Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Dne 29.ledna vyjeli žáci praktické školy jednoleté v rámci projektu …..na exkurzi do firmy Ergotep v Proseči.  Tato firma s širokým polem působnosti přes servisování e-shopů, motivační programy, budování webů, zákaznických center, prodejních sítí,…zaměstnává lidi s handicapem, umožňuje jim další vzdělávání a osobnostní rozvoj.
Žáci měli možnost prohlédnout si prostory firmy a vyzkoušet si práci v sekci pro e-shopy. Dnes už vědí, jak se pracuje například se čtečkou, pomocí které se třídí a kompletuje zboží, jak dané zboží zabalit a oštítkovat. Práce mnohé z nich zaujala a své zážitky nadšeně vyprávěli po návratu rodičům.
Děkujeme všem zaměstnancům firmy Ergotep za jejich milé přijetí.

 
Týden výuky jsme vyměnili za sportovní aktivity při zimním výcvikovém kurzu! Sešli jsme se na odloučeném pracovišti Českých bratří a seznámili se s aktivitami výcvikového kurzu. Sněhové počasí nám moc nepřálo, proto jsme alespoň první den využili poprašku sněhu k jízdě na bobech. Při stopované jsme zdolávali překážky v terénu a plnili zadané úkoly. Na zimním stadionu nám předvedli své umění při výcviku bruslení žáci ZŠ Lukavice. Navštívili jsme obchod se zimním sportovním vybavením a oblečením. V rámci sportovních her na školní zahradě jsme poměřili své síly v disciplínách jako je hod na cíl, slalom mezi překážkami, střelba na bránu, hod na koš.
Součástí výcviku byla i teorie – seznámení s druhy zimních sportů, práce ve skupinách při plnění pracovních listů a křížovek. Kurz byl zakončen celkovým hodnocením všech aktivit. Za sportovní výkony jsme získali medaile a diplomy.  
Po vánočních prázdninách jsme k nám (ZŠ Kolowratská) pozvali žáky z ostatních základních škol v Rychnově nad Kněžnou – ZŠ Masarykova, ZŠ Javornická. Proč? Tradičně máme nacvičená kulturní vystoupení před Vánocemi pro rodiče a tradičně je předvádíme i po Vánocích. Kromě vánočních koled a písní viděli návštěvníci příběh o sněhulácích, legendu o Ježíškovi, pohádku Tři oříšky pro Popelku. Děti na jevišti hrály jako o život, děti v hledišti pozorně sledovaly všechna vystoupení a zároveň se spontánně zapojily svým zpěvem a tancem. Co říci závěrem? Připadali jsme si jako v Národním divadle, neboť naši herci byli odměněni obrovským potleskem a byli dokonce publikem 3x vyvoláni zpět na scénu. To byla snad největší odměna pro naše žáky, ale i pro všechny pedagogy.


  

  

  

            Ve čtvrtek 30.ledna jsme měli projektový den s názvem U nás v Evropě. Nikdo jsme nevěděl, co nás čeká. A jaké bylo překvapení, když za námi přišli studenti ze zahraničí! Byli to mladí lidé z různých států Evropy - Kira z Finska, Arvis z Lotyšska, Greta z Litvy a Maria z Řecka. Studenti ve stručnosti představili svoji zemi: hlavní město, zajímavosti, největší hory, hustotu zalidnění, významné osobnosti apod. Mělo to však jeden háček..... Studenti česky moc neuměli (ačkoli se moc snažili a moc je touto cestou chválíme), takže na nás mluvili anglicky. Někteří z nás poprvé slyšeli angličtinu "na živo". Byl to moc krásný zážitek. 
          Po skončení povídání s cizinci nás čekal ještě další projekt, a to Bezpečně ve škole i mimo školu. Aby se nám lépe pracovalo, rozdělili jsme se do čtyř skupin. Každá skupina obešla všechna stanoviště. V první třídě nám paní učitelka názorně převedla, jak můžeme pomoci raněnému, i když třeba nejsme zrovna žádní siláci. Také nám povídala, jaké jsou mimořádné situace, a zkoušela nás, jestli bychom si uměli sbalit evakuační zavazadlo. Bylo to moc zajímavé! V další třídě jsme vyráběli plakáty právě na téma Litva, Lotyšsko, Finsko a Řecko. Zopakovali jsme si vše, co nám studenti povídali, a přidali jsme i nějaké další informace, které jsme vyhledali na internetu. Také jsme si vyzkoušeli zajímavé úkoly z dopravní výchovy, které s bezpečností ve škole i momo školu rozhodně souvisí. A na závěr sladká tečka - v kuchyňce jsme pekli voňavé trdelníky. Jejich vůně se linula celou školou a my jsme tak mohli ukončit projektový den a zahájit jarní prázdniny. 
   

   

 
Ve čtvrtek 19.prosince byla jako každý rok vánoční besídka. Děti předvedly vystoupení, na která se poctivě připravovaly. Nejmladší žáčci z 1. - 3. ročníku zahráli zimní muzikál, 4. a 5. ročník předvedl vánoční příběh o narození Ježíška. Divadelní kroužek si letos nacvičil naprosto úžasné Tři oříšky pro Popelku. Všechna vystoupení byla skvělá, děti opět předvedly, jak jsou úžasní herci. Jako tradičně bylo po vystoupení připraveno pro děti a jejich rodiče vánoční tvoření. Děti si s rodiči mohly naaranžovat krásný svícen z živých květin, vyrobit jmenovku na dárek nebo krásnou ozdobu na vánoční stromeček. V dílnách si rodiče mohli sestavit svícínek na čajovou svíčku. Jakmile tato všechna stanoviště obešli, zavítali do naší kavárny, kde na ně čekalo báječné vánoční cukroví, káva a voňavý čaj. 


  

  

  

Podkategorie