Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

     

V úterý se naše třída vydala na exkurzi do městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou, kde jsme navštívili dětské oddělení. Přednáška a ukázka knih byla velice zajímavá a poučná, celá třída se aktivně zapojovala a s radostí knihy prohlížela. Paní knihovnice studenty seznámila s tím, co taková práce obnáší, jak se správně ke knihám chováme, které žánry jsou pro nás vhodné a jak správně se v knihovně orientovat.

Nejvíce studenty zaujaly obrázkové knihy a komiksy, které si mohli po přednášce prohlédnout.

  
V pátek 1. 12. 2017 jsme přivítali advent a předvánoční čas návštěvou Farní charity v Rychnově nad Kněžnou. Konal se zde předvánoční jarmark, kam jsme se s radostí nechali pozvat. Žáci PrŠ1 a PrŠ2 zde měli možnost nakoupit ručně vyrobené maličkosti pro své blízké. Vánoční atmosféru jsme tu načerpali poslechem koled, ochutnávkou cukroví a svátečního čaje.
Žáci a děti měli možnost vytvořit si vánoční ozdoby v pěkně připraveném tvořivém koutku.

Pro celou naši třídu to bylo nejhezčí zahájení adventní doby - a příští rok se budeme těšit znovu na viděnou.

 


Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

- učitel/učitelka základní školy
- pracovní úvazek plný (40 hodin, z toho 22 hod. přímé vyučovací práce týdně)
- požadujeme kvalifikaci: speciální pedagogika, vítán i výchovný poradce
- nástup 29.1. 2018 
 
K výběrovému řízení zašlete do 20. 12. 2017 :
- žádost o zaměstnání
- osobně zpracovaný motivační dopis a životopis
  
na email: kolowratska@seznam cz
 
nebo na adresu:
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 
Předem děkuji za vaše nabídky
Mgr. Hana Fuksová
ředitelka

 
Den před listopadovým státním svátkem se to u nás ve škole jen hemžilo.
Konal se jeden z projektových dnů, tentokrát s názvem Tvořivá dílna.

Vyrábělo a tvořilo se opravdu všude -  v dílně se drátkovaly postavičky do betléma, v kuchyňce voněly čerstvě upečené perníky, vedle ve třídě se zdobila
a stříhala vánoční přání…
Nezapomnělo se ani na jiná povyražení a protažení – v tělocvičně se házelo, skákalo a jinak skotačilo, ale učili jsme se i přenášet raněného.
Na posledním stanovišti se třídily hygienické potřeby, pozdější odměny pro všechny soutěžící.
A kdo tomu všemu velel?
Naši deváťáci. Jako vedoucí družstev se starali o své mladší spolužáky. Moc jsme si to všichni užili…
Advent může začít.
My jsme připraveni.