Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Vážení rodiče,
 
Vláda ČR schválila dne 22.12. 2021 následující mimořádné opatření:
- změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. 1. 2022.
 
1. Informace o změnách účinných od 3.1.2022
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:
s účinností od 3. 1. 2022
 
  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci, MUSÍME TESTOVAT VŠECHNY ŽÁKY
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
  • I nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravného stupně ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní
formě vzdělávání.
 
V případě dotazů mě kontaktujte.
 
 
Mgr. Monika Stančeková
ředitelka školy
mob. 728 941 931
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
www.zskolowratska.cz