Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

III. třída 1. června – 6. června
 
Český jazyk – 6. ročník
Milé dětičky, začíná nám červen. 1. června slaví svůj svátek děti na celém světě, tak si tento den užijte. Nezapomeňte ale na pravidelné procvičování vyjmenovaných slov na Školákově, ve vyjmenovaných slovech hodně chybujete.
Někteří jste polevili v plnění zadaných úkolů, tak ještě, prosím, vydržte. Než se nadějeme, bude tu konec školního roku a s ním letní prázdniny bez úkolů.
Všechny zdraví                                                                                              Eva Kučerová
 
Český jazyk – mluvnice
1.     PL – Časování sloves 3
Naučte se zpaměti jako básničku osobní slovesa – viz. 1. cvičení. Bez nich byste neuměli určovat osobu ani číslo sloves. 
Při plnění jednotlivých úkolů si vždy pořádně přečtěte zadání. Zapomínáte si vystřihnout a nalepovat zadaná cvičení do školního sešitu.
2.     PL – Utvořte věty s těmito slovy– v minulých cvičeních jste hodně chybovali
v těchto vyjmenovaných a příbuzných slovech, tak pozor na význam těchto slov!
3.     PL – Vybarvi – Abeceda– tento list je zábavný a lehoučký. Vybarvi pouze tu polici hrníčků, na které jsou hrníčky správně seřazeny podle abecedy
Psaní
Do školního sešitu:
2. 6. PL Časování sloves 3 – cv. 1
4. 6.  PL Časování sloves 3 – cv. 3
Do domácího sešitu:
4.     6. Učebnice ČJ str. 43, cv. 12 – 5 vět (doplň pravopis a podtrhni slovesa vlnovkou)
 
Literární výchova
Věřím, že jste vytrvali a stále si čtete ze svých knížek.
V příloze máte článek Proč modré zvonky necinkají.
Věřím, že v této době hodně chodíte ven do přírody a ta je teď nádherně rozkvetlá. Louky jsou plné lučních kytiček a mezi nimi jsou právě i zvonky.
Zápis:Proč modré zvonky necinkají
            Václav Fischer
Otázka:Pro koho se chtěly všechny luční kytičky vyšňořit, komu se chtěly líbit?
Odpověď na otázku najdete v textu článku, tak ji přepište do sešitu. A určitě nakreslete obrázek.
 
 
Milé děti, v pondělí 1. června je Mezinárodní den dětí, to znamená, že slavíte svůj svátek. Dovolte mi, abych vám popřála především hodně zdraví, úsměvů na tváři a radosti ze života.
Připomínám, že ve středu 3. června se uvidíme a já se na vás už moc těším.
Matematika
 
Červen je měsícem, kdy se nebudeme učit již moc nového, ale především opakovat probranou látku.
 
Do školního sešitu:
 
1. Pondělí – středa
Z pracovního listu (brouk s pastelkou), který jsem vám předala, opište každý den jeden sloupeček násobilky do sešitu (v sešitě rozdělte vždy na dva sloupečky 11 + 11 příkladů)
 
Do domácího sešitu
1. Čtvrtek a pátek
Vypracujte pracovní listy s housenkami a mimoni a vlepte je do sešitu
 
Přírodopis                      
 
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
ZELENINA SALÁTOVÁ
 
 
SALÁT HLÁVKOVÝ
ŠPENÁT ZAHRADNÍ
 
KOŘENOVÁ ZELENINA
 
MRKEV
PETRŽEL (KADEŘAVÁ, KOŘENOVÁ)
CELER
ČERVENÁ ŘEPA, ŘEDKVIČKA
 
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 
Životní prostředí je:
 
o   Vzduch
o   Voda
o   Půda
o   Rostliny a živočichové
 
Životní prostředí máme za povinnost všichni chránit (Ústava ČR).
Ministerstvo životního prostředí tuto činnost řídí.
 
Úkol:    1. prohlédněte si pracovní list, kde zjistíte, jak dlouho trvá jednotlivým odpadkům, než se v přírodě rozloží (některé pravděpodobně ani nerozloží). Nalepte si jej do sešitu.
 
 
 
Fyzika
 
Látku fyziky máme již kompletně probranou. Ve složce s názvem opakování najdete test z fyziky. Prosím o vyplnění, modře – perem mi vyplňte vše, co si vybavíte a umíte, až poté si vezměte na pomoc, sešit, učebnici, případně internet a jinou barvou doplňte to, co nevíte. Je to pro mojí zpětnou vazbu, abych věděla, co bude potřeba po návratu do školy nejvíce procvičit, zopakovat. Děkuji.
 
Dějepis
 
Látku dějepisu máme již kompletně probranou. Ve složce s názvem opakování najdete test z dějepisu. Prosím o vyplnění, modře – perem mi vyplňte vše, co si vybavíte a umíte, až poté si vezměte na pomoc, sešit, učebnici, případně internet a jinou barvou doplňte to, co nevíte. Je to pro mojí zpětnou vazbu, abych věděla, co bude potřeba po návratu do školy nejvíce procvičit, zopakovat. Děkuji.
 
Občanská výchova
 
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
KOMUNIKACE
 
Slouží k vzájemnému dorozumívání.
Slovní – používáme slova
Mimoslovní – jak se tváříme, jak se pohybujeme
 
Jak komunikujeme, podle toho nás posuzují ostatní.
 
 
KAMARÁDSTVÍ, PŘÁTELSTVÍ, LÁSKA
 
Přítel je ten, kdo o nás ví vše a má nás stejně rád.
Láska může být:
o   Sourozenecká
o   Rodičovská
o   Partnerská
Přátelství a láska patří k největším hodnotám života.
 
Zeměpis
 
Prosím o následující zápis do sešitu:
 
VODSTVO EVROPY
 
o   ŘEKY
 
1.      Labe
2.      Dunaj
3.      Odra
4.      Visla
5.      Tibera
6.      Seina
 
 
o   MOŘE
 
1.      Severní
2.      Baltské
3.      Středozemní
4.      Černé
5.      Jaderské
 
Úkol:     1. Zde si můžete řeky na mapě a vyzkoušet si doplnit:
               https://online.seterra.com/cs/vgp/3135
 
2. Tady se můžete podívat na nejkrásnější pláže Evropy:
https://magazin.aktualne.cz/cestovani/tesite-se-na-leto-tohle-jsou-nejkrasnejsi-plaze-evropy-podiv/r~4a752b3e3a9311e9b9980cc47ab5f122/
              
 
 
Informatika
 
- opakování učiva českého jazyka a matematiky pomocí vzdělávacích programů a www stránek, interaktivní mapy – procvičování učiva zeměpisu
 
Pokud budete cokoli potřebovat, pište, volejte, jsem vám ráda k dispozici. Radost mi dělají i e-maily s fotkami, kde vidím, jak doma pracujete a učíte se do školy.
 
Kateřina Brandejsová

ANGLIČTINA 6
V příloze najdete kontrolní práci – nebudu ji známkovat, berte to jako závěrečné opakování. Pokuste se ji vyplnit a doručit zpět mně, ať se podívám, jak vám to jde. Využít můžete všechny dostupné zdroje informací (vlastní hlavu, sešity, internet…). V hodnocení na vysvědčení nepřihlížím k tomu, jak je KP vypracovaná, ale jestli jste se aspoň pokusili a něco doma dělali. Je toho poměrně dost, proto příští týden nezadám nic, ať máte dostatek času na tento úkol.
p. uč. Eva