Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

        

Čtvrtek 16. 11. 2017 byl na pracovišti Kostelec nad Orlicí v duchu velké tvořivosti. Škola se proměnila v tvořivé dílny, které byly zaměřené na výrobu
vánočních ozdob, andílků a pečení vánočních perníčků a také sušenek. Děti si ve skupinkách prošly všechny dílničky a vytvořily tak velmi pěkné výrobky,
které budou sloužit na výzdobu naší školy, ale také jako pěkné dárky k Vánocům, které se již tak neuvěřitelně rychle blíží.
         
V pondělí 30. října jsme dostali ze zámeckého zahradnictví darem obrovské oranžové dýně. 
Nezbylo nám, než vyhlásit na naší škole v Kostelci nad Orlicí Helloween.
A to se hned v úterý 31. 10. stalo. 
Nejdříve se žáci seznámili se svátkem Helloween, s jeho zvyky a symboly.
Pak se popustili uzdu své fantazii a ve dvojicích či trojicích vyřezali do dýní strašidelné obličeje.
Dýně jsme vystavili na travnatém prostoru před školou a na památku pořídili foto.
Po nezbytném úklidu dívky v kuchyňce upekly dýňové muffiny a lívance. Chlapci se věnovali malování, kreslení,
výrobě strašidel, abychom mohli výtvory vyzdobit školní prostory.
Na závěr děti zhlédly film plný strašidel, čarodějnic, koček a netopýrů. Doufáme, že si z netradičního školního dne
každý odnesl něco hezkého, na co bude rád vzpomínat.
          
Ve středu 25. 10. 2017 proběhl na odloučeném pracovišti v Kostelci nad Orlicí projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. V rámci projektu děti navštívily místní hasičskou zbrojnici, kde od profesionálního hasiče získaly veškeré informace o práci hasičů, ale také si mohly prohlédnout požární techniku.
Ve škole se pak žáci dozvěděli, jak se mají zachovat při mimořádných událostech, jak  komunikovat s jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému, jak se zachovat při evakuaci a také jak si zabalit evakuační zavazadlo.
Získané vědomosti si pak ověřili na praktických činnostech.

           
Na pracovišti Českých Bratří jsme  v pátek 10. listopadu uspořádali projektový den plný hudby.               
Žáci plnili úkoly, které souvisí s muzikoterapií a hlavně s muzikofiletikou - zaměření na přírodní živly – zemi, vodu a vzduch.
Každou činnost prožívali všemi svými smysly - vyzkoušeli si společnou práci s padákem, poznávali zvuky sundrumu a tibetských misek.
Hráli na metalofon, skleničkofon, panovu flétnu, zobcovou flétnu, taky ozvučná dřívka a chrastidla vzbuzovala jejich libé prožívání, poznávali zvířata ze skladeb skladatele Saint-Saënse - Karneval zvířat (slona a labuť).
Také předváděli tok řeky Vltavy za pomoci modrých stuh, bublali brčky do mýdlové vody při poslechu Hradišťanu (Voda má), zpívali písničky o zvířatech, větru a samozřejmě si taky zatančili ....

Poznatků a zážitků bylo hodně, takže sdílení dojmů při závěrečné reflexi dětí i dospělých bylo velmi pozitivní. Hudba je zkrátka kouzelná.....