Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

1.ročník  
Čtení – slabikář strana 62 hláska T, t – vymýšlej další slova, která začínají na t (tužka, topení, továrna, tulipán…)  

  • slabika ta , tá, slova táta, Ota – slabikář strana 63  
Psaní – opakovat psací m, l, procvičovat psací v  

Matematika – opakování – pracovní list 90, 91  

  • sčítání do 5 – učebnice strana 49  
  • pracovní list 100, 101  - do úkolu číslo 2 opsat příklady:
3 + 1 =                          2 + 1 =                          1 + 1 =                          2 + 2 =  

4 + 1 =                          3 + 2 =                          1 + 3 =                          1 + 4 =  

Prvouka – zopakuj  učivo o jaru – jarní měsíce, počasí, změny v přírodě, dětské hry a sporty,   
                                                           domácí zvířata a jejich mláďata, návrat čápa a vlaštovky                                   
z teplých krajin, ovoce a zelenina  
  
2.ročník  
Čtení – hláska Ž, ž – vymýšlej slova začínající ž, nácvik čtení slabik ža, žá, že, žé, ži, ží, žo, žó,  
                                    žu, žů, žou  
                                  - dvě strany ve slabikáři  

Psaní – psací ž, psací slabiky, slova žába, žíla, rýže, růže, lyže  

Matematika – stále procvičovat sčítání do 6 – písemně i pamětně  
                          pokud to jde, můžete zkusit odčítání 6 – 1, 6 – 2, 6 – 3, 6 – 4, 6 – 5 (učebnice strana 6 dole)  

Prvouka – učivo u prvního ročníku  
  
4. ročník  
Český jazyk – slabikář Ou, ou – obyčejnou tužkou zakroužkuj všechna ou, Ou  

  • přečti dvě strany  
  • učebnice českého jazyka strana 16, cvičení 1 – opiš , podtrhni začátek a konec   
                         věty  
Matematika – opiš a vypočítej      5 . 3 =         6 . 2 =        9 . 4 =        10 . 2 =          7 . 2 =  
                                                     8 . 2 =         4 . 4 =        7 . 3 =        2 . 2               9 . 3 =  
                                                     3 . 3 =         8 . 4 =        6 . 2 =        3 . 4 =            6 . 4 =                                         
                                                     2 . 4 =         6 . 3 =        5 . 4 =        1 . 3 =            0 . 2 =  

                       - učebnice strana 37, cvičení 1               40  
                                                                                       60           0 + 0 = 0  
                                                                                     100           6 + 4 = 10  

Vlastivěda – zopakuj pravidla – jsem cyklista, jsem chodec, NEZAPOMEŃ – cyklistická helma se musí nosit do 18 let   
Přírodověda – učebnice strana 50  
                          zapiš do sešitu  Některé rostliny jsou chráněné (sněženka, bledule).
  Rezervace jsou místa, kde jsou chráněny všechny rostliny a všechna zvířata (například Krkonoše).
                                                      Zkus nakreslit znak národního parku na straně 50 dole.  

Anglický jazyk Opakuj si slovní zásobu CLOTHES Z MINULÉHO TÝDNE!!!

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/clothes/whats-this-1/exercises.html
 
Přelož do angličtiny:  
Vzor:  
Bílé tričko. White T-shirt.  
Modré džíny.  
Zelený svetr.  
Červené šaty.  
Žlutá sukně.  
Zkus si napsat, jaké máš dnes na sobě oblečení. Například:  
I am wearing blue T-shirt and white jeans. Mám na sobě modré tričko a bílé džíny  
    
6. ročník  
Český jazyk – podstatná jména – rod mužský životný RMŽ - kluk, mužský neživotný RMN –  strom, rod ženský RŽ – sněženka, rod střední RS - kuře  číslo jednotné ČJ – strom, číslo množné ČM – stromy  

    učebnice strana 31, cvičení 5 – doplň a  vypiš pod sebe
    všechna tučně vytištěná slova a urči rod a číslo
      vzor :  barvou – ta barva – RŽ, ČJ  

  •   učebnice strana 32, cvičení 7 – opiš slova a urči rod  
Matematika – opiš a vypočítej          
9 . 6 =       8 . 7 =       5 . 9 =       4 . 8 =  
8 . 9 =       2 . 8 =       3 . 7 =       6 . 6 =  
8 . 7 =       4 . 9 =       8 . 6 =       9 . 9 =  
5 . 8 =       5 . 6 =       0 . 8 =       7 . 7 =  
učebnice strana 66 – nejbližší menší násobek   
                                                                Máš číslo 19. Který je nejbližší menší násobek čísla 4?                                  
 Říkej si násobky 4 – 4, 8, 12, 16, 20….    číslo 20 už je moc,
                                                                Nejbližší a menší násobek čísla 4 k číslu 19 je číslo 16.  
ústně strana 66, cvičení 1, 2, 3  
                       Matěj Mráček – učivo matematiky máš u 4. ročníku  

Dějepis – zopakuj si podle sešitu učivo o Řecku  

Zeměpis – ukazuj na mapě z minulého týdne a říkej názvy světadílů a oceánů  

Přírodopis – zapiš do sešitu    Okopaniny   

  1. Brambory – jsou důležitou složkou lidské výživy i krmivem                                             
pro zvířata  (hlavně prasata). Z brambor se vyrábí   škrob a líh.  
2.Řepa cukrová (cukrovka) – nad zemí je řepný chrást, používáse jako krmivo  pod zemí je bulva, v cukrovaru se z ní vyrábí cukr  
Nakresli do sešitu podle přílohy Přírodopis 6. roč.  obrázek
brambory a řepy. Napiš 10 výrobků, jídel z brambor.  

Anglický jazyk Přepiš si nová slovíčka do sešitu. Opakuj si slovní zásobu
CLOTHES!!!
new /njů/ nový
old /old/ starý clean /klín/ čistý dirty /déty/ špinavý
These boots are new and clean. Tyto boty jsou staré a špinavé
These shoes are new and clean. Tyto boty jsou nové a čisté.
What colour is your dress? Jakou barvu mají tvé šaty?

Přelož do angličtiny:
Vzor:
Bílé tričko. White T-shirt.
Modré džíny.
Zelený svetr.
Červené šaty.
Žlutá sukně.
Zkus si napsat, jaké máš dnes na sobě oblečení. Například:
I am wearing blue T-shirt and white jeans. Mám na sobě modré tričko a bílé džíny.
Opakování slovní zásoby na tomto odkazu: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/clothes/whats-this-1/exercises.html

Fyzika Zápis do sešitu:
Páka
Páka je jednoduchý stroj, který se používal už při stavbě pyramid ke zvedání těžkých stavebních kamenů. Páka je pevná dřevěná nebo kovová tyč v jednom bodě (ose) podepřená. Podpěra dělí páku na dvě části, kterým říkáme ramena. Ramena mohou být stejně dlouhá – houpačka, nebo různě dlouhá – páka u studny.
 
  
8. ročník  
Český jazyk – vyjmenovaná slova – učebnice strana 17, cvičení 8 – doplň a napiš                      - několikanásobný podmět – učebnice strana 45, cvičení 5 – tučně vytištěný                        podmět nahraď více podměty
 vzor :   V parku rostou stromy.  
                                      V parku rostou stromy, keře a květiny.  – tuto delší větu napiš  

Čtení – čítanka strana 73 – 76 ještě jednou přečti a vypiš všechna vlastní jména
 
Matematika - vypočítej do sešitu          61   25     88     36     42     58     47     36     29     18     65    35  
                                                            .19  .16    .53    .95     .23    .39    .36    .47   .18     .29    .35   .65  

Dějepis – učebnice strana 42 – 43 – Hospodářský rozvoj po roce 1848 – přečti si  
                                                                 zápis do sešitu – příloha dějepis 8. roč.  

Zeměpis – zápis do sešitu Bulharsko  
                                               Je členem EU, republika, hlavní město Sofie. Hranici s Rumunskem  tvoří převážně řeka Dunaj. Přímořský stát – leží u Černého moře –  
                                               - rekreace.  
                                               Rumunsko  
                                               Je členem EU, republika, hlavní město Bukurešť. Je to největší země jihovýchodní Evropy. Dunaj se tu vlévá do Černého moře.   
                                               Příloha Zeměpis 8. roč. nakresli vlajky obou států.  

Přírodopis – příloha Přírodopis 8. roč. -podtržený text opiš do sešitu a nakresli obrázek na   
                       straně 51 dole  
                       you tube – Byl jednou jeden život 11 – oko  

Anglický jazyk – najdeš u 6. ročníku  

Fyzika -přečíst článek ELEKTROMOTORY – učebnice strana 64 - 65