Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

X. třída
Domácí úkoly 11. – 15. 5. 2020
Milí rodiče, milé tety, děkuji Vám velice za výbornou spolupráci. 
 
6. ročník (Matěj Frajvald) - prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB) Čtení 

 1. Hůlková čítanka – opakování
 2. Dopravní prostředky a značky – prezentace PowerPoint (email, PC)
 3. Dopravní značky – prezentace PowerPoint (email, PC)
 4. Dopravní prostředky – čtení po písmenech, pokus o slabikování, skládání slov z písmen podle vzoru – obrázky globálního čtení (email tisk nebo jen PC)
 5. Dopravní pexeso – vytiskni si, které se Ti líbí a zahrej si tuto hru.

Psaní 

 1. GRAFOMOTORIKA výběr pracovních listů, které chceš – doplň datum a jméno (email tisk)
 2. Hůlková písanka F, CH procvičování psaní – doplň datum a jméno- 2x pracovní list (email tisk)
 3. Trénuj tiskací písmena na linkovaný vzor (zaslán již dříve) podle předpisu rodičů dle potřeby např. – B, P, M, N, T, L, S, Š, Z, Ž, F, CH
 1. Dopravní prostředky – opis názvů dopravních prostředků podle vzoru (email tisk)
 2. Doplňovačka písmen – dopravní prostředky (email tisk)
 3. Čtení básnička Květen – pracovní list (email tisk) Počty
 4. Shlédnutí odkazu  https://www.matika.in/cs/#1– pokus se řešit jednoduché příklady sčítání a odečítání s počítadlem pro 1. ročník, pokud chceš můžeš vyzkoušet nějakou hru. 
 5. Shlédnutí odkazu https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
Matematika pro první ročník, počítat všechny až do úrovně
0 – 8, dle možností Matěje
Geometrie – procvičování tvarů

 1. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte) – fixace číslic, množství,  číselné řady
 2. Procvičování zápisu jednotlivých číslic dle potřeby (využít linkované vzory na psaní, které jste již dostali)
 3. Počty – psaní číslice 8, rozlišování číslic – pracovní list (email tisk)
 4. Sčítání s názorem – pracovní list (email tisk)
 5. Geometrie – rýsování podle pravítka, spojování bodů (domeček) – pracovní list (email tisk)

Člověk a jeho svět 

 1. Dopravní výchova shlédnout odkazy viz.:
 2. https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-a-bezpecnypohyb-5e44194c17fa7870610ed5e9
 3. https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-bezpecny-pohybna-ulici-5e4418f117fa7870610ed195
 4. https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-vystrazneznacky-a-semafor-5e4418ec17fa7870610ed133
 5. https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-inf-znacky-jizdana-kole-5e4418ed17fa7870610ed151
 6. Prohlédni si omalovánky, které se týkají dopravní výchovy, a vytiskni si takové, které se Ti líbí a pokus se je vybarvit podle vzoru – doplnit jméno a datum (email tisk) Řečová výchova 
 7. Shlédnout odkaz na gymnastiku mluvidel a pokusit se napodobovat:
https://www.youtube.com/watch?v=XTr3nVFFsjk
 

 1. Slova s B (email PC - netisknout)
 2. Slova s P (email PC – netisknout)
 3. Slova s M (email PC – netisknout)
 4. Vymýšlej slova na tyto hlásky s pomocí rodičů
 
 7. ročník (Dominik Jurčík, Natálie Ranná) – prosím o zakládání vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči přes FB a email, se zástupcem ÚSP přes email
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)
 

Čtení

 1. Hůlková čítanka – opakování
 2. Dopravní prostředky a značky – prezentace PowerPoint (email, PC)
 3. Dopravní značky – prezentace PowerPoint (email, PC)
 4. Dopravní prostředky – čtení po písmenech, pokus o slabikování, skládání slov z písmen podle vzoru – obrázky globálního čtení (email tisk nebo jen PC)
 5. Dopravní pexeso – vytiskni si, které se Ti líbí a zahrej si tuto hru.
 6. Čtení básnička Květen – pracovní list (email tisk)
 

Psaní

1. GRAFOMOTORIKA výběr pracovních listů, které chceš – doplň datum a jméno (email tisk) 2. Hůlková písanka F, CH procvičování psaní – doplň datum a jméno- 2x pracovní list (email tisk)
 1. Trénuj tiskací písmena na linkovaný vzor (zaslán již dříve) podle předpisu rodičů (tety z domečku) dle potřeby např. – B, P, M, N, T, L, S, Š, Z, Ž, F, CH
 2. Dopravní prostředky – opis názvů dopravních prostředků podle vzoru (email tisk)
 3. Doplňovačka písmen – dopravní prostředky (email tisk)
 

Počty

 1. https://www.matika.in/cs/#1– pokus se řešit jednoduché příklady sčítání a odečítání s počítadlem pro 1. ročník, pokud chceš můžeš vyzkoušet nějakou hru. 
 2. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
Matematika pro první ročník, počítat všechny až do úrovně
0 – 10, zkoušet různé příklady Geometrie – procvičování tvarů

 1. Stále manipulace s předměty, počítadlem a s čísly a puntíky
 2. Pracovní listy geometrie – porovnávání úseček a jejich měření- pracovní list (email tisk)
 3. Hodiny a jejich určování, počítání peněz, násobky číslice 2 metodou sčítání – pracovní list (email tisk)
 

Člověk a společnost

Dopravní výchova viz. odkazy:
 

 1. https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-a-bezpecnypohyb-5e44194c17fa7870610ed5e9
 2. https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-bezpecny-pohybna-ulici-5e4418f117fa7870610ed195
 3. https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-vystrazneznacky-a-semafor-5e4418ec17fa7870610ed133
 4. https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-inf-znacky-jizdana-kole-5e4418ed17fa7870610ed151
 5. http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/dopravka1.htm
 6. Prohlédni si omalovánky, které se týkají dopravní výchovy, a vytiskni si takové, které se Ti líbí a pokus se je vybarvit podle vzoru – doplnit jméno a datum (email tisk)
 

Řečová výchova

Pracovat individuálním tempem, zkoušet vícekrát za týden: 
 1. Shlédnout odkaz na gymnastiku mluvidel a pokusit se napodobovat: https://www.youtube.com/watch?v=XTr3nVFFsjka podívat se na:
https://edu.ceskatelevize.cz/zamena-pismen-s-c-z-
5e4424f02773dc4ee4139f85

 1. Slova s Č (email PC – netisknout)
 2. Slova se Š (email PC - netisknout)
 3. Slova se Ž (email PC – netisknout)
 4. Vymýšlej slova na tyto hlásky s pomocí rodičů
 
8. ročník (Lukáš Vobořil) prosím o zakládání pracovních listů, konzultace s rodiči přes email a přes FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)
 

Čtení 

 1. Hůlková čítanka – opakování
 2. Dopravní prostředky a značky – prezentace PowerPoint (email, PC)
 3. Dopravní značky – prezentace PowerPoint (email, PC)
 4. Dopravní prostředky – čtení po písmenech, pokus o slabikování, skládání slov z písmen podle vzoru – obrázky globálního čtení (email tisk nebo jen PC)
 5. Dopravní pexeso – vytiskni si, které se Ti líbí a zahrej si tuto hru.
 6. Čtení básnička květen – pracovní list (email tisk)

Psaní

 1. GRAFOMOTORIKA výběr pracovních listů, které chceš – doplň datum a jméno (email tisk)
 2. Hůlková písanka F, CH procvičování psaní – doplň datum a jméno- 2x pracovní list (email tisk)
 3. Trénuj tiskací písmena na linkovaný vzor (zaslán již dříve) podle předpisu rodičů (tety z domečku) dle potřeby např. – B, P, M, N, T, L, S, Š, Z, Ž, F, CH
 4. Dopravní prostředky – opis názvů dopravních prostředků podle vzoru (email tisk)
 5. Doplňovačka písmen – dopravní prostředky (email tisk)
 

Počty 

 1. https://www.matika.in/cs/#1– pokus se řešit jednoduché příklady sčítání a odečítání s počítadlem pro 1. ročník, pokud chceš můžeš vyzkoušet nějakou hru. Pracuj dle svých možností.
 2. https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
Matematika pro první ročník, počítat všechny až do úrovně  0 – 20. Pracuj dle svých možností. Geometrie – procvičování tvarů
 1. Manipulace s počítadlem, číselná řada 1 – 20, přiřazování puntíků, orientace na hodinách (celé hodiny a půlhodiny), manipulace s mincemi.
 2. Pracovní listy geometrie – porovnávání úseček a jejich měření- pracovní list (email tisk)
 3. Samostatně rýsuj podle pravítka přímky, úsečky.
 4. Psaní číslic, přiřazování správného počtu. Hodiny a jejich určování, počítání peněz, násobky číslice 5 metodou sčítání – pracovní list (email tisk)
 

Člověk a společnost

Dopravní výchova
 1. Shlédnout odkazy:
https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-a-bezpecny-pohyb-
5e44194c17fa7870610ed5e9https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-bezpecny-pohyb-na-ulici-
5e4418f117fa7870610ed195https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-vystrazne-znacky-asemafor-5e4418ec17fa7870610ed133https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-inf-znacky-jizda-na-kole5e4418ed17fa7870610ed151

 1. Vybarvi omalovánky (email tisk)
 

Řečová výchova 

 1. Shlédnout odkaz na gymnastiku mluvidel a pokusit se napodobovat:
https://www.youtube.com/watch?v=XTr3nVFFsjk
 1. Hláska R: https://edu.ceskatelevize.cz/pismeno-r-
5e4424fb2773dc4ee4139ff8
 1. Slova na R (email PC čtení)
 2. Hláska Ř:
https://edu.ceskatelevize.cz/pismeno-r-
5e4424f92773dc4ee4139ff0

 1. Slova na Ř (email PC čtení)
 2. Vymysli sám slova, kde je slyšet hláska R a Ř
 

10.ročník (Daniela Slaninová, Eliška Šárová) - prosím o zakládání

vypracovaných úkolů, konzultace s rodiči  přes email a FB
Možnost sledování pořadu UčíTelka – od 9. 00 hodin, kdy probíhají témata zaměřená pro výuku 1. ročníku ZŠ (rozvrh a témata posílána individuální komunikací každý den na FB)
 

Čtení 

 1. Hůlková čítanka – opakování
 2. Dopravní prostředky a značky – prezentace PowerPoint (email, PC)
 3. Dopravní značky – prezentace PowerPoint (email, PC)
 4. Dopravní prostředky – čtení po písmenech, pokus o slabikování, skládání slov z písmen podle vzoru – obrázky globálního čtení (email tisk nebo jen PC)
 5. Dopravní pexeso 2 druhy (– vytiskni si, které se Ti líbí a zahrej si tuto hru (email tisk) 
 6. Čtení básnička květen – pracovní list (email tisk)
 

Psaní 

 1. GRAFOMOTORIKA výběr pracovních listů, které chceš  – doplň datum a jméno (email tisk)
 2. Hůlková písanka F, CH procvičování psaní – doplň datum a jméno- 2x pracovní list (email tisk)
 3. Trénuj tiskací písmena na linkovaný vzor (zaslán již dříve) podle předpisu rodičů (tety z domečku) dle potřeby např. – B, P, M, N, T, L, S, Š, Z, Ž, F, CH
 4. Dopravní prostředky – opis názvů dopravních prostředků podle vzoru (email tisk)
 5. Doplňovačka písmen – dopravní prostředky (email tisk)
 

Počty 

 1. Stále praktická manipulace s počítadlem, s předměty, práce s čísly, stavění číselné řady, přiřazování správného množství puntíkových obrazců (hra s kartičkami, které máte).
 2. Odkaz:  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
Matematika pro první ročník, počítat všechny až do úrovně 0 – 8, 10 dle možností žákyň.
          Geometrie – procvičování tvarů

 1. Počty sčítání, odečítání – pracovní list (email tisk)
 2. Geometrie – rýsování přímek, úseček, porovnávání délky úseček pracovní list (email tisk)

Člověk a společnost

Dopravní výchova
 1. Shlédnout motivačně odkazy:
https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-a-bezpecny-pohyb-
5e44194c17fa7870610ed5e9https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-bezpecny-pohyb-na-ulici-
5e4418f117fa7870610ed195https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-vystrazne-znacky-asemafor-5e4418ec17fa7870610ed133https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-inf-znacky-jizda-na-kole5e4418ed17fa7870610ed151

 1. Vybarvi omalovánky dle výběru (email tisk)
 

Řečová výchova 

 1. Shlédnout odkaz na gymnastiku mluvidel a pokusit se napodobovat:
https://www.youtube.com/watch?v=XTr3nVFFsjk
 

 1. Slova s B (email PC - netisknout)
 2. Slova s P (email PC – netisknout)
 3. Slova s M (email PC – netisknout)
 4. Vymýšlej slova na tyto hlásky s pomocí rodičů