Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

VZKAZ PRO DEVÁŤÁKY:
Omlouvám se, udělala jsem velkou CHYBU v převodech jednotek obsahu (hned v prvním příkladu!!!). Při převodech jednotek obsahu v převodní tabulce skáčeme vždy dvě nuly - to mám správně :-) ... a v prvním příkladu jsem skočila 4 nuly... takže oprava: 236 mm2 = 2,36 cm2. Doufám, že jsem Vás nespletla nenapravitelně :-).
S některými z Vás se uvidím 8.6. Budu se těšit!
p. uč. Eva

ÚKOLY 1. – 5. 6.

Český jazyk – 8., 9. ročník 1.- 5 6.

Začíná nám poslední měsíc školního roku a další týden výuky na dálku. Nezapomeňte na pravidelné procvičování vyjmenovaných slov na Školákově, ve vyjmenovaných slovech hodně chybujete.
Někteří jste polevili v plnění zadaných úkolů, tak ještě, prosím, vydržte. Než se nadějeme, bude tu konec školního roku a s ním letní prázdniny bez úkolů.
Všechny zdraví                                                                                          Eva Kučerová
Český jazyk – mluvnice 8., 9. roč.

 1. PL - Několikanásobný podmět  - shrnutí učiva – pomalu si přečtěte a uvědomte si, kdy se v příčestí minulém s několikanásobným podmětem píše -li ( jen pokud je alespoň jeden podmět rodu mužského životného)
 2. PL – Několikanásobný podmět – procvičení
 3. PL – Vyjmenovaná slova
Psaní
Do školního sešitu:
PL – Několikanásobný podmět – pravopis – vystřihněte a nalepte do školního sešitu
PL - Několikanásobný podmět – procvičení  - cv. 1 (7 vět)
Do domácího sešitu:
PL Několikanásobný podmět – procvičení  - cv. 2 (6 vět)
 
Literární výchova- 8., 9. roč.
Věřím, že jste vytrvali a stále si čtete ze svých knížek.
V příloze máte pro tento týden na čtení Jazykolamy.
Zápis: Jazykolamy
            Jiří Žáček
Do sešitu si napište tři jazykolamy dle vlastního výběru.
 
Naučte se jeden jazykolam zpaměti. Až se ve škole potkáme, určitě se při jejich říkání nasmějeme, jako ten skřítek na obrázku. Tento a příští týden Vám pošlu kontrolní práce. Nebojte – nebudu je známkovat (pouze jedničky), pokuste se je vyplnit (použít můžete všechny dostupné materiály (sešit, učebnice, internet, rodiče…) a vraťte mi je zpět, ať se podívám, jak to jde. Bude to informace i pro Vás, v čem jste výborní a na čem je ještě třeba zapracovat. Hodnocení na vysvědčení by se nemělo rapidně lišit od toho pololetního – už jsem Vám říkala – záleží na známkách z března a na tom, jestli doma pracujete.
Vzhledem k tomu, že je toho poměrně hodně, nebudu příští týden zadávat téměř nic, maximálně dodělávky, takže si kontrolky rozvrhněte na 14 dní, jak budete potřebovat.
p. uč. Eva

ANGLIČTINA 8+9, MATEMATIKA 8+9, ZEMĚPIS 8+9, DĚJEPIS 8+9, PŘÍRODOPIS 8+9, OBČANSKÁ VÝCHOVA 8+9, CHEMIE 9
V příloze najdete KP, v týdnu vytisknu.
 
PŘÍRODOPIS 8 

- buňky, tkáně – uč. Obecný přírodopis str. 11 - 13

- do sešitu:
TKÁNĚ A PLETIVA
= soubor buněk, které mají v těle stejnou funkci

např. tkáň nervová, svalová

BUŇKA
- základní stavební jednotka všech živých organismů (rostlin i zvířat)

Rostlinná buňka
nakreslit/nalepit z příloh rostlinnou buňku s popisem

Živočišná buňka
- nemá vakuoly ani chloroplasty
 
 • JEDNOBUNĚČNÉ ORGANISMYmají tělo složené z 1 buňky
 • VÍCEBUNĚČNÉ ORGANISMY - mají tělo složené z více buněk (tkání)Fyzika 8. ročník
Zápis:
JAKÝ PROUD PROCHÁZÍ SPOTŘEBIČEM
Když spotřebičem prochází velký proud, má spotřebič velký příkon.
Největší proud prochází tepelnými spotřebiči.
Velký proud – tlustý drát (tenký drát by se rozžhavil)
 
CO MŮŽE ZPŮSOBIT ELEKTRICKÝ PROUD

 • Nikdy nelez na stožáry vysokého napětí.
 • Nikdy nesahej na spadlé dráty.
 • Nikdy nesahej na elektrické spotřebiče, když jsi ve vodě.
 • Nikdy nesahej na elektrické šňůry a zástrčky.
 • Pozor, aby voda nestříkala na zásuvku.
 • Pokud opravuješ například prasklou žárovku, vždy vypni pojistky.
 • Nespravuj sám elektrické zařízení.
 
Úkoly:   1.  Učebnici str. 76 – 87 pročíst, nelekejte se, je tam hodně obrázků, ty si důkladně prohlédněte.
2.  Na straně 87 je cvičení, zamyslete se a zapište do sešitu, kdo co smí nebo nesmí s elektrikou dělat.
3. V příštím týdnu nás čeká opáčko, tak nezapomínejte opakovat J
Přeji vám hodně chuti do práce, a pokud se stále považujete ještě za děti, tak i krásný a pohodový dětský den.
Kateřina Brandejsová 


 
Fyzika 9. ročník
Úkoly:  1. Jak jsem slibovala minule, dnes již se žádný zápis nekoná. 3. V příštím týdnu nás čeká opáčko, tak nezapomínejte opakovat J
Přeji vám hodně chuti do práce, a pokud se stále považujete ještě za děti, tak i krásný a pohodový dětský den.
 
Kateřina Brandejsová 


VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 9

 • úkol:jděte plánovaně, přímo a osobně pomoci rodičům 😊s čímkoli budou chtít.
 • do sešitu:
POMÁHAJÍCÍ A PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ
 • plánované
 • neplánované
 • pomoc v nouzové situaci
 • pomoc v každodenní situaci
 • přímá pomoc
 • anonymní pomoc
 • osobní pomoc