Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

UČIVO VIII. třída 1. 6. – 5. 6. 2020
Společné pro 3., 6., 7, ročník ZŠS

Dobrý den,

Máme tu učivo na další, první červnový týden.
Zatím se vše mění den po dni, týden po týdnu stále jinak. Takže zatím stále učivo posílám takto….
Milé děti, k Vašemu svátku Vám všechny tři přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky. Doufám, že se do konce roku ještě sejdeme i ve třídě a dáme si pořádnou porci zmrzliny.
https://www.youtube.com/watch?v=SD7rEcLi-Bc

RV

Tento týden začneme s tématem Doprava. Zaměřte se pojmy, které se dají spojit s obrázkem a zároveň se zvukem, který dopravní prostředek vydává.
VLAK  https://www.youtube.com/watch?v=kNpsZ_zBXP4
AUTO (používáme zvuk houkající sanitky) https://www.youtube.com/watch?v=C3aa7M9tlic
Zvuk ostatních dopravních prostředků.
https://www.youtube.com/watch?v=6VyN2aVKNvc
Stále můžete opakovat téma Lidské tělo.  Oči- mrk, mrk. Uši- drn, drn. Nos- tú, tú. Pusa- muck, muck. Terezka může využít komunikátor.
Stále procvičujte grafomotorické prvky. Možnosti výběru :Volné čmárání (myšičko myš, pojď ke mně blíž), krátké údery (naše bílá slepička, zobe zrníčka) svislá čára (foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu hruštičku), vodorovná čára (autíčko se unavilo do garáže zamířilo), klubíčko (vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku), kroužení oběma směry (kolo, kolo mlýnský, za čtyři rýnský), horní oblouk (duha dělá za kačku, pro sluníčko houpačku…)dolní oblouk(houpy, houpy, kočka snědla kroupy), vlnovku( had  leze z díry), šikmá čára (raketa startuje, daleko putuje). Na pracovních listech máte změněné básničky, tak pracujte s novými říkankami. 

SV 

Tento týden se i při smyslové výchově zaměřte opět na vnímání těla. Rozvíjejte s dětmi zrakovou percepci při sledování odrazu v zrcadle. Přidejte se k nim i Vy, nebo jiný člen rodiny, nebo i domácí mazlíček.
V dosahu dětí nechte různé předměty a nechte dětem prostor pro samostatnou manipulaci. Je vhodné využít různou strukturu, různou velikost a různé teploty věcí (lahev s teplou vodou, sklenice s ledem apod.)
Je vhodné nejvíce zajímavé předměty schovat např. pod ručník, aby se je žáci pokoušeli najít. Někdy i opakovaně.  Je vhodné schovat třeba hračku vydávající zvuky. Zkuste provádět dotykové terapie, stimulaci konečků prstů, masáž prstů a dlaní. Části těla, které masírujte stále pojmenovávejte a doplňujte citoslovci, které používáme už dlouho (oči- mrk, mrk, uši- drn, drn, nos- tú, tú, pusinka- muck, muck.)

ŘV
Pojmenovávejte opět části těla. Terezka může pracovat s komunikátorem a s tématy: části těla, Já, moji spolužáci, členové mé rodiny. 
Provádějte orofaciální stimulaci, dotykové terapie, stimulaci konečků prstů, masáže prstů a dlaní. Sledujte se opět v zrcadle.
 

PV

Montáž a demontáž stavebnic, vkládačky, kostky, navlékání korálku a kroužků na trn. Krabičkový systémtřídění podle dvou a tří kritérií, vkládání malých předmětů do lahviček, třídění přírodnin, úchop drobných předmětů a manipulace s nimi (špetkový úchop) Trhejte papír, noviny, igelit apod.
 
Přeji všem pěkný červnový týden. M.Z.