Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Vážení rodiče,

v úvodu Vám chci poděkovat za výbornou spolupráci a trpělivost v této nelehké době. Děkuji dětem a pochopitelně i Vám za zasílání obrázků, fotografií a videí. Pracovní listy máte nachystané na 14 dní dopředu – pečlivě zakládejte pro pozdější kontrolu. Rozepsala jsem Vám český jazyk a matematiku – každý den zapište pouze jedno cvičení do školního sešitu. Věřím, že to pro Vás bude přehlednější.

Přeji pevné nervy a hlavně zdraví!!!

 

4. ročník – úkoly:

ČJ – opakování je matka moudrosti, takže dále procvičujeme samohlásky https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/samohlasky https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-delka-samohlasek-u-1-uroven/6423

 

Pondělí – Velikonoční pondělí (omalovánky, vyprávějte si o tradicích)

Tento týden se budeme věnovat procvičování – tvrdé slabiky: hy, chy, ky, ry

Pište do školního sešitu: Český jazyk

Úterý – ČJ pracovní sešit str. 13/1a – opiš pouze 1. řádek

Středa – ČJ pracovní sešit str. 13/1b – 1. řádek

Čtvrtek – ČJ učebnice str. 60/4– 3 řádky (chytrý jako liška,…..)

Pátek – ČJ učebnice str. 60/5 – 3 věty

 

Čtení – čítanka strana 31 – Velikonoční, dále čtení pohádek z vlastní knížky – nutné číst každý den!!!

Úkol: zápis do sešitu literární výchova – nadpis, autor – zápis: 1. a 2. řádek

Koleda, koleda,… – naučit se jakoukoliv koledu zpaměti!

 

M - tento týden se zaměříme na písemné sčítání a odčítání desítek a jednotek

Pondělí – Velikonoční pondělí

 

Pište do školního sešitu: Matematika

Úterý – M učebnice str. 38/cv.1 – 1. řádek - 5 příkladů (bez zkoušky)

Středa – M učebnice str. 38/cv.1 – 2. řádek – 5 příkladů (bez zkoušky)

Čtvrtek – M pracovní sešit str. 13/cv.17 -1. + 2. sloupeček (pozor změna podložky – příklady vedle sebe!)

Pátek – M pracovní sešit str. 29/cv.6 – opiš slovní úlohu (přesně na řádky, jak je v PS)

(všichni máte pracovní listy z M, tak si každý den přímo v papíru vyplňte jedno jakékoliv cvičení)

 

Geometrie – Rovinné útvary – pracovní list, který jsem Vám předala

 

Vlastivěda – opakování učiva ze sešitu, prosím, aby rodiče zkoušeli děti ústně

Nové – Mimořádné situace – pro ulehčení jsem Vám zápis vytiskla, který si vlepíte do sešitu

Úkol: Dopiš si k jednotlivým složkám správná telefonní čísla!

 

Přírodověda – opakování učiva ze sešitu, prosím, aby rodiče zkoušeli děti ústně

Nové – Plody lesa – opět máte zápis napsaný, vlepíte si ho do sešitu

Úkol: nakreslíte do sešitu plody, které rostou v lese (učebnice – přírodověda str. 58)

 

5. ročník – úkoly:

ČJ - opakování je matka moudrosti, takže dále procvičujeme vyjmenovaná slova po B, L (všichni máte pracovní listy, tak si každý den přímo v papíru vyplňte jedno cvičení) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/slovni-spojeni/cviceni6A.htm https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

 

Všichni máte – vyjmenovaná slova po M přehled!

Máte tam vyjmenovaná slova po M - včetně slov příbuzných, chytáky!

Používejte jako nápovědu při doplňování jednotlivých cvičení!

 

Pondělí – Velikonoční pondělí (omalovánky, vyprávějte si o tradicích)

 

Pište do školního sešitu: Český jazyk

Pondělí – pracovní list MY x MI – napište pouze 2 věty

Úterý – pracovní list MÝT x MÍT – napiš 4 věty

Středa – pracovní list MYLA x MILÁ – 4 věty

Čtvrtek – pracovní list – 2 řádky

Pátek – pracovní list – 2 řádky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rozlisovani-dvojic/vyber.htm https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

 

Čtení – čítanka strana 12 Veverka a vlk, dále čtení pohádek z vlastní knížky – nutné číst každý den!!!

Úkol: zápis do sešitu literární výchova – nadpis, autor – opiš 1. větu a nakresli obrázek

 

Matematika – máte pracovní listy a u každého cvičení máte napsaný datum, kdy budete plnit!

Každý den opíšete jedno cvičení do školního sešitu z matematiky:

Pondělí – 5 příkladů (bez zkoušky)

Úterý – 1. a 2. sloupeček (porovnávání čísel)

Středa – opiš čísla a seřaď je od největšího po nejmenší

Čtvrtek – vystřihni tabulku, vlep do sešitu a vynásob!

Pátek – vystřihni tabulku, vlep do sešitu a vynásob!

Stále procvičujte: https://skolakov.eu/matematika-3-trida

 

Geometrie – pracovní list (rovinné útvary)

 

Přírodověda – opakování učiva ze sešitu, prosím, aby rodiče zkoušeli děti ústně

Nové – Péče o půdu – pro ulehčení jsem Vám zápis vytiskla, který si vlepíte do sešitu

Učebnice strana 62 – přečíst si nahlas

 

Vlastivěda – opakování učiva ze sešitu, prosím, aby rodiče zkoušeli děti ústně

Nové – Dopravní výchova: KOLO – pro ulehčení jsem Vám vytiskla kolo.

Úkol: vystřihněte si kolo a vlepte do sešitu a doplňte!Angličtina
Dobrý den, zdravím vás po Velikonocích. Tento týden zůstaneme u zvířat, budeme pracovat v pracovních listech, které vám vaše paní učitelka předala. Všechny pracovní listy, o kterých mluvím, najdete v přílohách.
 

  1. Nejprve zopakujte veškerá slovíčka na téma Zvířata – Animals
  2. Vezměte pracovní list s úkolem My favourite animal a nakreslete vaše nejoblíbenější zvíře
  3. Další práce bude o něco těžší – vezměte další pracovní list, kde jsou krátké věty o zvířatech. Přečtěte si text nahlas, ať nezapomenete číst. Dál vyplňte cvičení, kde se vás ptám, jaké zvíře máte doma, jaká zvířata máš – nemáš rád.
  4. V posledním pracovním listě vybarvěte zvířata dle pokynů.

Příjemnou zábavu!