Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Tak jako každoročně zavítal do naší školy den před svým svátkem Mikuláš. Všichni jsme jej uvítali písničkou. Měl s sebou dva krásné anděly a bandu čertů, kteří nápadně připomínali žáky a žákyně IV. třídy (asi je opravdu vzali do pekla, protože na mikulášskou besídku nedorazili :-)). Mikuláš pokáral zlobivce, pochválil hodné a rozdal balíčky se sladkostmi. Snad se ukáže i příští rok.

     
    

Prý ne! Na tuto i další všetešné otázky odpověděly nám, žákům III. třídy pracovnice rychnovského archívu. Dozvěděli jsme se například, jak vypadala naše škola před 100 lety, jaké měli tenkrát žáci učebnice, vysvědčení, kam se zapisovali zlobilové, Viděli jsme nejen spoustu tenoučkých dokumentů, ale i opravdu tlustých knih. Všechny archiválie (jak už víme) mají archiváři poskládány v regálech, které jezdí. To se nám, spolu s výtahem na knihy, líbilo nejvíc.

Děkujeme!!!


       
       

Vycházející žáci si byli v prosinci obhlédnout SŠ a ZŠ v Hořicích, na kterou by se mohli po ukončení základního vzdělání přihlásit. Nabízí spoustu zajímavých oborů -  zedník, zemědělec, malíř, pečovateka, brašnář, čalouník. Uvidíme po Vánocích, jak se naši deváťáci rozhodnou...    
   
   

  
Dne 11. 12. 2018 jsme navštívili Výstavu betlémů v Hladíkově síni Kolowratského zámku. Moc se nám tam líbilo. V dalších dnech tohoto a příštího týdne si budou prohlížet krásné betlémy i naši spolužáci z jiných tříd.
Žáci devátého ročníku se vypravili na Jarmark do SŠ a ZŠ Žamberk, kam by mohli nastoupit po ukončení naší školy. Jak se jim tam líbilo popisuje ve svém článku jedna z našich deváťaček.

 Dne 28. 11. jsme jeli do Žamberka. Ráno nás vyzvedl pán ze žamberecké školy a jeli jsme ještě do Kostelce pro dva žáky. V Žamberku nás přivítala paní Bednářová, něco nám prvně řekla o škole a pak jsme šli do patra, kde jsou třídy jednotlivých oborů. Nejdřív jsme šli k zedníkům, kde nám žáci něco řekli o oboru. Potom jsme šli k řezníkům, a tam nám taky něco řekli a ještě jsme si mohli ochutnat jejich výrobky, co dělají na praxi. A potom jsme mohli chodit po škole. Dole byl prodej věnců a uzeniny. Bylo tam i občerstvení, kde prodávali sladkosti, bramboráky a langoše. Kluci si byli zasportovat v tělocvičně, boxovali do pytle a Andrej tam zkoušel salta. Salta ho tam učil i pan učitel. No a pak jsme jeli domů. Mně se tam nelíbilo, nechodila bych tam.


      

PF 2019
Speciální škola Českých bratří

 

Začátkem listopadu jsme šli se školou do knihovny. Přišli jsme dovnitř, odložili si věci, pozdravili a posadili se tam, kde bylo místo. Přivítala nás milá paní, která nám vysvětlila, jak jsou knihy označeny a co znamená každá barva. Knih tam bylo opravdu hodně. Byli tam knihy jak pro malé, tak pro větší děti. Paní říkala, že knihy máme vybírat v oddělení podle barev a podle toho, co rádi čteme a co nás zajímá.  Taky nám paní knihovnice říkala nějaké jazykolamy, které známe z dětství a také se nás ptala, jestli ještě nějaké neznáme. Potom nám ukazovala různé knihy, jak je máme správně zařadit a co znamená zkratka na hřbetu každé knihy. Jsou to první písmena autorova jména. Potom se nás zeptala, jestli doma čteme. Přihlásilo se nás docela dost. Pak jsme si mohli prohlédnout knihy, které nás zajímají nebo se nám líbí. Já jsem si vzala knihu o youtuberech. Psalo se tam, jak se doopravdy jmenují, kde bydlí, kolik jim je let a další informace z osobního života. Já jsem tam našla pár svých oblíbenců, které ráda sleduji a nikdy mě nepřestanou bavit. Kniha se mi opravdu líbila, byly tam dva díly, ten druhý jsem si bohužel nestihla přečíst, ale to nevadí. Pak jsem si vzala knihu s různými nápady, například na Vánoce a knihu o tom, co se nosilo dříve a co se nosí teď. Byla taky moc zajímavá a moc se mi líbila. Já mám ráda knihy, kde je honě textu a skoro žádné obrázky. Taky tam nějaká byla, ale už si nevzpomenu, jak se jmenovala, byla moc hezká. Já teď zrovna jednu knihu čtu, jmenuje se Srdíčko. Je to útulek pro koně, o které se majitelé nestarali. Mám zatím přečtenou první kapitolu a je to napínavé. Nejsou tam obrázky a to je na tom nejnapínavější. V knihovně se mi moc líbilo, jako každý rok.  Paní knihovnice byla moc milá, sympatická a byla s ní i legrace. Tento rok sice kočím, ale rozhodně se tam půjdu podívat znovu a třeba si i nějakou tu knihu přece jen půjčím nebo si nějakou koupím. Zrovna mám v plánu pořídit si knihu od Blesku. Jednu už mám. Jmenuje se 50 báječných pohádek + 12 omalovánek. Teď bych si chtěla sehnat knihu Kráska a zvíře, je to moje nejoblíbenější pohádka, tak snad ji seženu. V knihovně to bylo moc hezké. (EM, 9. roč.)


      

           
Již jste letos pekli vánoční perníčky? My, žáci a pedagogové ZŠ Kolowratská, ano. Také jsme vyráběli krásné dřevěné ozdoby, přáníčka a svícny. Dokonce jsme si i zasportovali.  Za splnění úkolů, které se týkaly osobní hygieny, dostávaly všechny děti malinké dárečky – různé kosmetické výrobky. Co říci závěrem? Perníčky nám chutnaly a příští rok si akci určitě zopakujeme.

   

     
V úterý 13. listopadu byl den laskavosti, kterého se zúčastnila i naše škola. Když jsme dětem vyprávěli, co takový den obnáší a zda mají zájem se jej zúčastnit a připojit se tak k dalším žákům z celé České republiky, jednohlasně souhlasily. Vybaveni rukavicemi a sáčky na odpad jsme se tedy vydali uklidit okolí školy. Možná nám to ani nebudete věřit, ale zažili jsme i spoustu legrace a děti krásně spolupracovaly, radily se a pomáhaly si. Nestačili jsme se divit, na jaké „poklady“ jsme narazili, nedaleko zámku byl pohozený i hasicí přístroj, který jsme odnesli do specializované firmy k ekologické likvidaci, a tímto jim děkujeme za spolupráci. Během hodiny a půl jsme nasbírali deset plných odpadkových pytlů.
Laskavost plodí laskavost a věříme, že děti už jen tak papírky na ulici nepohodí, když si na vlastní kůži vyzkoušely, kolik práce a úsilí je úklid stál.

    

V polovině října byli naši vycházející žáci v rámci soutěže ŠKOLA HROU pozvání do OU v Opočně (SPŠ, OŠ, ZŠ Nové Město n. Met. - pracoviště Opočno) vyzkoušet si činnosti zastupující jednotlivé učební obory. Naše dvě družstva na vlastní kůži vyzkoušela práci automechaniků, opravářů, pekařů, cukrářů, šiček, pečovatelů a dalších. Žáci vlastnoručně upletli housku, vymodelovali dortovou ozdobu, naaranžovali podzimní dekoraci, vyměnili kolo u auta, vyčistili svíčky, nakrmili slaměné tele... Prostě měli opravdu nabité dopoledne. Mimo jiné si také prohlédli prostory školy, ubytovací zařízení, jídelnu, potencionální vyučující i  možné spolužáky a v neposlední řadě vyzkoušeli dojíždění do školy. Vrátili se velmi spokojeni a s jasnější představou o svém dalším vzdělávání.

       

   

V říjnu jsme se vypravili na krásnou výstavu „Mezi lvem a orlem“ do Muzea a galerie Orlických hor v rychnovském zámku. Nejenže nám pomohla zapamatovat si některé historické milníky, ze kterých jsme zkoušeni, ale i oslavit 100. výročí založení republiky a představit si, jak to asi v těchto dnech před sto lety vypadalo na Rychnovsku. Prohlédli jsme si i dobové fotografie a předměty a připomněli si, že výstava nemusí být jen poučná, ale i zábavná. Strávili jsme zde dvě opravdu fajn hodiny.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení Muzea a galerie Orlických hor za pořádání super výstav.  Naše velké díky patří především muzejní pedagožce Mgr. Martině Marxové, která pro nás nachystala bezvadný program. Moc jsme si to užili a už se těšíme na příště.

Na tuto otázku nám odpověděli dne 26. 10. 2018 příslušníci HZS v Rychnově nad Kněžnou, které pravidelně každý rok navštěvujeme, a to velice rádi. V rámci projektového dne „Chování obyvatelstva při mimořádných událostech“ jsme si prohlédli vozový park, vybavení zásahových vozidel, posadili se za volant hasičského auta a na chvíli jsme se stali těmi, co pomáhají a zachraňují. Měli jsme možnost vyzkoušet si i plynové masky, ověřit si, že dokážeme přivolat pomoc a víme, co dělat v případě požáru nebo povodní.

Děkujeme touto cestou všem pracovníkům rychnovského HZS, kteří se nám ochotně věnovali, a těšíme se za rok opět na viděnou.          

Dne 31.10.2018 u nás na ZŠ Komenského v Kostelci nad Orlicí proběhl dýňový den. Ze zámeckého parku jsme si přivezli spoustu dýní. Z některých jsme uvařili polévku a upekli sladké muffiny a z ostatních vydlabali strašidla, která zdobí vchod před školou. Celá akce se dětem moc líbila. Připomněli jsme si tak anglosaský lidový svátek Halloween a naše Dušičky - památku zesnulých.

      

V pátek 19. 10. 2018 jsme využili pozvání od pana starosty a s žáky ZŠ se šli podívat na slavnostní otevření městského stadionu v Kostelci nad Orlicí. Pro návštěvníky byl připraven bohatý sportovní program. Vystupovali zde Mažoretky Marlen, žáci Základní školy Gutha- Jarkovského se skladbou „Švihadla včera a dnes“, oddíly gymnastiky TJ Sokol Kostelec nad Orlicí a DDM Kostelec nad Orlicí a ve skateparku proběhly exhibice vybraných jezdců extrémních sportů.

I když nám počasí moc nepřálo, ukázky jednotlivých disciplín se nám všem moc líbily. Žáci si mohli vyzkoušet skok do dálky, běh na 60 metrů na nové dráze. Už se všichni moc těšíme, jak budeme stadion využívat v hodinách tělesné výchovy.