Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

XV. třída – učivo: 11. 5. – 15. 5.
 
ČjLi

 • Skladba – základní pojmy: - věta jednoduchá a souvětí
 • Čtení návodů a pracovních postupů: příprava ovocného tvarohového dezertu
 
Aj

 • Zelenina
 
ČaS

 • Třídění organismů (1. ročník) – opakování z minulého týdne
 • Biologie rostlin (2. ročník) – procvičování
 
Ov

 • Starověk
Dějiny udatného českého národa (4), starověk – Keltové
Dějiny udatného českého národa (5), starověk - Keltská kouzla
Dějiny udatného českého národa (6), starověk – Germáni
 
VkZ

 • Jak fungovat v osobním ohrožení (pracovní listy jsem vám doručila)
 • První pomoc
 
 
Rov

 • Pěstitelské práce – pomoc rodičům při práci na zahrádce
 
 
Pcv

 • Dnes si osvěžíme mytí nádobí.
 • Vzpomeňte, jak se myjí skleničky, talíře, příbory a hrnce a samozřejmě doma pomozte.
 • Kdo nezvládne umývat, zkusí utírat a kdo má myčku, zkusí do ni nádobí narovnat a po umytí uklidit.
Nepomáháme maminkám, jenom když mají svátek!!
 
MA -
PENÍZE - BANKOVKY A MINCE 
OPAKOVÁNÍ,
ÚLOHY Z PRAKTICKÉHO ŽIVOTA S BANKOVKAMI ....
PRACOVNÍ LIST PENÍZE