Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

M   
Vypočítat do sešitu:
Sbírka strana 62/ cvičení 4 – zapsat pod sebe
 

Chemie

Zápis do sešitu:

Potraviny

ŽIVINY jsou základní složka potravin (cukry, tuky, bílkoviny). Organismus z nich získává energii a látky pro svou výstavbu.

Látky nezbytné ro život a zdraví

 • voda
 • minerální látky
 • vitamíny
Pochutiny povzbuzují činnost organismu, podporují trávení, zlepšují chuť a vůni (koření)
 

Zeměpis

Zápis do sešitu:

OCEÁNIE

Souostroví a ostrovy korálového nebo sopečného původu – Melanésie, Mikronésie, Polynésie.
Velmi teplé tropické podnebí.
Nová Guinea – 2. největší ostrov světa
Nový Zéland – tvořen Severním a Jižním ostrovem. Zemědělství  - chov ovcí a skotu. Hlavní město Wellington.
 

Ov

Zápis do sešitu:

TYPY TEMPERAMENTU

 • Sangvinik je osoba nenucená, bezstarostná, otevřená, společenská, přátelská, vyhledávající změnu
 • Cholerik je osoba neklidná, snadno vzrušivá, vznětlivá, snadno se rozčílí a rychle se uklidní
 • melancholik je osoba tichá, laskavá, vážná se sklonem vidět věci černě, jeho city vznikají pomalu, ale bývají stálé
 • flegmatik je osoba uzavřená, vyrovnaná, rozvážná, umí se ovládat, nemá ráda vzrušení, je spolehlivá, neútočí
 
Přírodopis Zápis do sešitu:
OLEJNINY

 • rostliny, které mají ve svých semenech více oleje

Řepka olejná

 • nejvýznamnější olejnina
 • část oleje se zpracovává na pohonné hmoty a mazadla – bioprodukty
 • žluté květy
 • sklízí se koncem června a začátkem července

Slunečnice

 • pěstuje se v teplejších oblastech
 • sklízí se v srpnu až září
 • olej se přímo konzumuje nebo se používá k výrobě fermeží, laků a mýdel

Mák setý

 • poživatina do buchet, koláčů a dalších pokrmů
 • z makovic výroba léčiv na tišení bolesti
Len
 • výroba lněných látek, provazů
Sója
 • potřebuje hodně tepla, pěstuje se u nás ojediněle

Podzemnice olejná

- pražená semena známe jako burské oříšky - výroba kvalitních olejů

Český jazyk mluvnice 
Napiš do sešitu 
ZAPAMATUJ SI!!! 
Koncovka příčestí minulého se řídí podmětem. 
Příklady: 
Chlapci utíkali na hřiště. 
Dívky utíkaly také na hřiště. 
Děti z mateřské školy přišly na hřiště později. 
Všichni jsme se sešli na hřišti. 
A pak už jenom míče létaly vzduchem. 
Doplň koncovky příčestí minulého ve větách na straně 56 cvičení 19. a, b 
Čtení 
Přečti si článek Zahradníkův srpen v čítance strana 51 - 53. 
Napiš do sešitu 
Zahradníkův srpen 
Karel Čapek 
Odpověz na otázky: 

 1. Je rozdíl mezi zahradníkem a zahrádkářem? 
 2. Čapkův zahradník byl protivný nebo směšný? 
Dějepis 
Přečti si v učebnici dějepisu - Sametová revoluce 1989 – strana 55 – 57. 
Napiš do sešitu dějepisu 
Sametová revoluce 
Na výročí vzniku republiky se v Praze scházelo stále více demonstrantů. Byli rozháněni příslušníky VB. 17. listopadu 1989 se v Praze konalo vzpomínkové shromáždění studentů k událostem před 50 lety (1939 – zastřeleni studenti, zavřeny vysoké školy). 
Shromáždění přerostlo v protikomunistickou demonstraci. Demonstranti byli brutálně napadeni příslušníky VB (veřejná bezpečnost, dnes policie). 
Na protest proti brutálnímu zásahu začaly stávky studentů, ke kterým se přidali herci a umělci. K lidem promlouval Václav Havel, Alexander Dubček a další. V celé zemi se uskutečnila generální stávka za odstoupení Gustava Husáka a komunistické vlády. Prezidentem se stal Václav Havel. Totalitní režim se zhroutil a začala demokracie.