Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
 

Zápis žáků do 1. ročníků pro školní rok 2021–2022

Informace k zápisu
Zápis se uskuteční ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 11,00 do 16,00 hod. Individuální možnost zápisu je v období od 9. 4. do 30. 4. 2021.

Podání žádosti:
Podle § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. Do datové schránky školy (ID 7inb8f7)
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  3. Poštou
  4. Osobní podání – dle úředních hodin kanceláře – ideálně po telefonické domluvě na čísle 728 941 931 Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy nebo 722 737 396 p. Jana Cejnarová, ekonomka školy (je nutné předložit občanský průkaz zákonného zástupce a originál rodného listu dítěte).
Jaké dokumenty je třeba doložit … (dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách školy):

Dítě nastupující v řádném termínu a dítě po odkladu školní docházky:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní list pro školní rok 2020/2021
Rodný list dítěte nebo prostá kopie rodného listu (platí pro podání vzdáleným přístupem, viz. Podání žádosti – body 1.-3.)
Doporučení školského poradenského zařízení
Pro přijetí do základní školy speciální – doporučení dětského lékaře

Žádost o odklad školní docházky:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Zápisní list pro školní rok 2020/2021
Rodný list dítěte nebo prostá kopie rodného listu (platí pro podání vzdáleným přístupem, viz. Podání žádosti – body 1.-3.)
Žádost o odklad školní docházky
Doporučení školského poradenského zařízení  
Doporučení odborného lékaře

  
Pravidla pro přijímání žáků:
1. Písemné doporučení školského poradenského zařízení k přijetí k základnímu vzdělávání a převedení do školy zřízené podle § 16 odst. 9 Školského zákona
2. Celkový počet přijímaných žáků pro školní rok 2021/2022 bude naplněn do kapacity školy

- jsme školou velmi dobře vybavenou
- na škole vyučuje sbor učitelů - speciálních pedagogů
- při výuce využíváme pomoci asistenta pedagoga
- nabízíme bezplatnou školní družinu
- výuka je přizpůsobena individuálním možnostem a potřebám žáků
- malý počet žáků ve třídách umožňuje individuální přístup ke každému dítěti

 
Registrační čísla
Každé dítě bude mít svoje registrační číslo, které bude sloužit jako kód pro zveřejnění rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, popřípadě o odkladu školní docházky. Číslo obdrží zákonný zástupce dle formy požádání žádosti (ID, e-mail, telefonicky, osobně).Dokumenty k zápisu:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.docx

Žádost o odklad školní docházky.docx

Zápisní list pro školní rok 2021/2022.docx

Mgr. Monika Stančeková, ředitelka školy                 V Rychnově nad Kněžnou 9. 3. 2021

 
 

Aktuality - Přehled novinek ze školy

Aktuality - Přehled novinek ze školy