Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Základní škola a Praktická škola
Rychnov nad Kněžnou
Kolowratská 485

Zápis do školy
od 1. 4. 2019 do konce června 2018
 
Jsme základní a střední školou zřízenou dle § 16, odst. 9 Školského zákona, která je určena pro vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
Součástí školy je: základní škola, základní škola speciální, střední škola praktická jednoletá, střední škola praktická dvouletá a školní družina.
 
Přednosti školy:
·         Malá rodinná škola, nadstandartní služby
·         Malý počet žáků ve třídách, kvalitní individuální práce
·         Speciální pedagogové, osobní asistenti, asistenti pedagoga
·         Učivo dle RVP ZV – základní školy, individuální vzdělávací plány
·         Činnostní učení
·         Kliničtí logopedové
·         Střední škola praktická – předprofesní příprava
·         Možnost pokračovat ve studiu na středních školách
 
 
K zápisu si přineste:
·         Rodný list dítěte
·         Žádost rodičů o přijetí do školy
·         Doporučení k zařazení ze SPC nebo PPP
·         Potvrzení od lékaře /při přihlašování do Základní školy speciální/
 
 
Kontakty:Mgr. Monika Čapková
                494 634 203
                728 941 931