Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Žáci z praktické školy se seznámili s tradicí masopustu. Vyhledávali si dostupné informace, četli masopustní říkadla, povídali si o tradičních maskách a jejich významu, o jídle, častých zabíjačkách a masopustních veselicích.Vyvrcholením příprav byl masopustní průvod ústavem. V tento sváteční den jsme si ráno oblékli masky, utvořili průvod a navštívili všechny uživatele a zaměstnance ÚSP Kvasiny. Po návratu do školy jsme se všichni shodli na tom, že dodržování těchto tradic není zábavou jenom pro nás samotné, ale přináší radost i těm, se kterými se setkáváme.
 
V ÚTERÝ SE NAŠE  TŘÍDA Z ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ V KVASINÁCH VYDALA NA EXKURZI DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU, KDE JSME NAVŠTÍVILI DĚTSKÉ ODDĚLENÍ. PŘEDNÁŠKA A UKÁZKA KNIH BYLA VELICE ZAJÍMAVÁ A POUČNÁ, CELÁ TŘÍDA SE AKTIVNĚ ZAPOJOVALA A S RADOSTÍ KNIHY PROHLÍŽELA. PANÍ KNIHOVNICE STUDENTY SEZNÁMILA S TÍM, CO TAKOVÁ PRÁCE OBNÁŠÍ, JAK SE SPRÁVNĚ KE KNIHÁM CHOVÁME, KTERÉ ŽÁNRY JSOU PRO NÁS VHODNÉ, I JAK SPRÁVNĚ SE V KNIHOVNĚ ORIENTOVAT.
NEJVÍCE STUDENTY ZAUJALY OBRÁZKOVÉ KNIHY A KOMIKSY, KTERÉ SI MOHLI PO PŘEDNÁŠCE PROHLÉDNOUT.


 

    Speciální škola na Láni žije olympiádou! V pátek 16. února v 10,00 byl po slavnostním nástupu sportovců z celého světa zažehnut olympijský oheň.  Slib za sportovce pronesl Jan Diblík a poté propuklo zápolení v několika disciplínách. Závodilo se na bobech,  ve slalomu, připravena byla také biatlonová trať se střelnicí. Svedeny byly hokejové boje a zápolilo se také v pro nás netradičním curlingu.  Diváci shlédli velké nasazení, krásné sportovní výkony a bojovnost . Odměnili za to sportovce bouřlivým povzbuzováním. Na závěrečném medailovém ceremoniálu bylo rozdáno několik sad medailí.  Slavnostní pokřik sportovců ukončil páteční olympijské zápolení a celé báječné dopoledne.
Přihlášky do praktické školy přijímáme do 1. 3. 2018.
Ústní přijímací pohovory budeme mít 24. a 27. dubna 2018 od 8,00h.-14,00h.

Nabízíme dva učební obory :
 - 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
, určeno žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením
 - 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá, určeno žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.
Oba obory jsou zaměřeny hlavně na praxi.
Žáci se zde seznamují a zdokonalují v činnostech zaměřených na péči o domácnost, přípravu jednoduchých pokrmů, dílenské práce a práce na zahradě. Stranou nestojí ani dovednosti komunikační a rozvíjení sociálních vztahů.

Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Po absolvování střední praktické školy žáci získávají střední vzdělání.