Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

     
Ve čtvrtek 22. 2. 2018 jsme si všichni mezi sebou zasoutěžili ve čtení. Rozdělili jsme se do třech kategorií podle svých čtenářských dovednosti.
Čtení se podařilo zvládnout všem čtenářům, a opravdu si všichni zaslouží obrovskou pochvalu.
Umístění v jednotlivých kategoriích:
První kategorie:
  1. místo – Veronika Šarišská
  2. místo – Matěj Mráček
  3. místo Darina Jovnášová

Druhá kategorie:

  1. místo – Martina Červinková
  2. místo – Olga Husková
  3. místo – Marie Černá

Třetí kategorie:
  1. místo – Jan Gomboš
  2. místo – Robin Beneš
  3. místo – Michaela Voclová

 
Po roce jsme se opět sešli na našem čtenářském kolbišti. Každý žák měl za úkol přečíst ukázku z neznámého textu. Nabídka byla pestrá, odstupňovaná podle věku. Ti nejmenší četli ze svých čítanek, ostatní z knížek ,,Jakub a Jáchym",,, Honzíkova cesta", ,,Děti z Bullerbynu", ,,Hoši od Bobří řeky". Nejvíce se líbila ukázka z knížky S. Rudolfa ,,Metráček".
A kdo zvítězil?
No přece všichni. Porota sice vyhodnotila nejlepšího čtenáře v každém ročníku, ale každý, kdo překonal trému a dokázal nahlas přečíst ukázku z knížky před celou školou, byl vítězem.

Blahopřejeme!!!!!!


Ve středu 7. 2. 2018 byli žáci naší školy pozváni do městské knihovny na program „Putování Aljaškou“
Při procházce fotogalerií seznámila paní knihovnice děti se zeměpisnou polohou Aljašky, s její přírodou a vyprávěla i o etnických skupinách žijících na Aljašce.
Součástí malé výstavky byly i drobné výrobky a předměty denní potřeby Eskymáků a Indiánů.
Při projekci se žáci seznámili se živočichy, kteří jsou charakterističtí pro danou oblast, počítali letokruhy a podle nich určovali stáří a kvalitu života stromů.
V závěru bezvadného programu si mohli společně namalovat dva veliké indiánské totemy.
Děkujeme za příjemně strávený čas v knihovně, pro všechny velmi zajímavý a přínosný.
       
Žáci z praktické školy se seznámili s tradicí masopustu. Vyhledávali si dostupné informace, četli masopustní říkadla, povídali si o tradičních maskách a jejich významu, o jídle, častých zabíjačkách a masopustních veselicích.Vyvrcholením příprav byl masopustní průvod ústavem. V tento sváteční den jsme si ráno oblékli masky, utvořili průvod a navštívili všechny uživatele a zaměstnance ÚSP Kvasiny. Po návratu do školy jsme se všichni shodli na tom, že dodržování těchto tradic není zábavou jenom pro nás samotné, ale přináší radost i těm, se kterými se setkáváme.