Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Zápis žáků do 1. tříd pro školní rok 2020–2021

Informace k zápisu

Na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020-2021 Č. j.: MSMT-12639/2020-1, se zápisy uskuteční v termínu dle školského zákona, teda v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Zápis proběhne bez přítomnosti dětí ve škole.

Podání žádosti:
Podle § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. Do datové schránky školy (ID 7inb8f7)
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  3. Poštou
  4. Osobní podání – dle úředních hodin kanceláře – ideálně po telefonické domluvě na čísle 728 941 931 Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy nebo 722 737 396 p. Jana Cejnarová, ekonomka školy (je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a originál rodného listu dítěte).
Jaké dokumenty je třeba doložit … (dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách školy):

Dítě nastupující v řádném termínu a dítě po odkladu školní docházky:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní list pro školní rok 2020/2021
Rodný list dítěte nebo prostá kopie rodného listu (platí pro podání vzdáleným přístupem, viz. Podání žádosti – body 1.-3.)
Doporučení školského poradenského zařízení
Pro přijetí do základní školy speciální – doporučení dětského lékaře

Žádost o odklad školní docházky:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní list pro školní rok 2020/2021
Rodný list dítěte nebo prostá kopie rodného listu (platí pro podání vzdáleným přístupem, viz. Podání žádosti – body 1.-3.)
Žádost o odklad školní docházky

  
Odklad školní docházky
Pokud uvažujete o odkladu a nemáte v době zápisu platné doporučení ŠPZ o odkladu školní docházky a odborného lékaře či klinického psychologa, je třeba podat žádost o přijetí do 1. třídy na spádovou školu (běžnou Základní školu).
 

Registrační čísla
Každé dítě bude mít svoje registrační číslo, které bude sloužit jako kód pro zveřejnění rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popřípadě o odkladu školní docházky. Číslo obdrží zákonný zástupce dle formy požádání žádosti (ID, e-mail, telefonicky, osobně).Dokumenty k zápisu:

Žádost o přijetí dítěte k zákadnímu vzdělání.docx

Žádost o odklad školní docházky.docx

Zápisní list pro školní rok 2020/2021.docx

Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy                 V Rychnově nad Kněžnou 29. 3. 2020