Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

PŘÍPRAVY ZŠS TMP  14. 4. – 17. 4. 2020
 1. ročník (Jirsa Radek),  
Rozumová výchova:
Pokračovat v poznávání domácích zvířat a jejich mláďat

 • poznávání a přiřazování obrázků
 • prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou
 • orientace v čase poznávání piktogramů – domácí režim
 • zapamatování si jednoduchých pobídek a pokynů
 •  reakce na oslovení  (vlastní jméno),  na  zavolání, ukázat na osobu dle vysloveného jména
 • pochopení pojmu: JÁ – TY
 •  snaha o koncentraci pozornosti, cvičení pozornosti na určitou činnost
 •  vnímání mluveného slova, oční kontakt s druhou osobou
 • manipulační činnosti doprovázená pojmenováním
 • Velikonoce – koleda HODY, HODY DOPROVODY
Graf. schopnosti
 • rozvíjení hrubé motoriky: nápodoba pohybů, pobyt venku – jak je to jen možné, hra na písku, práce na zahradě atd.
 • rozvíjení  jemné motoriky: malování vajíček, vybarvování velikonočního vajíčka
 • čmárání: prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli křídou – pokud máte dětskou tabulku, prostě jakýkoliv písemný projev                                                                                                                       
Smyslová výchova:
 • sluchové soustředění na zvuky – poznávání hlasů zvířat (odkaz byl poslán e-mailem)                                 
      - zvukové programy na PC     
      - poslech hudby, sledování „UČÍTELKA“ – vybrat vhodné
      - nápodoba hlasů zvířat       
      - rozvoj chuťové percepce – správné kousání a polykání potravy           
      - foukání - bublifuk                                                                                           

 
 7.roč. (Patrný William)
Rozumová výchova

 • pokračovat v poznávání domácích zvířat a jejich mláďat
 • poznávání a přiřazování obrázků dom. zvířat, prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
 • orientace v čase poznávání piktogramů – domácí režim
 • cvičení pozornosti na určitou činnost, vnímání mluveného slova, oční kontakt
 • manipulační činnosti doprovázená pojmenováním
 • třídění předmětů dle barvy – výběr dle pojmenování (žlutá, modrá atd.)
 • sestavování obrázků z polovin (domácí zvířata)
 
Graf. schopnosti

 • rozvíjení hrubé motoriky: nápodoba pohybů, pobyt venku – jak je to jen možné, hra na písku, práce na zahradě, vycházky atd.
 • rozvíjení jemné motoriky: malování vajíček, vybarvování velikonočního vajíčka – pokud to půjde
 • čmárání: prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli křídou – pokud máte dětskou tabulku, prostě jakýkoliv písemný projev                                                                                                                      
Smyslová výchova:
 • sluchové soustředění na zvuky – poznávání hlasů zvířat (odkaz byl poslán e-mailem)                     
       - zvukové programy na PC     
       - poslech hudby, sledování „UČÍTELKA“ – vybrat vhodné programy  
       - nápodoba hlasů zvířat - to Wilda asi nezvládne, tak pouze poznávání a ukazování
       - foukání - bublifuk    


 •  navlékání korálků , těstovin na špejli                                                                                    
8.roč.: (Kovářová Eliška)
Rozumová výchova
-pokračovat v poznávání domácích zvířat a jejich mláďat
-poznávání a přiřazování obrázků dom. zvířat, prohlížení knížek + časopisů s touto tématikou, na PC
-orientace v čase poznávání piktogramů – domácí režim
-cvičení pozornosti na určitou činnost, vnímání mluveného slova
-třídění předmětů dle barvy a tvarů (geotvary) – výběr dle pojmenování (žlutý kruh, modrý trojúhelník atd.)
-sestavování obrázků z polovin (domácí zvířata)
- posloupnost čísel  (1-3), přiřazování číslic k danému počtu
- skládání slov z písmen (domácí zvířata)
- poznávání rostlin – to co zrovna kvete (až půjdete na zahradu)
Graf. schopnosti
-rozvíjení hrubé motoriky: nápodoba pohybů, pobyt venku – jak je to jen možné, hra na písku, práce na zahradě, vycházky, jízda na koloběžce – to Eli baví atd.
-rozvíjení jemné motoriky: malování vajíček, vybarvování velikonočního vajíčka  - šablona
-čmárání: prstem do písku, do krupice, čočky, na papír, libovolné čmárání na tabuli křídou – pokud máte dětskou tabulku, prostě jakýkoliv písemný projev                                                                                                                      
-  vybarvování omalovánek
 

 • psát tvarové prvky tiskacích písmen a číslic, popř. psaní tiskacích písmen  - Eliška se zvládne podepsat = ELI, popřípadě ji předepište A, E, I, O, U, M, L na A4 a ona to může obtahovat a číslice 1, 2, 3
Smyslová výchova:
-      sluchové soustředění na zvuky – poznávání hlasů zvířat ( odkaz byl poslán e-mailem)           
- zvukové programy na PC    
- poslech hudby, sledování „UČÍTELKA“ – vybrat vhodné programy                                                                                                                                       
- nápodoba hlasů zvířat – ať to Eli zkusí a pokud to nepůjde, tak pouze poznávání a ukazování                                                                                                                                      
- foukání - bublifuk                                                                                           
- řazení barev podle vzoru - střídání barev  - navlékání korálků , těstovin na špejli  
- upevňování vizuomotorické koordinace: napodobování různých pohybů,  pexesa      
- orientace na ploše: nahoře, dole
- rozlišování chutí potravin (sladký, slaný, kyselý) - chutný, nechutný (dobrý – nedobrý), vyjádření gestem, obrázkem                                                                                                                              
- vpravo – vlevo, pravá a levá ruka, noha                                                                                                                        
 

PŘÍPRAVY ZŠS STMP 14.4. – 17.4. 2020

 1. ročník (Černý Filip)
Čtení:
- zůstává téma: DOMÁCÍ ZVÍŘATA a jejich mláďata poznávání obrázků a nápisů- obrázky z knížek, letáků,
- čtení slov, vytleskávání slov na slabiky     - posílám e-mailem pracovní listy                                                                          
- tvoření jednoduchých vět  PES MÁ ŠTĚŇATA, KOZA MÁ KŮZLATA atd. 
Jak dělají zvířátka: kočka umí MŇAU, PES UMÍ HAF atd.
-sociální čtení – nápisy na potravinových obalech  + nápisy na hygienických obalech 
- stále opakovat                                                                                                
- čtení tiskacích písmen a slabik     s naučenými písmeny + nově písmeno „S“  a slabiky s touto hláskou   (SA, SE, SI SO, SU)                                                                                                                                                                   - čtení a skládání dvouslabičných slov s naučenými písmeny (A,E,I,O,U,M,L,V,T,J) + S      
– MÁMA, VOLÁ, JÁMA,MÁME, + SOVA, SELE, VOSA, SAMA…                                     
- čtení krátkých vět doplněných obrázkem     
- poslech a recitace veršů a říkadel   
- poslech pohádek a vyprávění  
- písnička „KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTO“ – vyjmenovat zvířátka 
-písnička „JAK SI POVÍDAJÍ ZVÍŘÁTKA“ – „KRÁVY, KRÁVY JAK SI VLASTNĚ POVÍDÁTE, JAKOU MÁTE ŘEČ: bů, bů, bů, bů, bůbůbů atd. Najdete na youtube
                                                                                                             
Řečová výchova:
- stále opakovat – správná výslovnost
- artikulační cvičení, gymnastika mluvidel
- opakování zvuků, slov, krátkých vět
- cvičení schopnosti koncentrovat se na poslech pohádek a krátkých příběhů
- vyprávění krátkého textu dle otázek
- cvičení pravidel dialogu
- říkanky: JARO + VELIKONOCE, symboly jara a velikonoc
- odpovídat na otázky celou větou
- koleda:HODY, HODY DOPROVODY
Počty:
- orientace v prostoru a na ploše -praktické úkoly + umísťování předmětů dle diktátu
- třídění předmětů  - velikost, barva, tvar, obsah
- označování počtu prvků  1- 6, spojování číslo - množství a naopak
- sčítání a odčítání s názorem v oboru do 6
 - psaní číslic podle diktátu v oboru do 6, zápis matematických znamének +, -, =
- porovnávání množství a čísel v oboru do 6 – psaní znamének VÍCE, MÉNĚ, STEJNĚ
- číselná řada 1 - 6
- doplňování jednoduché tabulky
- orientace v čase - pojmy: den vyjmenovat dny v týdnu, roční období a měsíc DUBEN
- manipulace s mincemi 1, 2, 5Kč
- křivé a přímé čáry
- náčrt – lépe asi jen obtahovat geometrické tvary – kruh, trojúhelník  obdélník, čtverec - zkuste
Psaní:
- opakování dosud osvojených písmen a číslic
-  vyvozování 1. písmene dle obrázku
 
Člověk a jeho svět:
Opakovat
- pojmenování lidských činností, různé profese – LÉKAŘ LÉČÍ NEMOCNÉ, PEKAŘ PEČE HOUSKY, UČITELKA UČÍ DĚTI….
- upozornění na zdravotní potíže, bolest, zdraví a nemoc, u lékaře, v nemocnici
- jarní rostliny – pojmenovat, najít v přírodě na vycházce
- domov a jeho nejbližší okolí, můj dům (byt)   pojmenovat místnosti – může i nakreslit 
- domácí zvířata – prohlížet knížky a poznávat „KDE ZVÍŘÁTKA BYDLÍ“
Sledujte „UČÍTELKA“
10. ročník (Ďuráčová Veronika)
Čtení:
- NOVĚ písmeno „Ř“- obrázky ŘEPA, ŘÍJEN, ŘEŘICHA, ŘEMEN a další co vás napadne
- čtení textu s porozuměním (krátké tematické články – roční období – JARO, VELIKONOCE - symboly)
- čtení obrázkovýchknížek s jednoduchým textem pro děti ( jarní básničky)
- čtení kalendářů, časopisů
- využití PC (pokud je to možné)
- vyvozování první hlásky slova
- recitace básní s pohybovým doprovodem
vytleskávání slov na slabiky
- hlasité čtení
 
Řečová výchova:
- vyprávění nad obrázky - kultura mluveného projevu
- správná výslovnost hlásek + „Ř“
- zdokonalování komunikačních schopností – vyjádření se celou větou + odpověď na otázky
Sledujte „UČÍTELKA“
Počty:
zůstává
- sčítání a odčítání v oboru do 16, číselná řada, doplňování tabulek v oboru do 16- psaní číslic
- manipulace s penězi – mince: 1, 2, 5, 10Kč + zkusit si doma nakoupit kolik zaplatila Kč
- bankovky 100, 200, 500, 1000kč – pozná vizuálně
- orientace v čase – hodina, půlhodina
- režim dne – ukáže na hodinách (vstávání, svačina, oběd……….)
- jednotky délky 1cm – umí naměřit do 16cm - změřit jednotlivé předměty a zapsat (tužka, pohled, guma……)                                                                                                                                                                                                 
- kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník – nakreslí
- úsečky AB= 6cm, 10cm – diktát
- porovnávání úseček
Psaní:
- upevňování psaní jednotlivých tiskacích písmen abecedy - nově Ř (kromě F, G, CH, Q, X)
- psaní na počítači
- psaní slov = VELIKONOCE, VAJÍČKO, POMLÁZKA, KOLEDA, PETRKLÍČ, SNĚŽENKA, BLEDULE, vše co je typické pro jaro a velikonoce
- diktát písmen, slabik a jednoduchých slov (obrázek ke slovu)
- označení krátkých a dlouhých slabik (krátká slabika = ●, dlouhá slabika = ▬ )
Člověk a příroda:
 
- ochrana člověka při ohrožení zdraví a života - současná situace – nošení roušek, hygiena.atd)
- živelné pohromy – požár, povodeň, a teď momentální situace - karanténa
 
Člověk a společnost:
 
- domácí zvířata a jejich mláďata – pojmenování + písnička „KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL TO PRVNÍ LÉTO“ – vyjmenovat zvířátka + písnička „JAK SI POVÍDAJÍ ZVÍŘÁTKA“ – „KRÁVY, KRÁVY JAK SI VLASTNĚ POVÍDÁTE, JAKOU MÁTE ŘEČ: bů, bů, bů, bů, bůbůbů atd. Najdete na youtube