Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Milé děti, vážení rodiče,
v úvodu Vám chci opět poděkovat za spolupráci a trpělivost při plnění zadaných úkolů. Pracovní listy máte nachystané na 14 dní dopředu. Rozepsala jsem český jazyk a matematiku – každý den zapište pouze jedno cvičení do školního sešitu. Děkuji za předanou práci. Sledujte výukový pořad pro děti na ČT 2 každý den v 9,00 hodin UčíTelka… spolupracujte s pedagogy na obrazovce. Všechny moc zdravím a myslím na vás.
 
4. ročník – úkoly:
ČJ – opakujeme druhy vět
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb285f8d266f
Pevně, doufám, že už umíte měkké slabiky vyjmenovat.
 
Pište do školního sešitu: Český jazyk (pracovní listy máte u sebe, u každého cvičení máte napsaný datum, kdy budete psát do sešitu! 11. 5. – 15.5.)
 Pondělí – pracovní list ŽI x ŽÍ (2 řádky)
Úterý – pracovní list ŠI x ŠÍ (2 řádky)
Středa – pracovní list ČI x ČÍ (2 řádky)
Čtvrtek – pracovní list ŘI x ŘÍ (2 řádky)
Pátek – pracovní list CI x CÍ (2 řádky)
 
Čtení – čítanka strana 59 – 61 Začarovaný les – nutné číst každý den!
Úkol: zápis do sešitu literární výchova – nadpis, autor – zápis: opiš 1. větu
Písmo:napiš v pondělí – L (5 řádků)
               pátek – D (5 řádků)
                  
M    - tento týden nás čeká procvičování násobení a dělení číslem 5
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
 
Pište do školního sešitu: Matematika
Pondělí – pracovní list (tabulka násobení a dělení 5)
Úterý – pracovní list (tabulka násobení a dělení)
Středa – pracovní list (doplňování číselné řady)
Čtvrtek – zápis slovní úlohy:
měl……………………………….. 7 Kč
dostal……………………………. 5 krát více
má………………………………… x Kč
X =
X =
Michal má      Kč.
Pátek – učebnice M str. 68/cv. 4 (1. + 2. sloupeček) – nápověda příklad vynásob! (5 x 3 = 15)
 
Geometrie – jeden pracovní list (druhý je na další týden)
               
Vlastivěda – stále platí opakování učiva
Zápis do sešitu
Památky v naší krajině
Hrady:Potštejn, Litice
Zámky:Rychnov nad Kněžnou, Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Opočno, Doudleby nad Orlicí
Úkol: vyhledej si jeden zámek na internetu a nakresli do sešitu!
 
 
 Přírodověda– stále platí opakování učiva
Zápis do sešitu
Léto na louce
Pracovní list (Léto na louce a na poli) do sešitu opiš cvičení druhé):
Na začátku léta je senoseč. ……………………..  4 věty
Úkol: učebnice str. 61 – 62 přečíst a nakreslit do sešitu květiny, které rostou na louce (můžete vystřihnout a nalepit do sešitu 3 květiny a pojmenujte je – pracovní list Léto)
POZOR! 3. cvičení prozatím nevyplňujte, budeme probírat další týden - obilí.
 
 
5. ročník – úkoly:
ČJ -  nadále platí procvičování vyjmenovaných slov B, L, M
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb28ee8cbe47
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb28efd6ac0d
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb28f1ddd088
 
Podstatná jména (připomínám) jsou názvy osob, zvířat a věcí!
https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5eb28f702e657
 
Pište do školního sešitu: Český jazyk (pracovní listy máte u sebe, u každého cvičení máte napsaný datum, kdy budete psát do sešitu! 11. 5. – 15.5.)
Pondělí – napiš 1. sloupeček PJ dle vzoru (labuť Z, teta O,…)
Úterý – napiš 2. sloupeček PJ dle vzoru (malíř O, …)
Středa - napiš 3. sloupeček PJ dle vzoru (koťátko Z, ...)
Čtvrtek – napiš PJ a urči rod ženský (RŽ), střední (RS) a mužský (RM a určujeme životný a neživotný)

 • řidička (RŽ), mravenec (RM živ.), ….
Životnosturčujeme pouze u PJ rodu mužského!
Pátek – vystřihni 1. domeček a vlep do sešitu a vypiš názvy osob
2. úkol: napiš také do školního sešitu:
Číslo podstatných jmen je jednotné a množné!

 • číslo jednotné – označuje jednu osobu, zvíře a věc (sestra, oko, sešit)
 • číslo množné -  označuje dvě a více osob, zvířat a věcí (sestry, oči, sešity)
 
Čtení – čítanka strana 41 Malý cestující – nutné číst každý den!
Úkol: PONDĚLÍ: zápis do sešitu literární výchova: Nadpis, autor – vypiš z textu 5 podstatných jmen
STŘDEDA – čítanka strana 16 Háčky a čárky
Zápis do sešitu literární výchova: Nadpis, autor – opiš 2 řádky (červeně doplň chybějící čárky a háčky)
 
Písmo: napiš 1 stránku za tento týden
 
Matematika – stále opakujeme a procvičujeme násobení a dělení
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
 
Pište do školního sešitu: Matematika
Pondělí – pracovní list (vystřihni a vlep do sešitu – doplň číselnou řadu)
Úterý – pracovní list (vystřihni a vlep do sešitu)
 
 
Středa – pracovní list (vystřihni a vlep do sešitu)
Čtvrtek – pracovní sešit z M str. 11/cv. 24 – 5 příkladů dle podložky + zkouška
Pátek – pracovní sešit z M str. 10/cv. 16 – 5 příkladů + zkouška
 
Geometrie – pracovní list (pojmenuj rovinné útvary)
 
Přírodověda – opakování učiva ze sešitu
Zápis do sešitu
Vápenec - čistě bílá hornina, rozpustný, podléhá krasovění = jevy vznikající činností vody (KRAS)

 • př. Český a Moravský kras
Železná ruda – tavením železné rudy se vyrábí železo.
 1. měkká ocel – hřebíky, dráty, plechy
 2. tvrdá ocel – nože, sekery, stroje
 3. litina – mříže, radiátory
Ve vlhku železo rezaví.
 
 
Vlastivěda – opakování učiva ze sešitu
Úkol:vyplnit pracovní list PRAVÉK – můžete použít k vyplnění učebnici, internet
 
Zápis do sešitu
Příchod Slovanů do Čech

 • osídlili nejprve nejúrodnější oblasti naší země
 • obydlí ze dřeva, hlíny
Muži:zemědělci (tažný dobytek, domácí zvířata)
 • řemeslníci, hrnčíři
Ženy:tkaly látky, pečovaly o děti, zdobily šperky
Nářadí měli ze dřeva a železa.
Slované žili v rodinách. Vládce – stařešina.
Opevněná sídla Slovanů – hradiště.
 
Úkol:učebnice vlastivěda str. 40 – 41 přečíst a odpovědět na otázky
 Angličtina 4.+5.ročník

Good morning, girls and boys. How are you? Věřím, že se máte stále dobře.

1. Stále procvičujte slovní zásobu na Školákově, i když jste zde již pracovali min týden https://skolakov.eu/anglicky-jazyk-3-trida/clothes

2. A ještě i tato cvičení: https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/clothes/choose-the-word/exercises.html

3. Dostali jste další pracovní listy, vyplňujte, pracujte

4. Naučíme se odpověď na frázi z min týdne. Do sešitu napište:

 
???                                                                                             12 nd May

I am wearing ..........                         Já nosím...........
[ Ajem vering ........ ]

 
A do věty jen doplníte oblečení, které nosíte.
 
Př. (opiš do sešitu)
I am wearing sweather.                    Nosím svetr.
[ Ajem vering svethr]   
      
I am wearing T-shirt.                        Nosím tričko.
[ Ajem vering týšrt ]     
              
I am wearing black jacket.                Nosím černou bundu.
[ Ajem vering blek džekit]      ????                                                                                                14 th May
          Přeložte a napište do sešitu:

 1. Nosím ponožky.                        

 2. Nosím džíny.

 3. Nosím červené rukavice.

 4. Nosím červeno-žlutou šálu.

 5. Nosím hnědý kabát.

 6. Nosím fialovou čepici.

 7. Nosím zelené kraťasy.

 
 
????                                                                                                15 th May
Odpovězte na otázky, pište do sešitu:

1.What are you wearing in summer?                   Co nosíš v létě?

                  In summer I am wearing ...........................................
 
2. What are you wearing in spring?                     Co nosíš na jaře?


3. What are you wearing in winter?                     Co nosíš v zimě?


4. What are you wearing in autumn?                   Co nosíš na podzim?