Základní škola a Praktická škola,
Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
  Od 1. 8. 2018 nastupuje do funkce ředitelky školy paní Mgr. Monika Čapková, která doposud učila na odloučeném pracovišti školy v Kostelci nad Orlicí.
Přejeme jí mnoho úspěchů, sil a pevné zdraví při vykonávání této zodpovědné práce.
Paní Hana Fuksová, která byla na místě ředitelky do 31. 7. 2018 již neskutečných 27 let / od 1. 8. 1991/ , bude od září 2018 učit několik hodin výtvarnou
výchovu a pracovní vyučování - a taky převezme funkci výchovného poradce.
My všichni se už opravdu nemůžeme dočkat prázdnin a dlouhého léta.

Naposledy jdeme do školy tento pátek 29. 6. 2018, dostaneme vysvědčení a popřejeme si hezké dny volna.
Sejdeme se opět v pondělí 3. září 2018 v 8,00h. tam, kde jsme chodili v letošním roce.
A prázdniny a teplé léto - budiž pochváleno - může začít !!!!!!!!Ve čtvrtek  21. 6. 2018 se sešli na naší krásné zahradě na Láni žáci ze všech odloučených pracovišť školy, protože měl proběhnout společný projekt školy  - arteprojekt  s přírodními živly země, voda, vzduch.
Konalo se zde mnoho akcí: malovalo se krepovým papírem napuštěným ve vodě, pouštěly se loďky z přírodních materiálů, foukalo se do bublifuku, zdobil se strom barevnými fáborky, létala barevná peříčka, dělali jsme taky otisky částí těla do písku, fotili tabletem  přírodní zajímavosti, …
Aby toho nebylo málo, navštívili nás také manželé Ešpandrovi z firmy Zooprodukt Týniště nad Orlicí se svým překrásným poníkem, kterého děti vodily, mohly si ho pohladit - a také na něm ty menší jezdily. A kdo měl strach, že by ho poník neuvezl,tak si mohl zaskotačit na dřevěném koníkovi, kterého pro nás vyrobil náš šikovný pan údržbář. 
A bylo nás tu bylo opravdu hodně.
Nakonec  jsme si všichni dali dobroty upečené našimi kamarády z naší kostelecké školy.
Společná fotografie je známkou dobré nálady, která zde panovala.
Však bylo také excelentní počasí.

          
S blížícím se koncem školního roku končí i praxe žáků střední praktické školy na smluvních pracovištích. Velice si vážíme všech, kteří nám poskytli nejen prostor, ale i svůj čas, své zkušenosti a  velkou míru pochopení a tolerance, abychom mohli praktická cvičení v jejich zařízeních vykonávat. Poděkování patří neziskové organizaci PFERDA (kavárna Láry Fáry, tréninkový byt) Sociálním službám města Rychnova nad Kněžnou, Farní charitě, Děkanskému úřadu v Rychnově nad Kněžnou a pracovištím v Kvasinách (tréninková pekárna Láry Fáry, tréninkový byt a cvičná kuchyně).