Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Ve čtvrtek se žáci naší školy, pracoviště Kostelec nad Orlicí zúčastnili festivalu o vzdělávání na zámku v Rychnově nad Kněžnou. V rámci programu navštívili prostory zámku, prohlédli si jeho interiér a seznámili se s žáky ZUŠ, kteří jim předvedli, co se naučili. Na nádvoří viděli ukázky práce uměleckého truhláře, kováře a automechanika. Chlapci nejvíce ocenili demontáž motoru. Při přednášce o zvěři Orlických hor se dozvěděli spoustu nových informací a mohli si osahat některé trofeje, zkusit tíhu paroží, které jeleni musí nosit na svých hlavách. Nevynechali ani prohlídku zvonice a zvonu Kryštof. Velmi příjemné bylo i zajištění dopravy od pořadatele, za což jim moc děkujeme.