Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Příjímací řízení 2021- seznam přijatých uchazečů do Praktické školy
1. kolo
Praktická škola jednoletá
uchazeč kód oboru výsledek přijímacího řízení
60/2021 78-62-C/01 přijat/a
 
Praktická škola dvouletá
uchazeč kód oboru výsledek přijímacího řízení
54/2021 78-62-C/02 přijat/a
72/2021 78-62-C/02 přijat/a
 
Upozorňuji, že musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, t. j. do 02.06.2021.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v Základní škole a Praktické škole, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485 zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
 
Zveřejněno dne: 19. 5. 2021
                                                                                                      Mgr. Monika Stančeková
                                                                                                              ředitelka školy

Aktuality - Přehled novinek ze školy

Aktuality - Přehled novinek ze školy