Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Vážení rodiče, milé děti,
je před námi poslední měsíc školního roku. 1. června slaví svátek všechny děti, bohužel ho letos neoslavíme společně ve škole. Věřím, že i tak si DEN DĚTÍ užijete. Ve středu 3. června se opět uvidíme ve škole, kde vám předám další úkoly. Pokud budete mít s čímkoli problém, ozvěte se, ráda vám poradím.  Rodičům děkuji za pomoc, podporu Vašich dětí a za Vaši trpělivost a obětavost při řešení domácí výuky. Přeji krásný červen!
 
4. ročník – úkoly:
ČJ – opakování tvrdých a měkkých slabik
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-tvrde-a-mekke-souhlasky-1-uroven/7233
https://www.klickevzdelani.cz/olat/auth/1%3A1%3A0%3A0%3A0/

  • dále opakování samohlásek
https://publi.cz/books/9/02.html
  • druhy vět
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/cviceniE1.htm
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/cviceniF1.htm
 
Pište do školního sešitu (pracovní listy máte u sebe, u každého cvičení máte napsaný datum, kdy budete psát do sešitu! 1. 6. – 5.6.)
Pondělí – pracovní list
Úterý – pracovní list
Středa – pracovní list
Čtvrtek – pracovní list
Pátek – pracovní list
 
Čtení – čítanka strana 20 Co je lepší – nutné číst každý den!
Úkol: zápis do sešitu literární výchova – nadpis, autor – opiš si jednu jakoukoli větu do sešitu
Písmo:napiš v pondělí – V (5 řádků)
               pátek – X (5 řádků)
                  
M   - stále procvičujeme násobení a dělení
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5/priklady.html
 
Tento týden nás čeká poslední nové učivo z M - písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu.
40       Nejdříve sčítáme jednotky: 7 + 0 = 7
27       Potom sčítáme desítky: 2 + 4 = 6
67
 
Odčítánídvojciferných čísel.
           56    Nejdříve odečítáme jednotky 0 a kolik mi chybí do 6ti = 6

  • 30    Potom odečítáme desítky 3 a kolik mi chybí do 5ti = 2
26
 
Pište do školního sešitu: Matematika
Pondělí – učebnice M str. 48/cv. 1 – 5 příkladů
Úterý – učebnice M str. 48/cv. 1 – 2. řádek – 5 příkladů
Středa – učebnice M str. 49/cv. 1  - 5 příkladů
Čtvrtek – učebnice 5 str. 49/cv. 4 – 5 příkladů
Pátek – učebnice M str. 50/cv. 1 – 5 příkladů
 
Geometrie – narýsuj úsečku /AB/ = 10 cm

  • narýsuj úsečku /CD/ = 5 cm
Vlastivěda – stále platí opakování učiva
Zápis do sešitu
Města a vesnice
Město – náměstí, více obyvatel, sídliště, průmysl, obchody, divadla, kina nemocnice, školy, sportoviště, památky
Vesnice – náves, méně obyvatel, rodinné domy, zemědělství, hospodářské budovy
 
Úkol:vyplnit pracovní list: Lidská obydlí dříve a nyní
Úkol: učebnice strana 43 – Vesnice a města
 
Přírodověda– stále platí opakování učiva
Zápis do sešitu
Rostliny a živočichové u vody
Rostliny: rákosí, kosatec, leknín
Živočichové:  kachna, čáp, šídlo, vážka, rak, vydra, žába, ryby
 
Úkol: učebnice strana 65 – nakresli do sešitu obrázek
http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/leto_rybnik.htm

  • rozklikni otazník skrývá se tam nápověda!
 
 
5. ročník – úkoly:
ČJ -  nadále platí procvičování vyjmenovaných slov B, L, M
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLM1.htm
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

  • řazení slov podle abecedy
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
 
Podstatná jména – cvičení PJ určování RODU!
https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php
 
Pište do školního sešitu
Pondělí – pracovní sešit ČJ str. 19/1 napiš 4 příklady
Úterý – pracovní sešit ČJ str. 20/2 – odpověz na otázky sám za sebe
Středa – pracovní sešit ČJ str. 20/3 – 4 řádky
Čtvrtek – pracovní sešit ČJ str. 20/3 – další 4 řádky
Pátek – slovesa – podívej se na video!
https://www.youtube.com/watch?v=aDjYCpSqrv4
Zápis do školního sešitu:
Slovesa – označují činnosti, stavy, děje
Ptáme se na ně otázkou:  Co kdo dělá? – např. Maminka vaří.  
– slovesa podtrháváme vlnovkou!
Úkol: napiš alespoň 5 sloves do sešitu
 
Čtení – čítanka strana 39 O vrzavém hlemýžďovi
Zápis do sešitu literární výchova: Nadpis, autor – opiš 1. větu
 
 
 
 
Matematika – stále opakujeme násobení a dělení
https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-9/698
https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/pocetni-trenazer/nasobeni-typ2/priklady.html
 
Pište do školního sešitu: Matematika (cvičení na opakování učiva)
Pondělí – zapiš do sešitu:
5   .   3   =                  6   .   4   =                  7   .   2    =                
3   .   6   =                  7   .   3   =                  7   .   5    =                
4   .   3   =                  9   .   4   =                  9   .   2    =                
2   .   6   =                  1   .   5   =                  7   .   6    =                
 
Úterý – diktát čísel: 500, 99, 815, 100, 987, 205, 490, 1 000, 59, 618

  • seřaď čísla od nejmenšího po největší!
Středa: učebnice M str. 64/cv. 1 – 5 příkladů pod sebe + zkouška
Čtvrtek: učebnice M str. 64/cv. 2 – 5 příkladů pod sebe + zkouška
 Pátek – učebnice M str. 64/cv. 6
 
Geometrie – učebnice M str. 84/úkol druhý a třetí
 https://www.youtube.com/watch?v=ZlBOgWOkn1c
 
Přírodověda – opakování učiva ze sešitu
Zápis do sešitu
Vzduch a vítr
Vzduch je všude kolem nás. Vzduch obsahuje kyslík, který potřebujeme k dýchání. Vzduch je bezbarvý a proudí.
Vítr:proudění vzduchu z jednoho místa na druhé.
Proudění vzduchu má různou rychlost:

  • vánek – slabé proudění vzduchu
  • vítr – střední proudění vzduchu
  • vichřice- velmi silné proudění vzduchu, které škodí
 
Úkol: učebnice strana 70 - 71 pročíst
 
 
Vlastivěda – opakování učiva ze sešitu
Zápis do sešitu
Cyril a Metoděj
Slované nejprve uctívali velké množství bohů
Kníže Rastislav pozval Konstantina (Cyrila a Metoděje rozšířili u nás křesťanství a písmo! – tím pomohli rozvoji vzdělanosti)
 
https://www.youtube.com/watch?v=AsZ3BKahhE8
 
Úkol: učebnice strana 43
Angličtina 4.+5.ročník
          Dobrý den, milé děti! Děkuji vám moc za pracovní listy a také za pětiminutovky, které se ke mně prozatím dostaly! Je skvělé, jak pracujete. Ty však, kteří mi prozatím nic nepřinesli, kárám!
 
Tento týden a i příští napíšeme prověrku a tím bude anglický jazyk uzavřený. Přeji vám také krásný den dětí a k vašemu svátku malý dárek na dálku:
 
1.Pepa pig s českými titulky https://www.youtube.com/watch?v=5XavzrkO8YE
 
2.Jedna pohádka bez titulku. Stačí jen koukat a poslouchat. Je to delší pohádka, klidně ji shlédněte na několikrát. https://www.youtube.com/watch?v=7Raod4m1JI0&list=PLwoJJgRdhqvXDw2DRPBJOOzvyRw9cZ5ET&index=4
 
3.Učte se na prověrku, kterou vám ve středu předám a kterou si hned ve čtvrtek napíšete.
Téma slovíček: pozdravy, čísla 0-20, barvy, rodina a hračky, škola
Fráze:
What is your name?                                       My name is ......................
How are you?                                                I am fajn.              I am sad.
What colour is it?                                           It is ......................
Who is this?                                                   This is ......................
What is this?                                                  It is ......................
 
Všechny fráze máte v sešitě včetně českého překladu.
 
4.V další prověrce bude: moje tělo, ovoce a zelenina, zvířata, oblečení + fráze, které k tomu patří. Děti, prověrku na tato poslední témata vám také předám ve středu, ale napíšete jí až příští týden (na prověrce bude datum, kdy to napíšete). Proč? Abyste měly čas se na to pořádně připravit :-).