Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

         

           

         

Předvánoční setkání dětí s rodiči, rodinnými příslušníky a pracovníky školy v Kolowratské ulici bylo velice hezké a přátelské, naladilo celé rodiny na blížící se svátky.
Nejdříve se děti z dramatického kroužku a z I. třídy předvedly v dramatizaci pohádek a pověstí - ,, O Bivojovi" a v pohádce ,,O Budulínkovi" . Nádhera, kostýmy, kulisy, výborná dramatizace i atmosféra.
Rodiče byli nadšeni.
Potom společné zpívání koled - a následně se odcházelo do různých tvořivých dílen, které pro celé rodiny s dětmi učitelé pečlivě připravili - výroba vánočních ozdob, výroba svícnů, zdobení perníků.
A k tomu ještě ,,školní kavárna", kdy děti samy obsluhovaly své rodiny, nabízely kávu, vlastnoručně pečené cukroví a další občerstvení.
A nikdo nespěchal domů, užívali jsme si toto předvánoční poklidné zastavení jen tak pospolu.
Děkuji všem za hezké společné chvíle!!!!!
Rádi vzpomínáme.

            

Ve čtvrtek 21. prosince se všichni naši žáci sešli v jedné třídě, abychom si společně zazpívali vánoční koledy a poslechli básničky. Pak nás zvoneček zavolal ke stromečku, pod nímž bylo plno dárků. Pro každého se něco našlo, protože někteří byli opravdu hodní. Děti dostaly i krásné nové stavebnice, které si mohly hned vyzkoušet. Ke správné předvánoční pohodě nemohlo chybět ani cukroví a jednohubky. 
         

„MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM….“ znělo v dopoledních hodinách dne 5. 1. 2018 v naší škole na LániL Letos podobu „Tří králů“ vytvořili žáci z IX.třídy. Po kostýmových a maskérských přípravách TŘI KRÁLOVÉ navštívili postupně všechny třídy, kde si společně se všemi zazpívali a popřáli  “zdraví, štěstí, dlouhá léta“. Taky své spolužáky a dospělé obdarovali cukrovím a dobrotami, a při odchodu provoněli každou místnost vonnými tyčinkami pro štěstí. 
Touto krásnou tradicí jsme se rozloučili s vánočními svátky.
Věříme, že nám nový rok, který začal, přinese hodně úspěchů a radosti.
To přejeme i všem kolem nás.
                                                                                                              

  

 Přejeme všem našim žákům, bývalým absolventům, jejich rodičům a příznivcům naší školy veselé vánoční svátky a mnoho úspěchů,
radosti a dobrého zdraví v roce 2018.