Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

ZÁPIS DO ŠKOLY

Od 1. 4. 2018  – do konce června 2018

Jsme základní a střední školou zřízenou dle § 16, odst. 9 školského zákona, která je určena pro vzdělávání žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami.

Součástmi školy je:

 1. základní škola
 2. základní škola speciální
 3. základní škola při nemocnici
 4. střední praktická škola jednoletá
 5. střední praktická škola dvouletá
 6. školní družina.
                                                                               

Přednosti školy:                                                                                           

 • malá rodinná škola, nadstandardní služby
 • malý počet žáků ve třídách, kvalitní individuální práce
 • speciální pedagogové, osobní asistenti, asistenti pedagoga
 • učivo dle RVP ZV - základní školy, individuální vzdělávací plány
 • výběr smysluplného učiva, hlavně činnostní učení
 • množství zájmových kroužků
 • kliničtí logopedi  
 • odborná rehabilitace přímo v budově školy 
 • střední praktická škola - předprofesní příprava
 • možnost pokračovat ve studiu na středních školách                                                                                                                                                   
                          

Kontakty          :               Mgr. Hana Fuksová
                                               494 534 203
                                               728 941 931       

Na jaře, v létě a také na podzim chodíme v rámci pracovního vyučování pomáhat do zámeckého parku. Bohužel nemáme u školy žádnou zahradu, proto chodíme již dlouhá léta pomáhat s různými pracemi. Děvčata se učí ve skleníku set a sázet, hrabat, zametat chodníčky.
A chlapci? Ty čeká vždy pořádná práce se dřevem, přípravou pískoviště na hřišti, přehazování hlíny a spousta dalších činností, které se jim v životě budou určitě hodit.
Odměnou pro všechny bude na konci školního roku opékání vuřtů, které si pro ně v zámeckém parku zaměstnanci připraví.


My již tradičně, jako každý rok v dubnu, jsme si i letos zahráli turnaj ve florbalu, na který se vždy těší celá škola. A i letos jsme se zúčastnili opravdu všichni, rozdělili se do 2 družstev, a mohlo se začít. Hala je velice prostorná, běhu a zápolení máme všichni za chvíli, jak říkají opravdoví hráči - ,, plné vindy". A jak to dopadlo?
Boj to byl velmi vyrovnaný -  a až v samotném závěru padla rozhodující branka a určila tak vítězné družstvo.
Zápas skončil 1 : 0.
Snaha všech byla velká, proto na každého hráče čekala i malá odměna.


 

       

Dne 19. 4. jsme se společně z Kostelce nad Orlicí vypravili na dlouho očekávanou návštěvu hradecké hvězdárny a planetária. A návštěva stála za to. Pracovníci planetária nás provedli programem Slunce, Země, planety a jejich měsíce.
Viděli jsme noční jarní oblohu – souhvězdí a planety, které na ní můžeme vidět. Při putování Sluneční soustavou jsme navštívili Měsíc, Jupiter a ocitli jsme se v prstenci planety Saturn.
Shlédli jsme filmovou produkci o srážce planety Země s vesmírnými tělesy a dozvěděli se, co to pro Zemi v minulosti znamenalo. V závěru jsme se v hvězdárně podívali na ohnivý sluneční kotouč dalekohledem. Dětem se naše astrologická výprava líbila. Škoda, že nás limitoval čas, abychom stihli přijatelné dopravní spoje.