Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

7. ročník ZŠ

Dobrý den A + M + D + E + T + R!
          Po svátcích jara vás všechny zdravím a pevně věřím, že jste si užili Velikonoce, ačkoli byly letos ne zcela podle našich představ. Doufám, že jste si přečetli články o Velikonocích, které jsem vám posílala do e-mailu a že jste si přečetli, co je to Škaredá středa, Zelený čtvrtek .... až do včerejšího Božího hodu velikonočního. Měli jste si přečíst i zvyky a tradice. V rámci čtení dostanete tento týden kontrolní otázky, podle kterých zjistím, zda jste to četli.
Dále vám i vaším rodičům děkuji za spolupráci a rodičům za trpělivost a obětavost. Je to těžké, vím....
 

Český jazyk, 7. roč.
Stále opakujeme a opakovat budeme:

 1. Rody a vzory podstatných jmen – stále opakujte určování rodů PJ a jejich vzorů, skloňování PJ.  
 2. Vyjmenovaná slova- tento týden pracujeme na vytištěné pracovní listy B – Z
 3. Ve čtvrtek budeme psát diktát z vyjmenovaných slov, ale zkuste si nyní další na stránce:https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-vila-otylka/14. Je to diktát o víle Otylce. Nejprve si to poslechněte, pak napište přímo do okénka, klikněte pro zkontrolování.
 4. Procvičujeme koncovky rodu ženského. Sledujte videa. Pracuj na okopírovaném pracovním listu str. 12-13/cv. a, b. Může se to zdát těžší, ale není to ta hrozné.
 
Čtení
          Pokračujte v psaní zápisů do sešitů literatury. Naučili jste se básničku? Jsem zvědavá! Udržujte si ji v paměti, protože jakmile se uvidíme (ať už to bude kdykoli), řeknete mi ji. Já ji nezapomenu! Čtení z čítanky, zápis a otázky budou upřesněny v e-mailech. Můžete se těšit na článek Kuchaři na str. 56 – 59.
 
  
Anglický jazyk
V anglickém jazyce probíráme

 1. Časování slovesa to be - být
 2. Významová slovesa
 3. Jako opakování Food and drink si zahrajte pexeso na stránce https://www.skolasnadhledem.cz/game/3437, ale pozor, hledáte dvojice ne dvou obrázků, ale obrázek + mluvené slovo!
 4. Dále zkuste roztřídit ovoce a zeleninu X ostatní jídlo na stránce: https://www.skolasnadhledem.cz/game/5183
 
Matematika
Stále opakujte a osvěžte v paměti

 1. Zaokrouhlování – učebnice str. 18/4, 19/5
 2. Písemné sčítání + odčítání – pracovní sešit 6/1
 3. Písemné násobení dvojciferným číslem – pracovní sešit str. 11/1
 4. Dělení jednociferným číslem – učebnice str. 40/3
 5. Nově dělíme jednociferným číslem se zbytkem – učebnice str. 41/8
 
Dějepis
          Tento týden procvičíme téma Dobrý král Václav IV. Pracujte v okopírovaném pracovním sešitě str. 25 a vyplňte celou stranu.

 1. Opakování – pracovní list str. 24 – začátek husitských válek
 2. Zápis Husité a křižáci najdete v e-mailu, čtěte učebnice str. 48-49.
Zeměpis
Tento týden budeme stále v našem Královehradeckém kraji. Pracovat budeme v učebnici, kterou jsem vám dala domů – ZEMĚPIS - Česká republika. Náš kraj najdete na str. 20-21. Celé si to přečtěte, zkoumejte mapu.

 1. Veškeré mapky, které jsem vám dala, si přesně podle mapek v této učebnici vybarvíte. Tam, kde jsou nížiny, bude zelená barva, vysočiny žlutě – okrově, hory budou hnědé. Zdůrazňuji, že vybarveny budou všechny mapky!
 2. Za prověrku děkuji a ti, co ji ještě neposlali, honem, honem poslat vyplněnou zpět!
 
Přírodopis
          Pokračujeme dále v učivu o ptácích. Zápis o vnitřní stavbě těla ptáků bude v e-mailu, probereme i rozdělení ptáků do skupin. V učebnici jsme na str. 46 – 47, dále pak 47 – 49.

 1. Stále platí, že na internetu (google – obrázky) vyhledejte veškeré ptáky, o kterých se učíme
 2. V pracovním sešitě jsme na str. 12-14
 
Fyzika
Minulý týden jsme probrali všechny jednoduché stroje a čeká nás souhrnné opakování. Ačkoli máme fyziku v pondělí, kdy hodina nebyla, uděláme si hodinu fyziky ve středu.
Opakujte tedy:

 1. Páka str. 38 – 40
 2. Kladka str. 41 – 43
 3. Nakloněná rovina v uč. str. 45 – 46.
 4. Šroub v uč. str. 47 – 48.
 
 OBČANSKÁ VÝCHOVA 7. ROČ.

Zdravý životní styl
ZDRAVÍ= tělesná, duševní a sociální pohoda

 • správná životospráva (pohyb)
 • správný denní režim (práce, zábava, spánek)
 • zdravá strava (nic nepřehánět)
 • pravidelná osobní hygiena
 • duševní hygiena (odpočinek, zábava)
 • preventivní prohlídky u lékaře

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

do sešitu (z minula):

Živelné pohromy

 • povodeň, požár (lesa), zemětřesení, tornádo, hurikán (silný vítr)
 • první pomoc je povinen poskytnout každý občan
 • jednat klidně, nepanikařit
 • řídit se pokynypolicie, hasičů, lékařů
 
 
do sešitu (nové)

Terorismus
= užití násilí nebo hrozby s cílem zastrašit protivníka a dosáhnout politických cílů

 • terčem útoků jsou většinou civilisté
 • př. atentáty, bombové útoky, únosy osob nebo dopravních prostředků


8. ročník ZŠS

Veškerá práce je bude v e-mailu. Stále však platí:

Čtení
Pokračuj ve čtení v čítance článků s jarní tématikou – Vrbová píšťalka str. 82, Petrklíč str. 83. Čti cokoli dalšího z vlastního výběru
 
Řečová výchova
Vše piš na kus papíru, až se vrátíme do školy, vše mi ukážeš.
- slova od určitého písmene (Pponožka, pexeso, papír, penál, .....)
- z různých slov utvořit větu (kočka – Na okně seděla kočka. )
- vymýšlej slova od určité slabiky (proprocházka, dokdoktorka)
- vypiš alespoň 10 různých pohádkových postaviček (druhů ovoce, druhů zeleniny, druhu aut, českých zpěváků.....)
- dokonči věty (Táta včera...... Táta včera na venku, našel první sněženku.)
- vymysli věty podle druhu – věta tázací: Byl dneska venku?
                                       - věta oznamovací: Byl jsi dneska venku.
                                       - věta rozkazovací: Budeš zítra venku!  
- vysvětluj význam různých slov – meluzína, sádky, .... cokoli!
 
Psaní
Stále pokračuj v procvičování toho, co už umíš, tedy. Dobrým pomocníkem je stále https://skolakov.eu
- řazení slov dle abecedy
- slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – okopírovaný pracovní list (V pon_lí se _šíme
na _locvik, ...
.) + druhý pracovní list na slabiky dě, tě, ně (an_l, čaro_j)
- u, ú, ů
- velká malá písmena ve vlastních jménech, názvech řek, měst, států, .....
- tvrdé měkké slabiky :-)
- počet slabik ve slově– pracuj s čítankou a počítej slabiky ve slovech v článku, který
  zrovna čteš
- pracovní lists názvem Napiš věty v množném čísle – první cvičení
 
Počty
- na https://skolakov.eunajdeš různá cvičení na procvičování

 1. Sčítání odčítání do 100 s přechodem https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b
 2. Procvičovat násobky 2, 5 https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nasobky/prirazovani2.htm
Konkrétní příklady budou v e-mailu.
 
Člověk a společnost

 1. Dopsání zameškaných zápisů
 2. Husitské války, král Václav IV.
Člověk a příroda
Plazi– dodělání zápisu, vyhledávání na netu, zástupci plazů