Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

UČIVO VIII. třída 11. 5. - 15. 5. 2020

Společné pro 3., 6., 7, ročník ZŠS

RV
Dobrý den,
Máme tu učivo na další, nyní již druhý květnový týden. Bylo by dobré stále opakovat  grafomotorická cvičení. Ne jen pro samotný nácvik jednotlivého prvku (Maruška) , ale zvlášť pro procvičení jemné motoriky a i lepšího úchopu předmětů (Matyáš, Eliška). A někomu pro zlepšení nálady a pro samotný pocit práce (Terezka). Není potřeba stihnout procvičit všechny grafomotorické prvky, stačí si vybrat 1-2-3 podle nálady a chuti žáka. Možnosti výběru:Volné čmárání (myšičko myš, pojď ke mně blíž), svislá čára (prší, prší, jen se leje), vodorovná čára (autíčko se unavilo do garáže zamířilo), klubíčko (vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku), kroužení oběma směry (koulelo se koulelo, červené jablíčko), horní oblouk (žába skáče po blátě…),dolní oblouk (houpy, houpy, kočka snědla kroupy) a vlnovku ( teče voda teče).

Navážeme na nedělní Svátek matek novým tématem RODINA a MŮJ DOMOV. Matyáš, Eliška a Terezka shlédnou jednoduché prezentace.  Prohlédněte si (Maruška a Terezka) rodinná alba a ukazujte si a pojmenovávejte si členy blízké rodiny. Věřím, že se Vám tato témata budou líbit.
Při procházkách si můžete stále všímat barev okolo vás. Stále se zaměřujte na zelenou a žlutou barvu. Všímejte si při procházkách zelené trávy, listí a jehličí na stromech i zelených potravin (okurka, jablko…) Žluté jsme hledali hlavně pampelišky, chodili jsme na sluníčko a ochutnávali žlutá jablka, žlutý med, žlutý citron. Příští týden vyměníme barvy tak se těšte!!!!
Něco k poslechu.
https://www.youtube.com/watch?v=NkUTUlKXa4o
https://www.youtube.com/watch?v=XkXeb2UA3zc

SV
Zaměřte se opět na navazování očního kontaktu (pokud to jde). Děti upoutejte čímkoliv na co reagují a s oním předmětem pohybujte, přendávejte z ruky do ruky a můžete ho i schovat. Nejlépe funguje nějaká dobrota, nebo oblíbená hračka.
Opakování - nácvik sluchového soustředění na zvuky – tleskání, dupání, cinkání, šustění igelitem, nebo papírem. V oblibě všichni mají cinkání zvonečkem a rolničkou (Maruška).
Reakce na vyslovení, zavolání vlastního jména. Reakce na negaci -NE, NEDĚLEJ TO!!!
Trénování chuti- sladké (čokoláda, bonbon) a kyselé (citron). Procvičujte stále reakce žáků na vyslovení jejich křestního jména. Měňte hlasitost, důraz, ton apod.

ŘV
Prezentace přiložena.
Poslány podklady ( Maruška, Terezka)
Orofaciální stimulace, dotyková terapie, stimulace konečků prstů, masáže prstů a dlaně, automasáž. Sledování vlastního obrazu v zrcadle, svlékání a oblékání čepice, kšiltovky, čelenky, slunečních brýlí. Matyáš umí použít i gesta já a prosím. Zkuste to také.

Mějte se všichni moc hezky. Zdraví Vás i naše milé paní asistentky Sonička a Renatka.