Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

-Znovu a stále PŘEJI VŠEM DĚTEM I RODIČŮM ZDRAVÍ, POHODU A TRPĚLIVOST….. 

žení rodiče, milé děti, 

děkuji za nevšední ochotu při spolupráci a posílám další tabulku. Opět budu volat na WTSP. 

1.ročník 

ČTENÍ 

PSANÍ 

MATEMATIKA PRAC.SEŠIT 

PRVOUKA 

PONDĚLÍ 

 1. 6. 

ĆÍST 91 celou  

II. kniha – 82/3 

Papír  A - 8.řádek 

Kostky s písmenky – 5 minut..stále procvičovat všechna písmena na obou kostkách 

Tabulka +fixa..písanka str. 6 (i, o) 

 

118/3 

Pozor…Natálka vypracuje papíry M1- M5…nesmí více!!!!! 

MŠ…opsat a vypočítat příklady 118/3 

ÚTERÝ 

 1. 6. 

Číst str. 92 modré slabiky 

II. kniha – 82/4 

Papír A – 9. řádek 

Kostky s písmenky – 5 minut  

Tabulka +fixa..písanka str. 7 (o, u) 

 

119/1…nakreslit na linku tolik koleček a čtverečků, kolik je napsáno na lince 

PRV…23/1…společně 

STŘEDA 

 1. 6. 

Číst str. 92… 3 černé věty 

II. kniha – 83/1, 2 

Papír A –9. řádek 

Kostky spísmenky – 5 minut  

Tabulka +fixa..písanka str.8 (y) 

119/2 

MŠ…opsat a vypočítat příklady 119/2 

ČTVRTEK 

 1. 6. 

Číst str. 92 celou  

II. kniha – 83/3 

Papír A – 10. řádek 

Kostky s písmenky – 5 minut 

Tabulka +fixa..písanka str.9 (M) 

119/3  

PRV…23/2společně 

PÁTEK 

 1. 6. 

Číst str. 93…3 věty  

II. kniha – 83/4 

Papír A –10. řádek 

Kostky s písmenky – 5 minut 

Tabulka +fixa..písanka přepisovat slabiky ..papír A…7. řádek 

119/4 + papír M6 

MŠ…opsat a vypočítat příklady 119/3 

 

2.ročník 

ČTENÍ 

PSANÍ 

MATEMATIKA PRAC.SEŠIT 

PRVOUKA + matematika 

PONDĚLÍ 

 1. 6. 

102slova dole a 3 věty 

 

Tabulka…řa + písanka 

53/2 

53/2…2 sloupečky 

ÚTERÝ 

 1. 6. 

102….celou 

Tabulka…ře + písanka 

 

53/3 

PRV - 23..uděláme společně přes mobil 

 

STŘEDA 

 1. 6. 

103slova dole a 3 věty 

 

Tabulka…ři+ písanka 

 

53/4 

53/32 sloupečky 

ČTVRTEK 

 1. 6. 

103celou 

 

Tabulka…řo  + písanka 

 

54/1 

MŠ 53/4…2 sloupečky 

PÁTEK 

 1. 6. 

104 slova dole a 4 věty 

Tabulka…řu + písanka 

54/2 

PRV 24 

 

3.ročník 

ČTENÍ 

PSANÍ 

MATEMATIKA PRAC.SEŠIT 

PRVOUKA + MATEMATIKA 

PONDĚLÍ 

 1. 6. 

98/ Jméno a příjmení 

Tabulka, písanka XI,Xy 

V nové písance opisovat  jméno 

 

45/ 1….na této stránce je číslování cvičení vícekrát pod číslem 1.,..atd..tak nyní počítáte  druhém oddílu 

MŠ…45/1…4 sloupečky 

ÚTERÝ 

 1. 6. 

99…článek…Kdo si z vás děti…  

Tabulka cvičit Xo, Xu a písanka 

Opisovat v písance příjmení 

 

45/2 

PRV – 42 

 

STŘEDA 

 1. 6. 

číst z papírku jméno, příjmení, datum narození a kde, adresu bydliště a učit se zpaměti.. 

Tabulka +Písanka Xou 

Opisovat v písance celou adresu ….. 

45/3 

 

Vyplnit tabulku od 1 do 50 

ČTVRTEK 

 1. 6. 

99/ Nevydařený výlet 

Obtahovat na čtvrtce  w, cvičit na tabulku a písanka 

 

45/ 1 

PRV – 43 

PÁTEK 

 1. 6. 

100/ 1 - 4 

Tabulka +písanka wa, we 

 

Vyplnit tabulku od 50 do 100 

MŠ…45/ 2…4 sloupečky 

 

ANGLIČTINA 3
V příloze najdete kontrolní práci – nebudu ji známkovat, berte to jako závěrečné opakování. Pokuste se ji vyplnit a doručit zpět mně, ať se podívám, jak vám to jde. Využít můžete všechny dostupné zdroje informací (vlastní hlavu, sešity, internet…). V hodnocení na vysvědčení nepřihlížím k tomu, jak je KP vypracovaná, ale jestli jste se aspoň pokusili a něco doma dělali. Je toho poměrně dost, proto příští týden nezadám nic, ať máte dostatek času na tento úkol.
p. uč. Eva