tomuto ději říkáme zatmění Měsíce

 
   
 
 
 
 
 
 
Jestliže naopak Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce, nastává zatmění Slunce.
 
Český jazyk mluvnice
Dobrý den milí žáci, 
protože jsme sice na dálku probrali přídavná jména, nastává opakování. Pro tento týden si zopakujte:
1. Co jsou přídavná jména?
2. Vzory přídavných jmen.
3. Skloňování přídavných jmen.
 
Do sešitu si napište cvičení strana 45/8.a) Přídavná jména v závorkách dejte do správného tvaru.
 
Čtení
Přečti si úryvek z čítanky na straně 44 - 46 Křtiny od spisovatele Ruda Morice a odpověz celými větami do sešitu.
1/ Proč zvali pana Morice do ZOO? 
2/ Jaká důležitá událost se v ZOO podařila? 
3/ Co měl pan Moric udělat?
 4/ Proč mělo jméno medvíděte začínat písmenem M?
 5/ Co si chtěl vzít na sebe?
 6/ Jaký dárek vymyslel? 
7/ Jaká jména dostala medvíďata od kmotrů? 
8/ Kdo je to kmotr? 
 
Dějepis
Rok 1968 začátek okupace - učebnice strana 49 - 50 - přečíst
Zápis do sešitu
Rok 1968 začátek okupace
Na jaře 1968 se díky Alexandru Dubčekovi situace v zemi uvolnila. Nastala touha po svobodě a hlavně nezávislosti na SSSR. V noci 21. srpna 1968 vtrhly na naše území tanky spojených vojsk (SSSR, Polska, Maďarska, NDR, Bulharska), aby zabránily vznikající svobodě.
SSSR - Svaz sovětských socialistických republik
NDR - Německá demokratická republika
 
Všem dětem přeji krásné Velikonoce a hlavně pevné zdraví !!!
J.K.