Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Jeli jsme vlakem do Pardubic reprezentovat školu v atletice. Ke stadionu jsme se dostali městskou hromadnou dopravou. Soutěžili jsme v hodu míčkem, skoku do dálky, běhu na 60 a 200 metrů a štafetě. Umístili jsme se na krásném 11. místě. Sladkou odměnou nám byla zmrzlina a palačinky. Z výletu jsem se vrátila šťastná. (žáci III. třídy)


      
Kam pojedeme na výlet? Letos jsme se rozhodovali mezi několika variantami, až nakonec vyhrál tip na zámek v Doudlebách nad Orlicí s přilehlou sýpkou. Prohlídku zámku nám zprostředkoval noblesní pan Petr Dujka, potomek rodu Bubna – Litic. Tento rod zámek vlastní. Výklad pana Dujky byl vtipný, názorný a přiměřený možnostem našich dětí. „Víte snad, jak si dříve lidé myli u hostiny ruce? No, někdy si je otřeli do svých kalhot, jindy prý zase třeba o vlasy své manželky“, říkal. A prohlídka stropu s freskami v leže s výkladem pana Petra byla další novinkou našeho výletování. No a co ještě? Dokonce jsme měli možnost si zazpívat v hudebním salonku písničku za doprovodu harmonia.
V následné prohlídce prvního patra sýpky jsme zjistili, že zde má své místo stálá expozice přírodovědného muzea. Bohatá sbírka, čítající stovky až tisíce exponátů – brouci, motýli, zkameněliny, nás velmi potěšila a obohatila. Je to totiž největší, soukromé přírodovědné muzeum v České republice. Nemohli jsme zapomenout ani na Babiččin dvoreček se zvířátky, tam to mnohé děti bavilo asi nejvíc.
Poslední zastávkou výletního dne byla Komunitní zahrada u zámku v Doudlebách nad Orlicí založená a provozovaná pod patronací Sdružení SPLAV, z.s. Zahrada je také ideálním místem pro vzdělávání dětí i dospělých v tématech blízkých zahradě a fungování přírody vůbec, ekologii, zdravé výživě. Naší příjemnou společnicí byla paní PharmDr. Ilona Mikušová, která hravou formou vysvětlovala, proč potřebuje hmyz svůj přírodní domeček, jaké bylinky jsou vhodné na pití čajů a také například jaké stromy na pozemku rostou. Občerstvení s bylinkami bylo vítanou tečkou tohoto hezkého dne.
Za pedagogy a žáky školy Mgr. Jana Štefanidesová

Na konci května byl v naší škole karneval. Ráno jsme se převlékli do masek a šli jsme do tělocvičny zahájit karneval. Všichni jsme tancovali a soutěžili. Masky se sešly různé např. čarodějnice, princezna, hokejista a další. Myslím, si že se to všem líbilo, užili jsme si to a bylo to prima.  (V.K., 9. roč.)


      
Včera jsme byli na výletě v Praze. Jeli jsme parníkem pod Karlův most a zpátky. Po procházce centrem jsme si dali v Mc Donald´s zmrzlinu. Bylo to super. (MK, 7. roč.)

      

Minulý čtvrtek jsme byli v Rychnově v muzeu. Tam jsme si prohlíželi různé pokoje z minulého století. Také tam bylo různé nádobí, některé bylo pro chudé, některé pro bohaté. Chudí měli nádobí ze železa a ze dřeva. Bohatí měli více moderní porcelánové nádobí uložené ve skleníku. V modernějších domácnostech měly dámy i svůj salonek na čaje a pro hosty. V druhé polovině programu jsme kreslili po skupinkách pokojíčky, které jsme viděli. Pak jsme poznávali jídlo podle receptů a bavili se o stolování. Bylo to zajímavé a mě to bavilo. (TS, 8. roč.)

         

Vystoupení našich žáků shlédly nejdříve děti z MŠ Láň a po nich senioři z Klubu seniorů RK. Dle výrazu v jejich tvářích a velikosti potlesku lze předpokládat, že se představení líbilo jak malým, tak větším divákům :-).

      
Na konci dubna jel jako již tradičně p. učitel Borůvka s nejlepším "kutilem" naší školy na dílenskou soutěž do Hradce Králové. Soutěžící měli za úkol dle technického výktesu vyrobit parník. Gratulujeme Martinovi, jehož loď plavala nejlépe a přivezla naší škole 1. místo.

   

 Letošní Den Země proběhl na naší škole dne 26. 4. 2019. Tentokrát jsme se vydali do DDM v Rychnově nad Kněžnou, kde pro nás měli připravený program k ochraně naší planety. Žáci spolupracovali ve skupinkách společně s kantory.  Pomocí tabletu odpovídali na otázky týkající se přírody a ekologie. Soutěž byla napínavá, bodovala se nejen správnost, ale i rychlost odpovědí. Dále se děti seznámily s exotickými zvířaty např. chameleonem, užovkou červenou, želvou suchozemskou…  Téměř všichni překonali svůj ostych a strach z kontaktu se zvířetem. V parku byla pro děti poznávací soutěž ohledně živočichů a jejich prostředí, ve kterém žijí. Zakončením tohoto dopoledne si žáci připravili chléb s medvědím česnekem a bylinkovým čajem. Dopoledne proběhlo v soutěživé a kamarádské atmosféře.


         

         

V pondělí 29. 4. 2019 jsme byli pozváni na Výchovný koncert ZUŠ Rychnov nad Kněžnou v místním KINĚ. Každý rok se na něj těšíme. Letos nás programem prováděl Křemílek, který hledal svého kamaráda Vochomůrku. Doprovázel nás zajímavě komponovaným programem, ve kterém se prolínaly  promítané úryvky z  pohádek s vystoupeními mladých umělců, kteří zahráli či zazpívali melodii k dané ukázce. Nechyběl ani tanec a divadlo dětí z dramatického oboru. Křemílek si pro žáky připravil nejednu hudební hádanku a naši žáci si v jejím řešení vedli skvěle. Kdo první správně odpověděl, za odměnu dostal papírovou čepičku, jakou má Večerníček ve své animované znělce. Všechno dobře dopadlo, Křemílek našel svého Vochomůrku a my jsme s pocity dobré nálady a broukáním si hezkých známých melodií odcházeli zpět do naší školy. Děkujeme velice ZUŠ za její šíření kulturních poznatků, protože nás to opravdu obohacuje.
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská již zažila na školní zahradě Rej čarodějnic v pátek 26. 4. 2019. Děti i dospělí měli krásné kostýmy a společně na módní přehlídce ukázali, jak jim to sluší. Pak si zatančili, jako každý rok, na hudbu písně Saxana  společný tanec.  Také si společně zakouzlili a opekli buřty. Na reji byla báječná atmosféra a všichni se těší zase na další rok.

Krásná velikonoční výzdoba naší školičky vznikla ve spolupráci všech žáků na projektovém dni.  Nasazení našich žáků neznalo mezí a jak je dobrým zvykem, ti starší pomáhali mladším. Touto krásnou akcí jsme zahájili svátky jara. Po skončení výzdoby jsme se ještě zúčastnili slavnostního otevření renovovaného atletického stadionu.
 

             

            

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
 
Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485, rozhodla v souladu s § 59 a § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v oboru Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a Praktická škola dvouletá 78-62-C/02.
 
Seznam uchazečů
Praktická škola jednoletá 78-62-C/01
Uchazeč Výsledek řízení
04/2019 přijat
11/2019 přijata
12/2019 přijat
13/2019 přijat
 
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02
Uchazeč Výsledek řízení
05/2019 přijata
06/2019 přijata
07/2019 přijata
08/2019 přijata
09/2019 přijata
10/2019 přijata
 
Upozornění
Upozorňuji, že dle § 60 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění musí uchazeč nebo zákonný zástupcenezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
 
 Mgr. Monika Čapková, ředitelka školy

Když je takový krásný den jako dnes, chce se jednomu až zpívat. A chtělo se. A nejen jednomu, ale hned dvaadvaceti žákům a studentům z odloučeného pracoviště na Láni. Poslední den před velikonočními prázdninami proběhla na Láni tradiční pěvecká přehlídka Duhový kanár. Zpěváci si připravili písničky známé i pro ostatní úplné novinky. Velmi povedená byla píseń Žabka a kytara, Grónská písnička nebo Housenka Emila. Za zmínku jistě stojí i dokonalé provedení písně Tereza v podání Pavla F. Odměnou za nebojácné výkony byl nejen potlesk diváků, ale také kanáří placka. Pro  zpěváky i diváky byl připraven ještě poslechový kviz a hudební pexeso. Nechyběla ani společná písnička a tanec. O překvapení na závěr se postarali kluci z IX. třídy, kteří si přinesli pomlázky a vyšlehali přítomné dívky a ženy. 
V pátek 12. 4. 2019 jme vyjeli my žáci a učitelé ze Základní školy a Praktické školy, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská na exkurzi do Častolovic. Letošní 19. Velikonoční výstava nás opět potěšila. Prohlédli jsme si různě naaranžované velikonoční dekorace, svou vůní nás přivábily hyacinty a narcisy, které byly v chodbě sokolovny naskládány v barevné kompozici na stěnách. Hlasovali jsme o krásné velikonoční vajíčko, prohlédli jsme si velikonoční tradice a obrázky, prošli jsme zahradou a vnímali krásy velikonočního zboží, které nabízeli prodejci. Potkali jsme spoustu kamarádů a všichni jsme se již naladili na velikonoční svátky. Děkujeme organizaci zahrádkářů z Častolovic za jejich nápady a každoroční snahu obohatit region o něco pěkného. Tak zase příští rok na viděnou!